Atlanta Emory Üniversitesi Winship Kanser Enstitüsü, 2020 yılının baharında pandemi ile karşı karşıya kaldığında, Covid olan veya belirti ya da yüksek riske sahip olduğundan dolayı Covid şüphelisi olan Winship onkoloji hastaları için Covid acil bakım ünitesini açtı. Acil bakım ünitesi, PCR testi sonuçlarının henüz Covid pozitif olup olmadığı belli olmayan Covid şüphelisi hastaların, diğer kanser hastalarından ayrılmasını kolaylaştırdı.

Winship’te kemik iliği nakli uzmanı olan onkoloji asistanı Dr. Caleb Raine, yeni klinikte doğru hastaların geldiğinden emin olmak için sıkı bir triyaj sistemi de uygulandığını söyledi. Covid acil bakım kliniğini yöneten Dr. Raine, 7 Ekim 2021’de online olarak düzenlenen Onkolojide İleri Düzey Pratisyen Hekim Dergisi yıllık konferansında bir panel tartışması sırasında onkoloji uygulamaları için pandemiden “korunmaya değer yenilikler” deneyimini paylaştı.

Triyaj, acil durumlarda tıbbî müdahale önceliklerini belirleme sistemidir. Bu öncelikler, hastanın yaşama şansı, durumunun aciliyeti gibi unsurlara dayanarak belirlenir ve kimlerin hızlı müdahaleye ihtiyacı olduğuna veya örneğin yoğun bakım gibi özellikli birimlere alınacağına karar verilir.

Telefonla triyaj, ateş veya tat ve/veya koku kaybı gibi belirtiler ile Covid maruziyetini içeren ve Raine tarafında geliştirilen bir algoritma kullanan gelişmiş akıllı mobil cihaz uygulamaları (App’ler) veya hemşireler tarafından yürütüldü. Hasta kabullerinin tutarlılığını düzenlemek adına Raine, hangi hastaların kliniğe getirileceği konusunda son kararları kendisi verdi.

Raine, triyaj sürecinin Winship’teki diğer klinik ekipler ile olan iletişimi geliştirmeye yardımcı olduğunu söyledi. Covid acil bakım merkezi ile kazandığı deneyime dayanarak önümüzdeki baharda açılması planlanan 14 yataklı acil bakım merkezi de dahil olmak üzere gelecek program geliştirmede triyaj için sıkı bir yaklaşımı korumayı umut ediyor. Kanser hastaları için gündüz hastanesine benzer hizmetler sunacak ancak acil bakımdan daha fazla imkân ile 24 saat açık olacaktır. Acil servise gitmesi gereken ve hastaneden yeni taburcu olan ve takip edilmesi gereken kişileri hedef olarak alacaktır.

Uzaktan İzleme

Konferansa katılan bir başka konuşmacı, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden (MSKKM) Aaron Begue, MSKKM tarafından pandemi sırasında kanser hastaları için uygulanan pandemik teletıp müdahalesini anlattı. Bakım ekibi, hastalar ile yüz yüze görüşmeden önce hastalardan, MSKKM’nin güvenli ve online olan MyMSK hasta portalını kullanmalarını ve oradaki belirtiler ile ilgili bir anketi doldurmalarını talep etti.

Belirti uyarıları kritik, renk kodlu bir eşiğe ulaşırsa, MSKKM’den bir hemşirenin veya mobil cihaz uygulamasının hasta ile evde, genellikle telefon ile iletişime geçmesi tetiklendi. Bu akıllı mobil cihaz uygulamaları ayrıca taşınabilir ev tipi nabız oksimetrelerinden yüklenen veriler de dahil olmak üzere hastaları uzaktan izlediler. Benzer şekilde belirti izleyiciler daha sonra da kanser belirtilerini izlemeye uyarlandı.

Bazı uygulamalar evinde yatan hastaların hastaneye yatmak için gerekli olan verilerini toplayıp tıbbi kayıtlara yükledi. Bu, sağlık çalışanlarının daha verimli bir şekilde görevlendirilmesine ve mevcut sağlık koşulları nedeniyle yüksek enfeksiyon riskine sahip veya pozitif test sonucu yüzünden karantinaya alınan bazı personellere kalacak yer açısından yardımcı oldu.

Begue, “personel kadromuzu esnetebildik” dedi. Aşı kliniğinde bir gün bile çalışmak, Covid tedavisinde ön saflarda çalışma yoğunluğuna bir mola vermiş olmayı sağlayabilir. “Hepimiz hala personel stresini ve tükenmişliğini nasıl yöneteceğimizi çözmeye çalışıyoruz ancak esnek zamanlama önemli bir strateji gibi görünüyor.”

Pandeminin ilk dönemlerinde, kalabalıkların akşam saatlerinde New York’un sağlık çalışanlarına tezahürat yapması gibi şeyler – ki bunun bir örneği de Türkiye’de yine akşam saatlerinde halkın balkonlarda sağlık çalışanlarını alkışlaması – toplumun desteğini göstererek personeller üzerinde büyük etki yarattı. “Daha sonra, devlet okulları kapatıldığında, açık hava oyun alanlarını personellerin dinlenmesi için kullandık – personellerin rahatsız edilmeden dışarıda dinlenebilecekleri yerler” dedi.

New York’taki Covid dalgalanmalarının zirvesinde teletıp, sağlık hizmetinin önemli bir bileşeniydi, ancak dalgalanmalar durulmaya başladığında Begue, birçok hastanın tekrar yüz yüze görüşmeler talep ettiklerini gördü. “Teletıpın, gelecekte tıbbın ayrılmaz bir parçası olacağını ve hastaların bunu çok seveceğini düşünmüştük. Hala binlerce teletıp ziyareti yapıyoruz ancak bunlar artık çoğunluk değil.” dedi.  

MSKKM ayrıca başka eyaletlerde yaşanan ancak ameliyat, diğer prosedürler veya yıllık kontroller için New York’a gelmek isteyen hastalar ile uzaktan tele izleme ziyaretleri yapar. Ancak eyalet sınırları arasında teletıp uygulamanın lojistik sorunları, tıbbi ruhsatlandırma için değişen gereksinimleri uzlaştırmaya çalışmayı içerir.

Bargue, bu eyalet gereksinimlerinin bazılarının gelecekte gevşetilebileceğini umuyor, bu aynı zamanda ülke çapında daha fazla insanın klinik araştırmalara dahil edilmesini kolaylaştırabilir ve kanser merkezleri arasında daha fazla iş birliğini teşvik edebilir.

Raine, “Covid bize daha ileriye dönük düşünmemiz ve krizlere hazırlıklı olmamız gerektiğini öğretti. Gelecekte, bir sonraki krizin eğer çıkarsa değil direkt ne zaman ortaya çıkacağına hazırlıklı olmamız gerekiyor – ki henüz bu krizden çıkmamış olsak da.