Divertiküler hastalığa sahip olan kişilerin akciğer, prostat, meme, hematolojik, kolon-rektum, mide, karaciğer ve pankreas kanseri riskinin arttığı bulundu.

Not: Divertiküler hastalık ve divertikülit, kalın bağırsakta (kolon) meydana gelen oluşumlardır. Divertiküler hastalıkta, bağırsağın astarında küçük çıkıntılar veya cepler (divertikül) gelişir. Divertikülit ise bu ceplerin iltihaplandığı veya enfekte olduğu durumdur. Bu haliyle divertiküler hastalık, daha geniş kapsamlı bir terimdir ve daha yaygındır.

Divertiküler hastalık divertükülozis ve divertikülit farkları nedir

Journal of the National Cancer Institute adlı dergide 6 Ekim 2022'de yayımlanan bir sağlık veritabanı tarama çalışmasına göre, divertiküler hastalığı olan hastaların bir dizi kanser geliştirme olasılığı genel toplumda daha fazladır.

Araştırmacılar, divertiküler hastalık ve kolon ve rektum kanseri teşhisi konan İsveç kayıtlarından 76 bin hastanın sağlık kayıtlarına dayalı bir çalışma yürüttüler. Araştırmacılar ayrıca genel toplumdan 313 bin eşleştirilmiş bireyden ve divertiküler hastalığı olan hastaların kardeşi olan 61 bin kişiden elde edilen verileri değerlendirdi.

Ortanca 6 yıllık takipte, herhangi bir kanserin sıklığı divertiküler hastalık grubunda genel toplumdan daha yüksekti:

 • divertiküler hastalığı olanlarda 1000 kişi-yıl başına 24,5 kanser ve
 • genel toplumda 1000 kişi-yıl başına 18,1 kanser. 

Çok değişkenli bir analizde, divertiküler hastalığı olan hastalarda, genel topluma kıyasla kanser riskinde %33'lük bir artış vardı.

Kanser riski, takibin ilk yılında en yüksekti: 2,27 kat. Ancak risk, 5 yıl sonra önemli ölçüde yüksek kaldı: %18 daha fazla. Risk artışı kadınlar ve erkekler arasında benzerdi.

Divertiküler hastalığı olan hastalarda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, birden fazla kanser türü riski artmıştır:

 • Tüm solid tümörler (organdan kaynaklanan kanserler) için %33 risk artışı
 • Hematolojik kanserler %34
 • Karaciğer kanseri %72
 • Pankreas kanseri %62
 • Akciğer kanseri %50
 • Kolon ve rektum kanseri %42
 • Lenfomalar %24
 • Mide kanseri %18
 • Meme kanseri %17
 • Prostat kanseri %13

Divertiküler hastalığı olan hastalar, divertiküler hastalığı olmayan kardeşleriyle karşılaştırıldığında, artmış kanser riskine sahipti. Kanser sıklığı (1000 kişi-yıl başına) divertiküler hastalık grubunda 19.2 ve kardeş grubunda 14.4'tür; bu da %26 bir risk artışına karşılık gelmektedir.

Sonuç olarak, kolon ve rektum kanserine sahip divertiküler hastalığı olan hastalarda, genel kanser riski daha yüksektir. Divertiküler hastalığın toplum genelinde yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu sonuçlar divertiküler hastalığı olanlarda, kanser için yaşam tarzı değişiklikleri gibi farkındalık ve önleyici stratejilere olan ihtiyacı vurgulamaktadır.