Anasayfa - Yeni Kanser ilaçlar

Yeni Kanser ilaçlar

10 Mart 2020'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), daha önce sorafenib ile tedavi edilen hepatosellüler karsinomlu (HCC) hastalar için nivolumab ve ipilimumab (Opdivo ve Yervoy) adlı immünoterapi ilaçlarının kombinasyonuna hızlandırılmış onay verdi. Not: Hepatoselüler kanser (HepatoCellular Carcinoma...
Isatuximab-irfc (Sarclisa) adlı ilaç, lenalidomid ve proteazom inhibitörü de dahil olmak üzere en az iki önceki tedaviyi almış olan multiple miyelomlu yetişkin hastalar için pomalidomid ve deksametazon ile kombinasyon halinde 2 Mart 2020'de, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı aldı. Isatuksimab ...
Neratinib (Nerlynx) adlı küçük molekül sınıfından anti-kanser ajanı, daha önce iki veya daha fazla basamak anti-HER2 bazlı rejim almış, metastatik veya ileri evre HER2 pozitif meme kanseri olan yetişkin hastaların tedavisi için kapesitabin kemoterapisi ile kombinasyon halinde 25 Şubat 2020 tarihinde...
23 Ocak 2020 tarihinde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16 yaşından büyük ve tamamen rezeksiyon (cerrahi ile çıkarma) için uygun olmayan, metastatik veya bölgesel olarak ilerlemiş epitelioid sarkomlu hastaların tedavisi tazemetostat (Tazverik) adlı ilaca hızlandırılmış onay verdi. Tazemetostat'ın...
27 Aralık 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), zararlı veya şüpheli zararlı germ hattı BRCA mutasyonu (gBRCAm) olduğu onaylı bir test tarafından tespit edilen ve hastalığı birinci basamak platin bazlı kemoterapi rejimi ile en az 16 hafta boyunca ilerlemeyen metastatik (4. evre) pankreatik adenok...