Ameliyat edilemeyen veya metastatik alveoler yumuşak doku sarkomu olan 2 yaş üstü pediatrik ve yetişkin hastalar için atezolizumab (Tecentriq, Genentech, Inc.) adlı immünoterapi 9 Aralık 2022'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

Alveoler Yumuşak Doku Sarkomu Nedir?

İngilizce'si "alveolar soft part sarcoma" (ASPS) olan alveolar yumuşak doku sarkomu, çok nadir görülen, agresif biyolojiye sahip ve hücre kökeni bilinmeyen bir bağ dokusu kanseridir. En sık 15-35 yaş arasında ve bacaklarda görülür. Erkeklerde daha sıktır. Metastazları (diğer doku ve organlara yayılma), 30 yılı bulabilen geç dönemlerde ortaya çıkabildiği için hastalar uzun süre takip edilmelidir.

Bu nadir kanser, anormal şekilde kaynaşmış genlere neden olan kromozomal sapmalar nedeniyle oluşur (örneğin kromozom 17 ve X kromozomu değişimleri). Bu kanserin oluşumunda, TFE3 adı verilen bir gen, ASPCR1 adı verilen başka kromozom bölgesi ile birleşir. Yeni oluşan bu anormal gen, tümör oluşumundan sorumlu olan belirli bir tür protein oluşturur.

Bu tümör kaslar, sinirler ve kemikler dahil olmak üzere vücut dokularının derinliklerinde oluşur. En sık kas dokularda görülür. En yaygın yerleşim yeri uyluk, bacak ve kalçadır. Diğer pek yaygın olmayan yerler arasında baş ve boyun (genellikle çocuklarda), kadın cinsel organı ve karın boşluğu bulunur.

Ağrısız bir yumru olarak başladığı için erken evrelerde bulunması zor olabilir. ASPS keşfedildiğinde genellikle vücudun diğer bölgelerine, özellikle de akciğerlere yayılmıştır. ASPS erken yayılma eğilimindedir, çünkü kanser hücrelerinin içinden geçebileceği bir kan damarları ağı oluşturur.

ASPS en nadir sarkomlardan biridir. Yumuşak doku sarkomları tüm kanserlerin %1'ini oluşturur ve ASPS tüm yumuşak doku sarkomlarının sadece %0,2 ila %1'ini oluşturur. ABD'de yılda yaklaşık 80 vaka teşhis edilmektedir.

Tedavisi, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasını ve ardından radyasyon tedavisini içerir. Kemoterapiler bu kanser türünde etkili bulunmamıştır. İleri evrede tedavi seçenekleri az olması ve çoğunlukla ileri evrelerde tanı alması sebebi ile, hastalık gidişatı genellikle kötüdür.

İlgili konu: Yumuşak doku sarkomu nedir? Karsinom ile farkları nelerdir?

Sarkom Tedavisi için İlk Kez İmmünoterapi Onayı

Bu onayla ilk kez bir yumuşak doku sarkomu tedavisi için bir immünoterapiye FDA onayı verilmiş oldu.

Atezolizumabın alveolar yumuşak doku sarkomunda etkinliği, ameliyat edilemeyen veya metastatik 49 yetişkin ve pediatrik hastada açık etiketli, tek kollu bir çalışma olan Study ML39345'te değerlendirildi.

Uygun hastaların histolojik veya sitolojik olarak doğrulanmış cerrahi ile tedavi edilemez alveolar yumuşak doku sarkomuna (AYDS) sahip olması ve ECOG performans durumunun ≤2 olması gerekiyordu.

Görüntülemede birincil merkezi sinir sistemi kanseri veya belirti veren beyin metastazları, klinik olarak anlamlı karaciğer hastalığı veya idiyopatik pulmoner fibroz, pnömoni, organize pnömoni veya aktif pnömoni öyküsü olan hastalar dışlandı.

Yetişkin hastalar intravenöz olarak 1200 mg ve pediatrik hastalar, hastalık ilerlemesine veya kabul edilemez yan etkiye kadar her 21 günde bir toplardamardan olarak 15 mg/kg (maksimum 1200 mg'a kadar) atezolizumab aldı.

Ana etkililik sonuç ölçütleri, RECIST v1.1 kullanılarak bağımsız bir inceleme komitesi tarafından belirlenen genel yanıt oranı ve yanıt süresi olarak belirlendi.

Sonuçlar

Genel yanıt oranı %24 idi (%95 GA: 13, 39). Tedaviye objektif yanıt veren 12 hastanın %67'sinin yanıt süresi 6 ay veya daha fazla, %42'sinin yanıt süresi 12 ay veya daha fazlaydı.

Ortanca hasta yaşı 31'di (aralık: 12-70); 47 yetişkin hasta (%2'si ≥65 yaşındaydı) ve ≥12 yaşında 2 pediyatrik hasta kaydedildi; %51 kadın, %55 Beyaz, %29 Siyah veya Afrikalı Amerikalı, %10 Asyalı.

En yaygın yan etkiler (≥%15) kas-iskelet ağrısı (%67); yorgunluk (%55); döküntü (%47); öksürük (%45); mide bulantısı, baş ağrısı ve hipertansiyon (her biri %43), kusma (%37), kabızlık ve nefes darlığı (her biri %33), baş dönmesi ve kanama (her biri %29), uykusuzluk ve ishal (her biri %27), ateş, anksiyete, abdominal ağrı ve hipotiroidizm (her biri %25), iştah azalması ve aritmi (her biri %22), grip benzeri hastalık ve kilo azalması (her biri %18) ve alerjik rinit ve kilo artışı (her biri %16) idi.

Yetişkin hastalar için önerilen atezolizumab dozu, hastalık ilerlemesine veya kabul edilemez yan etkiye kadar 2 haftada bir 840 mg, 3 haftada bir 1200 mg veya 4 haftada bir 1680 mg'dır. 2 yaş ve üzerindeki pediatrik hastalar için önerilen doz, hastalık ilerlemesine veya kabul edilemez yan etkiye kadar her 3 haftada bir 15 mg/kg'dır (maksimum 1200 mg'a kadar).