10 yıl boyunca kadınlarda aspirin kullanımının kanser hastalığı üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, kolon kanseri riskini azalttığını tespit ettiler.

Yaklaşık 100 yıldır kullanılan aspirin, artık her evde var olan bir ilaç haline gelmiştir. Genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan aspirinin vücuda faydası dokunan birçok özelliği vardır. Damar tıkanıklığı, kalp krizi, şeker hastalığında olduğu gibi kanser hastalıklarında da görülen olumlu etkileri göz ardı edilemeyecek niteliktedir.

Genelde vücutta oluşan kansere bağlı değişimleri ve kan hücrelerinin üremesini engelleyen, kanser hücrelerinin kendi kendisini yok etmesini sağlayan, kan damarlarındaki gelişimi durdurarak kanser hücrelerine oksijen gitmesini önleyen etken özelliklere sahip aspirin, Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre kadınlarda kolon kanseri riskini azaltmaktadır.

Amerika, İç hastalıkları Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçları, gün aşırı düşük doz aspirin kullanan kadınlarda kolon kanseri riskinin azaldığını göstermiştir. Ancak, yararlarının yanında, mide kanaması riskini de beraberinde getirdiği tespit edilmiştir.

Yaşamsal risk taşıyan kolorektal kanser için daha önce yapılan bazı araştırmalar, günlük alınan aspirinin kanserin oluşma riskini azalttığını göstermiştir. Yine geçmişte yapılan araştırmalar, genetik geçişli kolon kanseri riskini azalttığını tespit etmiştir. Bu konuda Amerika’da önerilen, yaşları 55 - 79 arası kadınların gereklilik halinde potansiyel faydaları için aspirin kullanması yönündedir.

Kardiyovasküler hastalıklar ve kanser riski üzerinde E vitamini ve aspirin etkisini değerlendirmek adına 10 yıl boyunca yürütülen araştırmaya, kanser veya kardiyovasküler hastalığı olmayan 45 yaş veya üzeri 39 876 hasta katılmıştır. Katılımcı kadınların bir kısmına, 10 yıl boyunca gün aşırı 100mg aspirin verilirken, diğerlerine plasebo (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) uygulanmıştır. Araştırma süresi boyunca (10 yıl) gözlenen hasta sayısı, 33 682 olmuştur.

Araştırma devam ederken geçen 10 yıl boyunca 5,071 kanser vakası tespit edilmiştir (2,070 meme kanseri, 451 kolorektal kanser ve 431 akciğer kanseri). Bu kanser hastalarının 1,391’inde yaşamsal risk oluşmuştur. Aspirin kullanan katılımcı kadınlarda kolon kanseri riski %20 oranında azalmış, kadınlarda meme ve akciğer kanseri riskinde bir azalma söz konusu olmamıştır. Tüm araştırma süresince, aspirin kullanan grupta tespit edilen yan etkiler; mide kanaması ve ülserdir.

Buna göre, sağlıklı kadınlarda uzun süreli gün aşırı düşük doz kullanılan aspirinin kolorektal kanser riskini azaltabileceği tespit edilmiştir. Ancak, sağlıklı orta yaş kadınlarda yaygın aspirin kullanımının mide kanaması riski taşıdığı ve genelinde kanser riskini azaltmadığı göz ardı edilmemesi gereken noktalardır. Her zaman dile getirdiğim gibi, ilaç kullanımı doktor kontrolünde olması gereken bir durumdur. Sizi tedavi eden ve/veya kontrollerinizi yapan doktorunuz sağlık koşullarınızla ilgili detaylı bilgiye sahiptir. Buda, hangi ilacın size uygun olduğunu belirlemek anlamına gelir.

Unutmayın! Bilinçli ilaç tüketimi, vücudunuza gereksiz yük olmasını engelleyecek, sağlığınızı koruyacaktır.