Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin yayınladığı bir araştırmaya göre, ileri evre (metastatik) 75 yaş altı kolon kanseri olan hastalara verilen bevasizumab ve dörtlü kemoterapi tedavisi, yaşam süresini anlamlı ölçüde arttırmıştır.

İleri evre (metastatik) kolon kanseri iki şekilde gelişmektedir. İlki, geniş alana yayılmış cerrahi müdahale ile tedavi edilemeyen kolon kanseri olarak karşımıza çıkar. İkinci şeklinde ise, kanser tek veya sınırlı bir bölgeye yayılmıştır. Yayılım tek bir organda ise, kanser bulunduğu organla sınırlıdır. Buda hastanın bölgesel tedavi (cerrahi gibi) alabilmesine imkan sağlar. Ancak, ileri evre kolon kanseri hastaların çoğunda kanser geniş alana yayılmış olarak gözlenir ve cerrahi müdahale ile tedavi edilemez. Bu durumda, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedavi yöntemleri (bevasizumab, cetuximab, panitimumab) uygulanarak olumlu sonuçlar alınmaktadır. Kemoterapi rejimlerine eklenen hedefe yönelik akıllı ilaçlarla uygulanan çoklu tedavilerde hedeflenen, kanser tedavisinin etkinliğini arttırmak ve hastanın yaşam süresini uzatmaktır.

İrinotekan, oksaliplatin, lökovorin ve florourasil, kapesitabin gibi kemoterapi ilaçları, tümör hücrelerinin gelişimini farklı yollarla durdurmak için kullanılır. Bazıları, tümör hücrelerini öldürürken bazıları bu hücrelerin çoğalmasını engeller. Kolon kanserinde hedefe yönelik tedavi olarak uygulanan bevasizumab, bir yandan tümör hücresinin gelişip yayılmasını engellerken, bir yandan da kemoterapinin etkinliğini artırarak tümör hücrelerinin yok edilmesini kolaylaştırır. Sonuçta, uygulanan kemoterapilere eklenen akıllı ilaçlarla verilen kombine tedavilerde amaç, daha fazla tümör hücresini yok etmektir.

Bu amaçla, rutin pratiğimizde dördüncü evre kolon kanseri hastalarımız; temel olarak verdiğimiz irinotekan ve oksaliplatin’e ek iki yardımcı ilaç (5FU, lökovorin) ve yanı sıra bir akıllı ilacın ilavesi ile tedavi edilmektedir. Bu tedavi rejimleri, kemoterapilerin baş harflerinden oluşan FOLFOX (oksaliplatin, 5FU, lökovorin) ve FOLFIRI (irinotekan, 5FU, lökovorin) isimleri ile tanınır. Yıllar içinde akıllı ilaçların keşfi ile bu kombinasyonlara akıllı ilaçlar da ilave edilerek tedavi rejimlerinin etkisi belirgin olarak arttırılmıştır. Dördüncü evre bir hastaya ilk olarak bu tedavilerden birisi seçilir ve yanıt verdiği sürece hastaya uygulanır. Görüntüleme sonucunda, hastalıkta ilerleme bir başka deyişle verilen tedaviye yanıt alınmadığı ortaya çıktığında diğer rejime geçilir ve bu kemoterapi rejimlerine hastanın ve sahip olduğu tümörün özelliklerine göre yukarıda tanımlanmış akıllı ilaçlardan biri ilave edilerek başarı arttırılmaya çalışılır.

Bu yıl Amerika’da ASCO GI kongresinde yayınlanan önemli bir çalışmada, ileri evre kolon kanserinde, yukarıda tanımlanan dört kemoterapi ilacından oluşan kemoterapi rejimi (FOLFOXIRI; oksaliplatin, irinotekan, 5FU, lökovorin) ile bevasizumab tedavisi, rutin kullandığımız üçlü tedavi rejimi ve bevasizumab tedavisi ile kıyaslanmıştır. Yaklaşık 3 yıl boyunca 75 yaş altı, ileri evre kolon kanseri olan hastaların bir kısmına çoklu tedavi olarak bevasizumab ile dörtlü kemoterapi tedavisi (FOLFOXIRI) verilirken, bir kısmına bevasizumab ve üçlü kemoterapi tedavisi (FOLFIRI) uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, daha yoğun olan çoklu tedavilerde verilen ilaç sayısı arttıkça ortaya çıkan toksisitenin yönetilebilir olduğu ve bu tedavinin 75 yaş üstü veya genel sağlık durumu iyi olmayan 70-75 yaş arası hastalara uygun olmadığı belirtilmiştir.

Ancak yapılan çalışma, bevasizumab ve dörtlü kemoterapi tedavisinin (FOLFOXIRI), genel sağlık durumu iyi olan 75 yaş altı ileri evre kolon kanseri hastalarda, 5 yıllık genel yaşam süresini iki kat arttırdığını göstermiştir. Buda, söz konusu tedavi şeklinin tolere edebilen ileri evre kolon kanseri hastalar için kıymetli bir seçenek olduğunu göstermektedir.