15 Aralık 2020'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) küresel kanser yüküne ilişkin en son tahminleri, yani Dünya Kanser İstatistiklerini yayınladı. IARC Küresel Kanser Gözlemevi'nin bir parçası olarak çevrimiçi olarak erişilebilen GLOBOCAN 2020 veritabanı, 185 ülkede 36 kanser türü ve 2020 yılı için birleştirilmiş tüm kanser türleri için sıklık ve ölüm oranı tahminlerini sağlar. Küresel kanser yükünün arttığı tahmin edilmektedir. 2020'de 19,3 milyon yeni vaka ve 10,0 milyon ölüm bildirilmiştir; 2018 yılında 18,1 milyon vaka ve 9,6 milyon ölüm bildirilmişti. 2012'te yıllık yeni kanser vakası sayısı 14.1 milyon iken, yıllık kanser bağlı ölüm sayısı 8.2 milyon idi. Bu rakamlar kanser "sıklığı" gibi algılanmamalıdır.

Dünyada her 5 kişiden biri yaşamları boyunca kansere yakalanır ve 8 erkekten 1'i ve 11 kadından 1'i kanser nedeniyle yaşamını kaybeder (bakınız Dünya Kanser İstatistikleri 2020).

Dünya çapında, 5 yıllık yaygınlık adı verilen kanser teşhisi konduktan sonraki 5 yıl içinde hayatta olan toplam insan sayısının 50,6 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

2020 Türkiye kanser istatistikleri

turkiye kanser istatistikleri 2020 yeni vaka olum 5 yıllı prevalans

Ülkemizin nüfusu artmaya devam ediyor. Buna paralel olarak yıllık yeni tanı alan kanser hasta sayısı da artıyor. 2020 yılında Türkiye nüfusu 84.339.067 iken, yıllık yeni kanser vaka sayısı 233.834 ve kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 126.335 olarak bildirildi. 2018 yılında Türkiye nüfusu 81.916.866 iken, yeni vaka sayısı 210.537 ve kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 116.710 olarak bildirilmişti.

türkiye 2020 kanser en sık görülen ilk 5 kanser türü

2020 yılında ülkemizde en sık görülen ilk 5 kanser türü, akciğer kanseri, meme kanseri, kolorektal (kalın bağırsak) kanser, prostat kanseri ve tiroid kanseri idi. Bu 5 kanser türü, tüm kanserlerin %50'den fazlasını oluşturdu.

türkiye 2020 istatistik erkeklerde en sık görülen ilk 5 kanser türü

Erkeklerde en yaygın görülen ilk 5 kanser türü akciğer kanseri, prostat kanseri, kolorektal kanser, mesane kanseri ve mide kanseri idi. Erkeklerde görülen kanserlerin en az %40'ının sigara ilişkili olduğu tahmin edilmektedir.

türkiye 2020 istatistik kadınlarda en sık görülen ilk 5 kanser türü

Kadınlarda en yaygın görülen ilk 5 kanser türü meme kanseri, tiroid kanseri, kolorektal kanser, akciğer kanseri ve rahim kanseridir. Kolorektal kanserlerin hem erkekler hem kadınlarda en sık görülen 3. kanser olması dikkat çekicidir.

türkiye 2020 kanser istatistikleri özet

Yukarıda, Türkiye Kanser İstatistikleri'nin Özeti görülebilir. Erkeklerde kanser sıklığının kadınlara göre belirgin yüksek olması dikkat çekicidir. Ülkemizde, 75 yaş öncesi her 4 kişiden birinin kanser teşhisi aldığı bildirilmiştir.

kanser insidans mortalite prevalans kanser türlerine göre türkiye 2020 istatistik

Yukarıda, ülkemzide görülen 35 farklı kanser türü, sıklık sırasına göre yer almakatdır.

türkiye 2020 kanser istatistikleri cinsiyet başına ve yaşa göre standardize insidans ve ölüm

Yukarıda;

  • İlk grafikte, erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen ilk 10 kanser görülebilir (her 100 bin kişi başına yıllık yeni kanser vaka sayısı).
  • İkinci grafikte, en çok yaşam kaybına neden olan ilk 10 kanserin cinsiyete göre dağılımı görülebilir (her 100 bin kişi başına yıllık kansere bağlı yaşam kaybı sayısı).

Yukarıda, 2020 yılında ülkelere göre yeni vaka sayıları ve vaka sıklığı görülebilir. Bu tabloya göre, ülkemiz vaka sıklığı açısından, yani yıllık her 100 bin kişi başına yeni kanser sayısı bakımından 50. sırada yer almaktadır.