Lenfödem tedavilerini incelemek için yürütülen bir araştırmada, lenfatik masajın lenfödem bandaja kıyasla etkisi ölçülmüş, Klinik Onkoloji Dergisi’nin yayınladığı sonuçlarda, iki tedavi yönteminin de benzer etkileri olduğu gözlenmiştir.

Erken evre meme kanseri kadınlarda koltukaltı lenf bezleri, kanserin yayılımının belirlenerek evrelendirilmesinde önemli bir rol oynar. Koltukaltı lenf bezlerinin değerlendirilmesi, çoğunlukla sentinel lenf bezi biyopsisi ile yapılır. Sentinel lenf bezleri, kanserin yayılım gösterdiği ilk lenf bezleridir ve kanser tespit edilirse, hastaya daha geniş çaplı bir lenf bezi ameliyatı yapılması gerekir (koltukaltı lenf bezi diseksiyonu). Buda, sıkça rastlanan lenfödeme yol açar. Koltukaltı lenf bezi ameliyatı sonrası en sık görülen yan etki olarak ortaya çıkan lenfödem, deri altındaki dokularda lenf sıvısının birikmesi sonucu, daha çok kollarda ve bacaklarda şişlik, gerginlik ve rahatsızlıklara yol açan bir durumdur. Lenfödem, çoğunlukla cerrahi veya radyoterapi sonrası lenf sisteminin bloke olması veya zarar görmesi nedeniyle oluşur.

Lenfödem tedavisi

Lenfödem için tek bir tedavi şekli yoktur. Hastaya birden çok tedavi uygulanabilir.

Bu tedaviler;

  • lenfatik masaj olarak bilinen masaj bazlı dekonjestan tedavi,
  • lenfödem bandajı ve
  • özel egzersizler

olarak sıralanabilir.

Ancak, geriye dönük veriler incelendiğinde, şimdiye kadar bu tedavilerden birinin diğerinden daha iyi olduğuna dair bir sonuç elde edilmemiştir.

Bu sebeple, lenfödem tedavilerini incelemek için yürütülen bir araştırmada, lenfatik masajın lenfödem bandaja kıyasla etkisi ölçülmüş, Klinik Onkoloji Dergisi’nin yayınladığı sonuçlarda, iki tedavi yönteminin de benzer etkileri olduğu gözlenmiştir.

Lenfödem tedavisi için uygulanan lenfatik masaj ve lenfödem bandajının hasta üzerindeki etkisini kıyaslamak için yapılan araştırmaya, 103 kadın hasta katılmıştır. Bu araştırmaya katılan kadın hastaların bir kısmına, lenfödemi baskılayıcı bandaj tek başına uygulanırken, diğer bir kısmına el masajıyla yapılan günlük lenfatik boşaltım (drenaj) ve lenfödem baskılayıcı bandaj birlikte uygulanmıştır. 6 haftalık sürede elde edilen ilk sonuçlar, her iki hasta grubunda da koldaki şişliğin azaldığı yönünde olmuştur.

Koldaki şişliğin azalma oranı, lenfatik masaj ve lenfödem bandaj uygulanan hastalarda %29 olarak belirlenirken, sadece lenfödem bandajı kullanan hastalarda %22.6 olarak tespit edilmiştir. Kollarındaki şişliğin %50 veya üzerinde azalma gösterdiği hastaların oranlarına bakıldığında, iki hasta grubu arasında hiçbir fark olmadığı gözlenmiştir.

Bu sebeple araştırmacılar, lenfödem tedavisinde lenfatik masaj ve/veya klasik lenfödem bandaj uygulamalarından elde edilen sonuçların, hasta üzerinde önemli bir farklılık yaratmadığı sonucuna varmışlardır.

Özellikle, meme kanseri hastalarda koltukaltı lenf bezlerine uygulanan cerrahi sonrası ortaya çıkan lenfödem, çeşitli yöntemler uygulanarak tedavi edilmektedir. Bu yöntemlerin hasta üzerindeki tedavi etkisini sorgulayan araştırma, lenfödem için uygulanan yöntemlerle ilgili hastaların kafalarında oluşabilecek soru işaretlerinin giderilmesi adına faydalı olmuştur.