11 Ekim 2023 tarihinde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BRAF V600E mutasyonu taşıyan metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan yetişkin hastalar için encorafenib (Braftovi, Array BioPharma, Pfizer’ın tamamına sahip olduğu bir iştiraki) ve binimetinib (Mektovi, Array BioPharma) adlı ilaçların kombinasyonuna onay verdi.

Bu yeni onay, akciğer kanseri tedavisinde önemli bir ilerlemeyi temsil eder ve BRAF V600E mutasyonu taşıyan hastalar için yeni bir tedavi seçeneği sunar. FDA'nın bu onayı, kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımların ve genetik bilgilerin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

FDA daha önce 2017 yılında BRAF V600E mutasyonlu akciğer kanseri tedavisi için dabrafenib ve trametinib (piyasa adları Tafinlar ve Mekinist) kombinasyonunu onaylamıştı. Güncel onay, bu durumdaki hastaların tedavisi için verilen 2. FDA onayını temsil etmektedir.

Ayrıca, BRAF mutasyonlu tüm solid (organ ve doku kaynaklı) kanserler için babrafenib + trametinib kombinasyonu, Haziran 2022'de hızlandırılmış FDA onayı almıştı.

BRAF Geni ve Mutasyonu Nedir?

BRAF geni, mitogen-aktivated protein kinaz hücre içi sinyal yolunda (MAPKs) rol alan serin / treonin kinaz aktivitesine sahip bir proteini kodlar. Etkisini Kras üzerinden gerçekleştirerek hücre bölünmesini kontrol eder. En sık olarak cilt kanseri malign melanomda, kolorektal kanserlerde, papiller tirod kanserinde somatik BRAF gen mutasyonları saptanmaktadır. Hastalarda en sık V600E mutasyonu gözlenir.

KHDAK hastalarının yaklaşık %2'si, tümör hücresi büyümesini ve çoğalmasını uyaran bir BRAF V600E mutasyonu taşır.

PHAROS Çalışması ile Gelen FDA Onayı

Etkililik, PHAROS adlı açık etiketli, çok merkezli, tek kollu bir çalışmada kaydedilen BRAF V600E mutasyonu taşıyan 98 metastatik KHDAK hastasında değerlendirildi. Hastalar daha önce BRAF veya MEK inhibitörleri kullanılmamıştı. Hastalar, hastalık ilerleyene veya kabul edilemez toksisite gösterene kadar encorafenib ve binimetinib aldı.

Ana etkililik sonuç ölçütleri, bağımsız bir inceleme komitesi tarafından değerlendirilen objektif yanıt oranı (ORR) ve yanıt süresi (DoR) idi.

Sonuçlar

  • Tedaviye yeni başlayan 59 hastada, objektifyanıt oranı %75 (Güven Aralığı (GA): 62, 85) idi. Tedaviye yanıt veren hastalarda ortanca yanıt süresine henüz ulaşılamadı.
  • Daha önce tedavi görmüş 39 hastada, objektif yanıt oranı %46 (GA: 30, 63) ve yanıtın ortanca süresi 16.7 aydı.

Bir indirekt karşılaştırma yapacak olursak, 2017'de bu durumdaki hastaların tedavisinde FDA onayı alan dabrafenib ve trametinib için objektif yanıt oranları şu şekilde idi:

  • Daha önce tedavi almamış grupta tedaviye yanıt verme oranı %61 idi.
  • Daha önce tek başına dabrafenib alanlarda tedaviye yanıt oranı %27 ve ortanca yanıt süresi 9.9 ay bulunmuştur.

braf v600e mutasyonlu akciger kanseri icin encorafenib ve binimetinib ile dabrafenib ve trametinib

Encorafenib ve binimetinib ile bildirilen en yaygın (%25 ve üzeri) advers reaksiyonlar yorgunluk, mide bulantısı, ishal, kas-iskelet ağrısı, kusma, karın ağrısı, görsel bozulma, kabızlık, nefes darlığı, döküntü ve öksürük idi.

BRAF V600E mutasyonu pozitif KHDAK için önerilen dozlar, günlük bir kez ağızdan 450 mg encorafenib ve günlük iki kez ağızdan 45 mg binimetinibdir.

Bu gelişme, KHDAK hastaları için daha kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının kapılarını açabilir ve onlara daha iyi ve daha uzun bir yaşam umudu sunabilir. Bu önemli onay, genel olarak onkoloji alanındaki yenilikçi tedavi seçeneklerinin sürekli evrimini vurgulamaktadır.