Periodontal rahatsızlıklara sahip postmenopozal kadınların meme kanseri risklerinin daha fazla olduğu ve ayrıca sigara kullanımının bu riski belirgin bir şekilde etkilediği, Amerikan Kanser Araştırma Derneği tarafından yayımlanan bir çalışma ile gösterildi.

Çalışma kapsamında daha önce meme kanseri rahatsızlığı bulunmayan 73,737 postmenopozal (menopoz sonrası dönem) kadın takibe alınmış. Bu kişiler sigara içme alışkanlıklarına göre sınıflandırılmışlar.

Takip edilen bayanların %26'sında periodontal hastalık tespit edilmiştir. Bu kişiler yaklaşık 7 yıl takip edilmiş ve 2124 bayan meme kanserine yakalanmıştır.

Araştırmacıların bulduğuna göre periodontal (diş eti) hastalığa sahip bayanların meme kanserine yakalanma riski %14 daha fazladır.

Hem sigara kullanan hem de periodontal hastalığı olan bayanlar incelendiğinde meme kanseri riskinin %36'ya kadar artığı bulunmuştur. Hiç sigara kullanmayan veya 20 yıldan daha önce sigarayı bırakan bayanlarda meme kanseri gelişme riskinde ise %6 ve %8 artış görüşmüştür.

Meme kanseri riskinde artış ve periodontal hastalıklar arasındaki ilişki için birkaç olası açıklama vardır. Bu olasılıkların biri periodontal hastalıkların sistemik bir inflamasyona sebep olmasıdır. Diğer olası açıklama, periodontal hastalığa bağlı olarak bakterilerin sürekli olarak dolaşım sistemine geçmesi ve meme dokusunu etkiliyor olmasıdır. Bununla birlikte, bu ilişkiyi açıklayacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.