Yeni ve kapsamlı bir araştırmaya göre, meme kanserinin sol memede biraz daha sık görüldüğü saptandı. 4 Ağustos 2022’de Scientific Reports adlı dergide yayımlanan bu çalışmaya göre ayrıca, sol meme tümörleri, sağ memede ortaya çıkanlara göre daha agresif bir biyolojiye sahip olabilir.

Sol memenin daha büyük olması, sağ elini kullanan kişilerin sol memedeki kanser belirtilerini daha kolay tespit edebilme olasılığı ve emziren kişilerin sağ memeyi daha fazla kullanabilecekleri fikri dahil olmak üzere bu durum için birçok neden öne sürülmüştür. Bununla birlikte, şu anda bu teorilerden herhangi birini destekleyecek güçlü bir kanıt yoktur.

Bu çalışmada ABD kanser istatistiklerini barındıran SEER veritabanına kayıtlı 881 bin meme kanserli hastayı kapsayan bir analiz gerçekleştirdi. Araştırmacılar, hastaların %50,8'inde tümörlerin sol taraflı ve %49,2'sinde sağ taraflı olduğunu buldular.

Sol meme kanserinin sağ meme kanserinden daha fazla meydana geldiğine dair tutarlı raporlar olmasına rağmen, bunun neden meydana geldiğine dair sınırlı araştırma vardır.

Bu makale, sol taraflı meme kanserinin neden sağ taraflı meme kanserinden daha yaygın olduğuna dair olası teorileri inceliyor. Ayrıca sol veya sağ meme kanserine sahip olmanın, hastalık sonuçlarını farklı etkileyip etkilemediğini de incelemekte.

Sol taraflı meme kanserinin neden daha yaygın göründüğüne dair çeşitli hipotezler var, örneğin:

  • sol memenin daha büyük boyutu
  • sağ elini kullananlarda tümörlerin erken tespiti
  • emzirmek için sağ memenin daha sık kullanılması (en olası neden bu olabilir)

Memenin her iki tarafı da meme kanseri gelişimi için aynı genetik ve çevresel risk faktörlerini paylaşır. Bununla birlikte, memenin iki tarafında aşağıdakiler de dahil olmak üzere yapı farklılıkları olabilir:

  • doku yapısı
  • kan damarlarının dallanmaları
  • lenfatik drenaj

Olası Teoriler

Şu anda aşağıdaki teorilerin hiçbirinin onları destekleyecek yeterli araştırma veya bilimsel kanıta sahip olmadığını hatırlamak önemlidir.

Sol meme büyüklüğü

Genel olarak sol meme sağ memeden daha büyük olabilir. Bazı araştırmalar, meme büyüklüğü ile meme kanseri arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürmektedir.

Bununla birlikte, 2019'da yapılan bir inceleme, meme büyüklüğü ile meme kanseri riskini doğrudan ilişkilendiren net bir kanıt bulamadı.

Sağlak olmanın bir sonucu olarak erken teşhis

2022 tarihli bir makaleye göre, başka bir teori, sağ elini kullanan kişilerin sol memede meme kanseri belirtilerini sağdan daha kolay tespit ederek daha erken veya daha sık teşhise yol açabileceğidir.

Sağ elini kullanmak, solak olmaktan daha yaygındır. İnsanların kabaca %90'ı çoğu görevi yerine getirmek için sağ ellerini kullanmayı tercih ediyor ve %10'u sol ellerini kullanmayı tercih ediyor.

Sağ memeyi kullanarak emzirme

Bir 2022 makalesi, emziren kişilerin göğsün sağ tarafından soldan daha fazla kullanabileceğin dair başka bir teori de önermektedir.

Emzirme meme kanseri riskini azaltır. Araştırmacılar, emzirmenin her 12 ayında meme kanseri riskinin %4,3 oranında azaldığını belirtiyor.

Sol Meme Kanserleri, Sağ Meme Kanserlerine Göre Daha Olumsuz Bir Hastalık Gidişatına Sahip mi?

Bazı araştırmalar, kanserin başladığı meme tarafının hastalık gidişatını etkileyebileceğini düşündürmektedir.

2022'de yapılan geniş ölçekli bir analiz, meme kanseri tümörlerinin türünü ve sol ve sağ meme kanseri olan kişilerde hastalık gidişatı üzerine etkilerini karşılaştırdı.

Araştırmacılar, aşağıdaki özelliklerin sol taraflı tümörlerde sağ taraflı tümörlere göre daha fazla meydana geldiğini buldular:

  • Daha az farklılaşmış ve farklılaşmamış tümörler,
  • Hormon negatif ve HER2 pozitif tümörler
  • Daha fazla sayıda derece 2 ve 3 tümör

Meme kanserinin evresi, derecesi ve hormon reseptör durumu göz önüne alındığında, bazı çalışmalarda sol taraflı meme kanseri için daha olumsuz sonuçlar gösterdi.

Yazımızın konusu olan Scientific Reports çalışması, sol taraflı tümörlerin kemoterapi ile ilk tedaviye daha düşük yanıt verebileceği ve uzun vadede sağ taraflı tümörlere kıyasla biraz daha kötü bir hastalık gidişatına olabileceği sonucuna vardı.

Bununla birlikte, araştırmacılar bu bulguları desteklemek için hala daha fazla kanıta ihtiyaç duymaktadır.

Bununla birlikte farklı sonuçlara ulaşan daha eski tarihli küçük çaplı çalışmalar da bulunmaktadır. 1999 ile 2020 yılları arasında meme kanseri olan 228 kişiyle yapılan 2020 tarihli bir araştırma, sağ meme kanserinin aşağıdakilere sahip olduğunu buldu: Ailede daha yüksek oranda meme kanseri öyküsü, daha ileri evre meme kanseri.

Özet

Sol taraflı meme kanseri, sağ taraflı meme kanserinden daha yaygın görünmektedir. Ancak bunun nedenleri net değildir ve araştırmalar sınırlıdır. Bununla ilişkili bazı teoriler, memenin sol tarafının daha büyük olması, sağ elini kullanan kişilerin sol memesini daha kolay kontrol etmesi ve bireylerin sağ memeden emzirmeyi tercih etmesi şeklindedir. Bununla birlikte, şu anda bu teorilerden herhangi birini destekleyecek yeterli kanıt yoktur.

Bazı araştırmalar, meme kanserinin ortaya çıktığı tarafın hastalık gidişatını etkileyebileceğini düşündürmektedir. Tümörün boyutu, derecesi ve alt-tipi de hastalığın gidişatını etkileyen kanıtlanmış önemli faktörlerdir.