Hızlı Arama
Anasayfa - Yeni Kanser ilaçlar

Yeni Kanser ilaçlar

Hepatoselüler kanser (karaciğer kanseri), dünya genelinde ve özellikle Asya'da önemli bir yaşam kaybı sebebidir. Türkiye'nin 2018 kanser istatistiklerine göre, yıllık 4362 yeni vaka ile en sık görülen 15. kanser ve 4307 yaşam kaybı ile en sık yaşam kaybına neden olan 9. kanserdir. Tanı anında has...
15 Kasım 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), orak hücreli anemi hastalığı olan 16 yaş ve üstü yetişkinlerde ve çocuklarda, vazooklüzif (damar tıkayıcı) krizlerin sıklığını azaltmak için crizanlizumab-tmca (Adakveo) adlı monoklonal antikor yapısındaki ilacı onayladı. 52 haftalık, randomize, ç...
23 Ekim 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), üç ya da daha fazla kemoterapi rejimi ile tedavi edilen ve kanseri homolog rekombinasyon eksikliği (homologous recombination deficiency, HRD) yönünden pozitif olan ileri evre over, fallop tüpü veya primer periton kanseri olan hastalar için niraparib (...
26 Eylül 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), otolog kök hücre nakli için uygun olan yeni tanılı multipl miyelomlu erişkin hastalar için bortezomib, talidomid ve deksametazon ile kombinasyon halinde daratumumab (Darzalex) adlı monoklonal antikor yapısındaki ilacı onayladı. Darzalex ile olarak...