Embrace, vücuttan aldığı biyolojik işaretleri sahip olduğu sensörlerle sinyale ve tıbbi veriye dönüştüren, depolayan, Bluetooth üzerinden kablosuz olarak akıllı telefonlarla eşleşen ve eşleştiği cihaza sağlık verisi aktarabilen biyosensör bir aygıttır. Embrace, diğer akıllı saatlerden farklı olarak, sensör verilerini sürekli olarak işleyerek, kişinin bir epilepsi nöbeti (jeneralize tonik klonik nöbet) gösterip göstermeyeceği konusunda öngörüde bulunmak için gömülü bir algoritma çalıştırır. Epileptik (sara) nöbet konusunda başarılı bir şekilde uyarıda bulunabildiği için Ocak 2018’de “tıbbi bir cihaz” olarak FDA onayı almıştır.

Algoritma bir problemin çözümüne ulaşmak için oluşturulmuş olan çözüm yoludur. “Problem + Algoritma = Çözüm” gibi düşünülebilir. Tıbba özel değildir, fakat algoritmalar en yoğun şekilde tıp ve mühendislikte kullanılır. Sağlığa hizmet edecek yapay zekalar, binlerce – hatta sınırsız sayıda – algoritmayı bilecek şekilde tasarlanmaktadır.

Embrace, Türkçe karşılığı kucaklamaktır.

Embrace Türkçe karşılığı kucaklamaktır

Akıllı saatin içindeki epilepsi algoritması

Epilepsi algoritması, üst düzey bir epilepsi merkezinde epileptologlar tarafından tasarlanan ve epilepsi tanısında standart olarak kabul edilen elektroensefalografi (EEG) metodolojisi kullanılarak etiketlenmiş veriler üzerinden onaylanmıştır. Embrance içindeki algoritma, muhtemel bir nöbet algılandığında, önceden belirlenen bakım veren kişilerin dikkatini çekmek için bir başka akıllı telefon uygulamasına mesaj gönderir. Bu sayede bakım veren kişinin nöbete reaksiyon süresinde oldukça belirgin bir azalma gerçekleşir.

Embrace’in geliştirme süreci

Embrace akıllı saatini getiren epilepsi nöbeti izleme araştırmaları, 2007 yılında MIT Medya Laboratuvarında Dr. Rosalind Picard – Empatica’da şef bilim insanı ve Affective Computing Group direktörü – ile başlamıştır. Picard, başta icalm adlı stres seviyesini ölçen bir cihaz geliştirmişti. Ardından asistanı, bu cihazın bazı vücut sinyallerini kullanarak epilepsi nöbetlerini tespit etmede kullanılabileceğini fikrini ortaya atmış.

2014 yılında Boston Çocuk Hastanesi'nde Empatica ekibi, 4. seviye olarak belirlenen epilepsi merkezlerinde bir dizi çalışma başlattı. Bu çalışmalar, epileptik nöbetlere dönüşmesi muhtemel olan elektrodermal (cilt üzeri elektriksel) aktivitelerdeki karmaşık fizyolojik paternleri tanımak için yapay zekâ yöntemlerini kullanarak epilepsi nöbeti tespit algoritmasının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Daha fazla veri toplandıkça, makine öğrenimi kullanılarak nöbet sınıflandırma algoritmasında gelişmeler elde edildi. Saatin ve içindeki epilepsi algoritmasının nasıl çalıştığını ve klinik çalışma sonuçlarını anlatan 1500 sayfalık rapor ile FDA'ya başvuran Empatica ekibi, Ocak 2018’de tıbbi bir cihaz olarak onayı almayı başardılar. Bunun sonucunda Embrace, FDA tarafından nöroloji alanında ilk onay alan akıllı saat oldu.

Daha önce 2012'de AliveCor'un KardiaBand'ı ve 2017'de Apple Watch, kalp ritim bozukluklarının - özellikle atrial fibrilasyon - tespiti için FDA onayı almıştı. KardiaBand, bir saat kordonu olarak Apple Watch'e entegre edilmektedir. Yine 2017'de AliveCor tarafından ilan edilen SmartRhythm adlı yeni bir özellik, fiziksel aktivite ile kalbin davranışı arasındaki ilişkiyi izlemek için Apple Watch'un yerleşik kalp atışı hızı ve etkinlik sensörleri ile birlikte yapay zekayı kullanmaktadır. İkisinin senkronizasyon dışı olduğunu tespit ederse, kullanıcının KardiaBand ile EKG almasını önerecektir.

kardiaband akilli saat apple watch alivecor nasil calisir

Giyilebilir teknolojilerin bir kısmı günümüzde hayatlarımıza entegre olmuş durumdalar. Yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı bir bedene sahip olmak için pek çok uygulama/teknoloji mevcut. İlerleyen süreçte benzer uygulamaların dünyanın başka bir ucunda yaşayan hastalara yaşam kaynağı olması içten bile değil.

İlgili Konu:

- Tüm tıp bilişimi haberleri