Yeni bir çalışma, kanser tedavisi için yüz yüze ziyaretlerle karşılaştırıldığında telesağlık (online muayene) kullanmanın, sağlık hizmetlerine erişim, doktorların yanıtı ve hasta deneyimi açısından sürekli olarak daha etkili olduğunu gösterdi. Bu çalışma, Patel ve arkadaşları tarafından JNCCN–National Comprehensive Cancer Network dergisinde yayınlandı.

Teknoloji Hazır, Peki Ya Hastaların Tercihi?

Pandemi, değerli sağlık kaynaklarının gözden geçirilip yeniden düzenlenmesini gerektirdi. Bu zor dönemde, kanser hastalarının tedavisiyle ilgilenen sağlık profesyonellerinin, kaliteli ve zamanında hizmet vermek için yenilikçi stratejiler benimsemesi gerekti. Pandemi süreci ve sonrasında, telesağlık uygulamalarının etkinliği ve verimliliği daha belirgin hale geldi. Bununla birlikte, hastaların uzaktan sağlık hizmetlerine yönelik düşüncelerinin ve tercihlerinin ne olduğunu anlamak büyük önem taşıyordu. İşte burada devreye bizim üzerinde durduğumuz çalışmada kullanılan hasta deneyimi anketleri giriyor. Bu anketler, hastaların telesağlık hizmetlerine yönelik düşüncelerini daha ayrıntılı bir şekilde anlama fırsatı sunuyor.

Çalışmanın Detayları

Bu yeni araştırmada, COVID-19 pandemisinin en yoğun dönemi ve sonrasında telesağlığı ve yüz yüze görüşmeleri deneyimleyen 39,268 hastanın anket yanıtları incelendi. Bu yanıtlar, 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 50,000'den fazla ziyaretten elde edildi.

  • Ankete katılan hastaların büyük bir kısmı, 33 bin kişi, yüz yüze görüşmeleri tercih ederken, 6 bin kişi telesağlık görüşmeleri deneyimlemişti.
  • Sağlık hizmetlerine erişim konusunda, telesağlık görüşmelerinin %75.8'i yüksek memnuniyet sağlarken, yüz yüze görüşmeler bu oranın biraz altında, %62.5'te kaldı.
  • Ayrıca, hastaların sağlık hizmeti sağlayıcılarına olan yanıtları ve sağlayıcıların gösterdikleri ilgiye dair memnuniyet oranları da incelendi: telesağlık görüşmelerinin %90.7'si ve yüz yüze görüşmelerin %84.2'si yüksek memnuniyet bildirdi.

Sonuçlar

Telesağlık hizmetleri, hastaların iş yoğunluğunu azaltıp esneklik kazanmasına yardımcı olabilir. Randevular iş öncesi, sonrası veya mola zamanlarında kolaylıkla gerçekleştirilebilir, bu durum hastaların sağlık hizmetlerine erişimini genişletir.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak, hastalarımızın lehine hareket etmeli, telesağlık görüşmelerinin sigorta kapsamına alınması ve geri ödemeler konusunda savunuculuk yapmalıyız.

COVID-19 pandemisi, birçok sağlık kuruluşunu telemedisini hizmetlerine geçiş yapmaya zorladı. Geriye dönük olarak yapılan bu geniş çaplı çalışma, telesağlık görüşmelerinin hasta deneyimini yüz yüze görüşmelerle aynı veya daha iyi bir seviyeye çıkarabildiğini gösteriyor. Gelecekte, onkoloji uygulamalarının, hangi hastaların telesağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini göz önünde bulundurması gerekiyor.

Araştırmacılar, telesağlık hizmetlerinin yüz yüze görüşmelere kıyasla sunduğu avantajları - seyahat, park ve konaklama giderleri gibi maliyetlerin azaltılması gibi - vurgulamayı umuyorlar. Ancak, tüm onkoloji randevularının sanal olması gerektiğini savunmuyorlar. Testler ve diğer tedaviler için yüz yüze görülmeleri gereken hastaların doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir.