Kanser vücutta belli bir bölgede oluşabilir ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılmasına metastaz denir; bu durumda hastalık metastatik kanser halini alır.

İlginizi Çekebilir: Metastaz Nedir? (Detaylı Anlatım)

Kanserin metastaz yapması ile ilgili sık karıştırılan bir kavram birincil (primer) ve ikincil (sekonder) kanser kavramıdır. Örneğin akciğer kanseri karaciğere yayılmış olabilir. Buna karaciğer kanseri değil; karaciğere metastaz yapmış akciğer kanseri veya metastatik akciğer kanseri denir. Akciğerdeki tümör birincil kanserdir, karaciğerdeki metastatik tümör oluşumu ise ikincil kanserdir.

Metastatik kanser, metastazın olduğu organdan çok, kanserin köken aldığı organla yani birincil kanserle ilişkilidir. Çünkü metastaz mikroskop altında incelendiğinde, kanser hücrelerinin birincil kanser özelliklerini korumaya devam ettiği görülür.

Genellikle bir hastaya kanserin tekrar ettiği (yinelediği) söylenirse, bu onun birincil kanserinin geri döndüğü anlamına gelebilir. Örneğin akciğer kanseri için, tedaviden sonra kanserin akciğerde aynı yerde tekrar oluşması, nüks veya rekürrens olarak ifade edilen hastalığı tekrar etmesidir. Eğer akciğerde daha önce etkilenmeyen bir alanda veya başka bir organda kanser gelişirse, bu oluşumlara nüks metastatik tümör denir.

Akciğer Kanseri Hangi Organlara Metastaz Yapar?

Akciğer kanseri yayılırsa aşağıda sayılan organlara metastaz yapma eğilimindedir:

  • Böbrek üstü (adrenal) bezleri
  • Kemikler
  • Beyin
  • Karaciğer
  • Lenf düğümleri

Nadir durumlarda bağırsaklar, mide, pankreas ve böbreklere de akciğer kanseri yayılabilir.

Kanser hücreleri komşu dokulara doğru büyüyerek veya birincil tümörden koparak kan ve lenf dolaşımına katılarak yayılır.

Metastatik Akciğer Kanseri Belirtileri

Metastatik akciğer kanserinin belirtileri ve yol açtığı şikayetler yayıldığı alanla ilgilidir. Fakat, ilgili belirtiler çok genel veya başka sebeplerle de ilgili olabilir.

Şunu belirtmek önemlidir: metastatik kanser her zaman belirti ve bulgulara sebep olmaz.

En Sık Görülen Metastatik Akciğer Kanseri Belirtileri:

Böbrek Üstü (Adrenal) Bezler

Böbrek üstü bezlere yayılan kanser genellikle herhangi bir şikayete sebep olmaz. Ama, adrenalin hormonu düşebilir ve bu halsizlik ve yorgunluk yapabilir.

Kemikler

4. evre akciğer kanseri olan hastaların %40’ında kemikte metastaz görülür. Kemiğe metastaz olması en sık olarak ağrı şikayetine neden olur. Ayrıca kemiklerde kırılma riski de artar.

Beyin

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde daha sık olmak üzere (%85), tüm akciğer kanserlerinde ise ortalama %20 ile %40 oranında beyin metastazı gelişir. Beyin metastazlarının yol açtığı başlıca şikayetler, baş ağrısı, denge bozukluğu, halsizlik ve bulantıdır.

Karaciğer

İştah azalması, yemekten sonra mide bulantısı, kaburgaların altındaki ağrı akciğer kanserinin karaciğere metastaz yapmasının belirtisi olabilir. Cildin ve göz beyazının sararması da başka bir belirtidir.

Lenf düğümleri

Koltuk altında, köprücük kemiği üstünde, boyunda ve mide çevresinde yer alan lenf düğümleri (nodları), akciğerin metastaz yapması ile büyüyebilir. Bu bölgelerde ele gelen veya radyolojik görüntüleme yöntemlerinde fark edilen lenf nodları, akciğer kanseri metastaz belirtisi olabilir. Bununla birlikte lenf nodları, başta enfeksiyonlar olmak üzere, başka rahatsızlıklarda da şişebilir.

İlginizi çekebilir: Akciğer Kanseri Belirtileri