Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Yeni Kanser İlaçlar - Sayfa 3

Erken evre üçlü negatif meme kanseri için pembrolizumab immünoterapisi FDA onayı aldı

Erken evre üçlü negatif meme kanseri için pembrolizumab immünoterapisi FDA onayı aldı

26 Temmuz 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi), neoadjuvan (ameliyat öncesi küçültücü) tedavi olarak kemoterapi ile birlikte ve ardından ameliyat sonrası adjuvan tek bir ajan ola...

28.07.2021
Sistemik mastositoz tedavisi için avapritinib FDA onayı aldı

Sistemik mastositoz tedavisi için avapritinib FDA onayı aldı

16 Haziran 2021'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), agresif sistemik mastositoz ve mast hücreli lösemi hastaları da dahil olmak üzere ileri evre sistemik mastositozlu yetişkin hasta...

19.06.2021
Kolanjiokanserde (safra yolu kanseri) FGFR2 hedefli 2. ilaç FDA onayı aldı: infigratinib

Kolanjiokanserde (safra yolu kanseri) FGFR2 hedefli 2. ilaç FDA onayı aldı: infigratinib

Daha önce tedavi almış, tümörü bölgesel olarak yayıldığı için ameliyat edilemeyen veya metastatik kolanjiokarsinomu (safra yolu kanseri) olan ve fibroblast büyüme faktörü reseptörü...

02.06.2021
Tedaviye dirençli kabul edilen akciğer kanseri KRAS G12C mutasyonunda ilk tedavi onaylandı

Tedaviye dirençli kabul edilen akciğer kanseri KRAS G12C mutasyonunda ilk tedavi onaylandı

28 Mayıs 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), tümörleri KRAS G12C adı verilen özel bir genetik mutasyona sahip olan ve önceden en az bir sistemik tedavi almış olan küçük hücreli...

31.05.2021
İleri evre gastrointestinal stromal tümör (GİST) için ripretinib FDA onayı aldı

İleri evre gastrointestinal stromal tümör (GİST) için ripretinib FDA onayı aldı

15 Mayıs 2020'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi imatinib dahil olmak üzere 3 veya daha fazla kinaz inhibitörü ile önceden tedavi görmüş, ileri evre gastrointestinal stromal tümörü (GİST...

25.05.2021
Akciğer kanserinde EGFR ekzon 20 insersiyo mutasyonuna yönelik ilk tedavi FDA onayı aldı

Akciğer kanserinde EGFR ekzon 20 insersiyo mutasyonuna yönelik ilk tedavi FDA onayı aldı

21 Mayıs 2021'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), etken maddesi amivantamab-vmjw olan Rybrevant adlı ilacı, tümörleri belli bir genetik mutasyon türlerine sahip olan lokal ileri ve...

22.05.2021
HER2 pozitif mide kanseri tedavisinde immünoterapi FDA onayı aldı

HER2 pozitif mide kanseri tedavisinde immünoterapi FDA onayı aldı

5 Mayıs 2021'de, FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), bölgesel olarak ilerlediği için ameliyat edilemeyen veya metastaz yapmış HER2 pozitif mide veya gastroözofageal bağlantı (GEJ) aden...

07.05.2021
Büyük B-hücreli lenfoma tedavisinde loncastuximab tesirine FDA onayı aldı

Büyük B-hücreli lenfoma tedavisinde loncastuximab tesirine FDA onayı aldı

23 Nisan 2021’de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), daha önce en az 2 basamak tedavi almış, tekrarlamış veya tedaviye dirençli büyük B-hücreli lenfoma (BBHL) için CD19-hedefli bir ant...

30.04.2021
Rahim kanserinde özel bir tümör belirtecine göre immünoterapi FDA onayı aldı

Rahim kanserinde özel bir tümör belirtecine göre immünoterapi FDA onayı aldı

Onay, bir genetik bozukluk olan "DNA uyumsuzluk onarımı eksikliği" (dMMR) taşıyan, tekrarlayan veya ileri evre endometriyal (rahim) kanseri içindir. 22 Nisan 2021'de FDA (ABD Gıda...

23.04.2021