Tecentiq, belli kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilacın marka adıdır. Kanserle savaşmak için bağışıklık sisteminiz ile çalışan bir immünoterapi ilacı olan atezolizumab ilacını içerir. Şu an için eşdeğer veya biyobenzeri bulunmayan biyolojik bir ilaçtır.

*Not: Biyolojik ilaçlar canlı hücrelerden yapılır. Biyobenzer bir ilaç markalı bir biyolojik ilaç ile oldukça benzerdir. Ancak, biyolojik ilaçlar canlı hücrelerden yapıldıkları için tam olarak kopyalanamazlar. Öte yandan eşdeğer ilaçlar, laboratuvarda kimyasal kullanılarak yapılan markalı ilaçların tam bir kopyalarıdır. Biyobenzer ilaçların orijinal biyolojik ilaçlar kadar güvenli ve etkili oldukları düşünülmektedir. Eşdeğer ve biyobenzer ilaçların ikisi de markalı ilaçlardan genel olarak daha ucuz olurlar.

Tecentriq hangi kanserlerin tedavisinde kullanılır?

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), belli koşulların tedavi edilmesi için Tecentriq gibi reçeteli ilaçları onaylar. Ayrıca Tecentriq, prospektüsünde belirtilen kullanım alanlarının dışındaki durumları tedavi etmek için de kullanılabilir.

Tecentriq özellikle, aşağıdaki kanser türlerine sahip yetişkinlerde belli kullanımlar için FDA onaylıdır;

Tecentriq, yukarıda listelenen kanser türlerinin her birinin tedavisinde etkili olduğu bulundu. Fakat Tecentriq’in çocuklarda kanser tedavisi için güvenli ve etkili olup olmadığını bilmek için yeterli çalışmalar bulunmamaktadır.

Üçlü negatif meme kanseri (TNBC) için Tecentriq

Tecentriq, üçlü negatif meme kanserini tedavi etmek için FDA onayı almıştır. Meme kanseri, memedeki belli hücrelerin normalden daha hızlı bir şekilde çoğalmaya başlamasıyla oluşur.

Üçlü negatif meme kanseri östrojen ve progesteron hormonları için reseptöre (bağlanacakları bölgeler) sahip değildir ve kanser ayrıca epidermal büyüme faktörü 2 (HER2) olarak adlandırılan proteinlerden yoksundur.

TNBC için Tecentriq aşağıdaki durumlarda kullanılabilir;

 • Kanserin ya metastatik (memeden vücudun diğer organlarına yayılmış olması) ya da yakın bölgelere yayılmış fakat cerrahi operasyon ile alınamayacak durumda olması.
 • PD-L1 proteinlerine (vücudu kanseri tanımasına ve ona karşı savaşmasına yardımcı olan bağışıklık sistemi proteinleri) sahip olması durumda.

Bu kullanımlar için, Tecentriq protein bağlı paklitaksel (Abraxane) olarak adlandırılan bir kemoterapi ilacı ile birlikte verilir. TNBC hormon reseptörlerine sahip değildir, bu yüzden büyümesi için hormonlar tarafından uyarılan bir kanser türü değildir. Bu yüzden anastrozole (Arimidex) gibi hormon tedavileri TNBC’yi tedavi etmede işe yaramaz. (Hormon tedavileri hormonlar için reseptörleri olan belli kanser formlarında kullanılır.)

TNBC, bazen tedavisi zor olan meme kanserinin agresif bir türüdür. Ancak, Tecentriq (protein bağlı paklitaksel ile kombine kullanımı) klinik deneylerde TNBC’yi tedavi etmede etkili olmuştur.

*Not: Bu kullanım şekli için Tecentriq, FDA’dan acil kullanım onayı aldı. Acil kullanım onayı erken klinik deneylerden elde edilen bilgilere dayanmaktadır. FDA’nın tam onay için kararı ek klinik deneyler tamamlandıktan sonra verilecektir.

*Not: Proteine bağlı paklitaksel, paklitakselden farklı bir ilaçtır. Tecentriq paklitaksel ile kombine bir şekilde kullanılmamalıdır.

Tecentriq’in üçlü negatif meme kanseri için etkinliği

Tecentriq, kanseri metastatik olan ya da ameliyat ile alınamayan TNBC hastalarında klinik deneylerde test edildi. Bir çalışmadaki kişilerin yaklaşık olarak yarısına, geçmişte kanserleri metastaz yapmadan önce tedavi için kemoterapi uygulanmış.

Bu çalışmada, Tecentriq hastalara protein bağlı paklitaksel verildi (Abraxane). Bu ilaç kombinasyonu plasebo + Abraxane tedavisi ile karşılaştırıldı.

Çalışma, Abraxane ile Tecentriq alan kişilerin %53’nün ya tümör boyutu küçüldüğünü ya da tümörlerinin tamamen yok olduğunu gösterdi. Ayrıca yaklaşık yarısı, tümörleri büyümeden ya da kötüye gitmeden hemen hemen 9 ay geçirdiler.

Karşılaştırmada, Abraxane ile plasebo alan kişilerin %33’nün ya tümör boyutları küçüldü ya da tümörleri tamamen yok oldu. Ayrıca yaklaşık yarısı, tümörleri büyümeden ya da kötüye gitmeden hemen hemen 6 ay geçirdiler.

Küçük hücreli akciğer kanseri için Tecentriq

Tecentriq, ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin (KHAK) tedavisi için FDA onayı almıştır. Bu kullanım için Tecentriq, ilk basamak tedavisi olarak onaylanmıştır.

KHAK, akciğerlerde normalden daha hızlı ve anormal bir şekilde belli hücrelerin büyümesine sebep olan bir kanser türüdür. İleri evre küçük hücreleri akciğer kanserinde kanser ya diğer akciğere ya da vücudun diğer kısımlarına doğru yayılmıştır.

Eğer ileri evre KHAK tedavisi için Tecentriq kullanıyorsanız, Tecentriq’i iki kemoterapi ilacı ile birlikte alacaksınız: karboplatin ve etoposid.

Tecentriq’in küçük hücreli akciğer kanseri için etkinliği

Tecentriq, klinik deneylerde ileri evre KHAK kişilere karboplatin ve etoposid ile birlikte verilmiştir. Geçmişte KHAK tedavisi için kemoterapi kullanmayan kişiler bir çalışmaya dahil edildi. Çalışmada, Tecentriq + karboplatin ve etoposid ile tedavi ve plasebo + karboplatin ve etopsid ile tedavi karşılaştırıldı.

Tecentriq kombinasyonu alan kişilerin %50’si yaklaşık 12 aylık tedavi sonrasında hala hayattaydı ve yaklaşık 5 ay kadar sonra bu gruptaki kişilerin yarısının tümörlerinde büyüme ya da kötüye gitme olmadı.

Karşılaştırmada, plasebo kombinasyonu alan kişilerin %50’si yaklaşık 10 aylık tedavi sonrasında hala hayattaydı ve yaklaşık 4 ay kadar sonra bu gruptaki kişilerin yarının tümörlerinde büyüme ya da kötüye gitme olmadı.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için Tecentriq

Tecentriq, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (KHDAK) tedavisi için FDA onayı almıştır. KHDAK ile akciğerlerdeki belli hücreler normalden daha hızlı ve anormal bir şekilde büyür.

Tecentriq küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için tek başına kullanıldığında

Tecentriq KHDAK tedavisi için iki durumda kullanılabilir.

İlk durumda, Tecentriq metastatik KHDAK için ilk basamak tedavisi olarak kullanılabilir. Kanser, metastatik olmanın olmasına ek olarak, kanser PD-L1 proteinlere sahip olması gerekir.

İkinci durumda, Tecentriq metastatik ve geçmişte platinle yapılan kemoterapi ilaçları ile tedavi edilmiş olan KHDAK için kullanılır. Ancak bu ilaçlarla tedavi sırasında veya sonrasında kanser kötüye gitmiştir.

* Bu durumda ek olarak, eğer kanseriniz EGFR ya da ALK gen mutasyonuna sahipse, FDA onaylı bir ilaç kullanmanız gereklidir.

Tecentriq küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında

Tecentriq ayrıca KHDAK tedavisi için diğer ilaçlar ile kombinasyon şeklinde kullanılması için de onaylandı. Bu durumda Tecentriq, metastatik non-skuamöz (skuamöz olmayan) KHDAK tedavisi için kullanılabilir. (Non-skuamöz KHDAK de kanser akciğerlerdeki skuamöz hücreler olarak adlandırılan belli hücreleri etkiler.)

Bu kullanımında Tecentriq, metastatik kanser de kişilerin ilk tedavisi olarak kullanılmak için onaylanmıştır. Bu durumda Tecentriq, bevasizumab (Avastin), paklitaksel ve karboplatin ile birlikte kullanılır ya da bunun yerine Tecentriq, protein bağlı paklitaksel (Abraxane) ve karboplatin ile kullanılabilir.

* Fakat eğer KHDAK, EGFR ya da ALK gen mutasyonlarına sahip değilse, ilaç tek başına kullanılır.

Tecentriq’in küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için etkinliği

Klinik deneylerde Tecentriq, KHDAK kişilerde etkili bir tedavi olmuştur. Bu durumun farklı durumları için Tecentriq ya tek başına ya da diğer ilaçlarla kullanılabilir.

Avastin, paklitaksel ve karboplatin ile birlikte kullanıldığında Tecentriq’in etkinliği

Klinik çalışmalarda, metastatik olan non-skuamöz KHDAK kişilerde Tecentriq tedavisine bakıldı. Bir çalışmada, bazı kişilere bevasizumab (Avastin), paklitaksel ve karboplatin ile birlikte Tecentriq verildi. Diğerler kişilere ya bevasizumab, paklitaksel ve karboplatin ya da Tecentriq, paklitaksel ve karboplatin verildi.

 • Avastin, pakliteksel ve karboplatin ile Tecentriq alan kişilerin %55’inin tümörleri ya küçüldü ya da tamamen yok oldu. Bu gruptaki kişilerin yarısı tümörleri büyümeden ya da kötüye gitmeden 8,5 ay geçirdiler ve 19 aydan biraz fazla süren tedaviden sonra bu gruptaki kişilerin yarısı hala hayattaydı.
 • Karşılaştırmada, Avastin, paklitaksel ve karboplatin alan kişilerin %49’unun tümörleri ya küçüldü ya da tamamen yok oldu. Bu gruptaki kişilerin yarası tümörleri büyümeden ya da kötüye gitmeden 7 ay geçirdiler ve 14,5 aydan biraz fazla bir süre sonrasında bu gruptaki kişilerin yarısı hala hayattaydı.
 • Tecntriq, paklitaksel ve karboplatin alan kişilerin %43’ünün tümörleri ya küçüldü ya da tamamen yok oldu. Bu gruptaki kişilerin yarısı tümörleri büyümeden ya da kötüye gitmeden 6,7 ay geçirdiler ve 19,5 aydan daha az bir süre sonrasında bu gruptaki kişilerin yarısı hala hayattaydı.
Abraxane ve karboplatin ile Tecentriq’in etkinliği

Metastatik non-skuamöz KHDAK kişilerde bir klinik deney yapıldı. Bu çalışmada, kişiler ya hem protein bağlı paklitaksel (Abraxane) hem de karboplatin ile Tecentriq ya da sadece Abraxane ve karboplatin aldı. Bu çalışmaya dahil edilen kişiler geçmişte metatatik KHDAK tedavisi için hiç kemoterapi kullanmamışlardır.

Abraxane ve karboplatin ile Tecentriq alan kişilerin %46’sının tümörleri ya küçülmüş ya da tamamen yok olmuştur. 7 aydan biraz fazla bir süre sonra bu gruptaki kişilerin yarısının tümörleri büyümemiş ya da kötüye gitmemiştir ve 18,6 ay sonra bu gruptaki kişilerin yarısı hala hayattaydı.

Karşılaştırmada, sadece Abraxane ve karboplatin alan kişilerin %32’sinin tümörleri ya küçülmüş ya da tamamen yok olmuştur. 6,5 ay sonra bu gruptaki kişilerin yarısının tümörlerinde büyümemiş veya kötüye gitmemiştir ve neredeyse 14 ay sonra bu gruptaki kişilerin yarısı hala hayattaydı.

Tecentriq tek başına kullanıldığında etkinliği

Çalışmalarda, sadece Tecentriq ile KHDAK’nın tedavisi docetaxel (Taxotere) ile karşılaştırılmıştır. Bir çalışmada kişilerin ya lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik KHDAK’ları vardı ve kişilerin bu hastalığı platin ile yapılan kemoterapi tedavisi sırasında ya da sonrasında kötüye gitmişti.

Bu çalışmada;

 • Tecentriq alan kişilerin yarısı yaklaşık 14 aylık tedavi sonrasında hala hayattaydı ve yaklaşık 3 aylık tedavi sonrasında bu gruptaki kişilerin yarısının tümörlerinde büyüme veya kötüye gitme görülmedi.
 • Karşılaştırmada, docetaxel alan kişilerin yarısı 9,6 aylık tedavi sonrasında hayattaydı ve 4 aylık tedavi sonrasında bu gruptaki kişilerin yarısının tümörlerinde büyüme ya da kötüye gitme görülmedi.

Ayrıca çalışmalarda, sadece Tecentriq ile KHDAK tedavisi platin ile yapılan kemoterapi tedavisi ile karşılaştırıldı. Bir çalışmada kişilerin ya lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik KHDAK ‘ları vardı ve kanserleri yüksek seviye PD-L1 proteinlerine sahipti. Bu kişiler geçmişte KHDAK tedavileri için hiç kemoterapi almamıştır.

Bu çalışmada;

 • 20 aydan biraz fazla bir süre sonra Tecentriq alan kişilerin %50’si hala hayattaydı.
 • 13 aydan biraz fazla bir süre sonra kemoterapi ilacı alan kişilerin %50’si hala hayattaydı.

Mesane kanseri için Tecentriq

Tecentriq, mesane kanserinin belli bir türü için FDA onayı almıştır. Mesane kanseri, mesanedeki hücrelerin normalden çok daha hızlı ve anormal bir şekilde büyümesidir.

Tecentriq ile tedavi edilen mesane kanserinin türü

Mesane kanserinin çok farklı türleri vardır. Ancak Tecentriq sadece mesane kanserinin ürotelyal karsinom olarak adlandırılan belli bir türünün tedavisi için onaylanmıştır. (Tecentriq, bu kullanımı için FDA’dan acil kullanım onayı almıştır.) Mesane kanserinin bu türü en yaygın olan formudur. Mesaneyi etkilemesinin yanı sıra üreter, üretra ve böbreklerin belli kısımlarını da dahil olmak üzere idrar yolunu da etkileyebilir.

Tecentriq, metastatik ya da lokal olarak ilerlemiş ürotelyal kanserin tedavisi için onaylanmıştır.

Ürotelyal kanserin varlığında, aşağıdaki durumlardan biri geçerliyse Tecentriq kullanabilirsiniz;

 • Cisplatin olarak adlandırılan bir ilaç ile uygulanan kemoterapi alamıyorsanız ve kansriniz PD-L1 proteinlerine sahipse
 • Platin ile uygulanan kemoterapi alamıyorsanız ya da kanseriniz platin ile uygulanan kemoterapi tedavisi sırasında veya sonrasında kötüleştiyse
 • 12 aylık adjuvant kemoterapide (tedavi edildikten sonra kanserin geri dönmesinden kaçınmak için uygulanan tedavi yöntemi) kanseriniz kötüleştiyse.
 • 12 aylık neoadjuvan kemoterapide (cerrahi operasyon öncesinde kanseri tedavi etmek için kullanılan tedavi yöntemi) kanseriniz kötüleştiyse.

Mesane kanseri için Tecentriq’in etkinliği

Tecentriq, klinik deneylerde ürotelyal kanserin belli formunun tedavisinde etkili olmuştur.

Bir çalışmadai Tecentriq, ameliyatla alınamayan ya da vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan ürotelyal kansere sahip kişilerde test edildi ve bu kişilerin kanserleri;

 • platin ile birlikte uygulanan kemoterapi tedavisi sırasında veya sonrasında kötüye gitti ya da
 • 12 aylık platin ile birlikte uygulanan kemoterapi ile adjuvan veya neoadjuvan tedavisinde kötüye gitti

Bu çalışmada hiç kimse plasebo almadı. Bunun yerine, herkes tümörleri kötüleşene kadar ya da yan etkileri edici veya günlük yaşamlarını engellemeye yetecek derecede şiddetli olana kadar Tecentriq aldı. Tecentriq alan kişilerin %14,8’inin tümörleri ya küçüldü ya da tamamen yok oldu ve neredeyse tedaviden 28 ay sonra bu kişilerin yarısı tedaviye verdikleri bu yanıtı korudu.

Mesane kanserinin tedavisi için devam eden Tecentriq çalışması;

Ayrıca ürotelyal kanser için Tecentriq tedavisini test eden bir çalışma daha var. Bu çalışmaya durumu aşağıdaki gibi olan kişiler dahil edilmiştir;

 • Kanserleri vücudunun diğer bölgelerine yayılmış kişiler
 • Platin ile uygulanan kemoterapiyi alabilen kişiler
 • Kanser tedavisi için geçmişte herhangi bir ilaç almamış kişiler

Bu çalışmanın sonuçları henüz bildirilmemiş olsa da kişilere verilen tedaviler şu şekildedir;

 • Sadece Tecentriq
 • Platin (karboplatin veya cisplatin) ile uygulanan kemoterapi ve plasebo ile kombine halde kullanılan gemsitabin olarak adlandırılan bir kemoterapi ilacı
 • Gemsitabin ve platin (karboplatin veya cisplatin) ile uygulanan diğer bir kemoterapi ilacı ile kombine halde Tecentriq

Karaciğer kanseri için Tecentriq

Tecentriq, karaciğer kanserinin tedavisi için FDA onayı almıştır. Karaciğer kanserinde, karaciğerdeki hücreler normalden daha hızlı ve anormal bir şekilde büyürler.

Bu durum için Tecentriq, ya kanseri metastatik olan kişilerde ya da ameliyat ile tedavi edilemeyen kişilerde kullanılır ve bu kişiler geçmişte bir sistem tedavi ile tedavi edilmemişlerdir. (Sistemik tedavi tüm vücudu etkiler.)

Karaciğer kanseri için Tecentriq, bevasizumab (Avastin) ile kombine şekilde verilir.

Karaciğer kanseri için Tecentriq’in etkinliği

Bir çalışmada, kanseri metastatik olan ya da ameliyat ile tedavi edilemeyen kişilere aşağıdakilerden biri verildi;

 • Bevasizumab ile Tecentriq
 • Sorafenib (Nexavar)

Çalışmaya dahil olan kişiler geçmişte herhangi bir karaciğer tedavisi almamıştır.

Çalışma boyunca;

 • Bevasizumab ile Tecentriq alan kişilerin yarısının tümörlerinde neredeyse 7 ay büyüme ya da kötüleşme olmadı.
 • Sorafenib alan kişilerin yarısının tümörlerinde neredeyse 4,5 ay büyüme ya da kötüleşme olmadı.

Melanoma için Tecentriq

Tecentriq, melanoma olarak adlandırılan cilt kanserinin belli bir türü için FDA onayı aldı. Melanoma da cilt hücreleri normalden daha hızlı ve anormal bir şekilde büyürler.

Tecentriq, aşağıda belirtilen her iki melanoma türünün de tedavisinde kullanılır;

 • BRAF V600 olarak adlandırılan belli bir gen mutasyonuna bağlı melanoma
 • Ameliyatla tedavi edilemeyen ya da metastatik melanoma

Bu kullanımı için Tecentriq, kobimetinib (Cotellic) ve vemurafenib (Zelboraf) ile kombine şekilde verilir.

Melanom için Tecentriq’in etkinliği

Bir çalışmada, BRAF V600 mutasyona bağlı veya metastatik melanoma hastlarına ya da ameliyatla tedavi edilemeyen hastalara bakıldı.

Bazı kişiler plasebo alırken bazıları Tecentriq aldı. Herkes ayrıca kobimetinib ve vemurafenib aldı.

Çalışma boyunca;

 • Tecentriq alan kişilerin yarısının kanserinde 15 aydan biraz fazla bir süre kötüleşme olmadı.
 • Plasebo alan kişilerin yarısının kanserinde 10,5 aydan biraz fazla bir süre kötüleşme olmadı.

Böbrek hücreli karsinom için Tecentriq

Halihazırda Tecentriq’in böbrek hücreli karsinomun (bir tür böbrek kanseri) tedavisinde kullanılması için herhangi bir FDA onayı yoktur. Ancak şu anda bu durum için ilacın bir tedavi seçeneği olması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bazen ise onay almamış olmasına rağmen kullanılabilmektedir.

Şu anda bir klinik deney, böbrek hücreli karsinomun tedavisi için bevasizumab (Avastin) ile kombine bir şekilde Tecentriq kullanımını test ediyor. Bu çalışma sunitini (Sutent – ilerlemiş böbrek hücreli karsinomun tedavisi için onaylanmıştır) ile tedaviye kıyasla bu iki ilaç ile tedaviyi test ediyor.

Çalışmanın bazı sonuçları yayımlandı ve bu sonuçlar Tecentriq + bevasizumab’ın böbrek hücreli karsinom için etkili olabileceğini gösteriyor. Fakat klinik deneyler hala devam etmektedir ve ilaç henüz bu kullanımı için onay almamıştır.

Tecentriq ve Çocuklar

Tecentriq’in çocuklarda kanser tedavisi için güvenli ve etkili olup olmadığını bilmek için yeterli çalışmalar bulunmamaktadır.

Prospektüsünde belirtilen kullanım alanları dışındaki Tecentriq kullanımı

Yukarıda listelenen kullanım alanlara ek olarak, Tecentriq prospektüsünün dışında da kullanılabilir. Bu kullanım şekli, bir ilacın onaylanan kullanım durumlarında farklı bir durum için kullanılmasıdır.

Tecentriq ve Abraxane

Belirli kanser türlerinin tedavisi için kullanıldığında Tecentriq, kemoterapi ilacı protein bağlı paklitaksel (Abraxane) ile kombine bir şekilde verilir.

Örneğin Tecentriq ve Abraxane, non-skuamöz küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavisinde karboplatin ile birlikte kullanımı için onaylanmıştır. Bu ilaç kombinasyonu, akciğer kanserinin bu formu için ilk basamak tedavi olarak onaylanmıştır ve ilaçlar sadece eğer kanser EGFR veya ALK gen mutasyonlarına sahip değilse kullanılmalıdır.

Ek olarak Tecentriq ve Abraxane, üçlü negatif meme kanserinin (TNBC) tedavisinde birlikte kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bu iki ilaç, kanserin metastaz yaptığı ya da ameliyatla alınamaması durumlarında kullanılır ve ayrıca kişilerin kanserleri PD-L1 proteinlerine sahip olması gereklidir.

Tecentriq’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Abraxane’a ek olarak Tecentriq diğer ilaçlarla da birlikte kullanılabilir. Tecentriq’in diğer ilaçlarla birlikte kullanılıp kullanılmayacağı tedavi edilen kanserin türüne bağlıdır.

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte Tecentriq kullanımı

Tecentriq ileri evre küçük hücreleri akciğer kanseri için kullanıldığında, diğer ilaçlarla birlikte verilir. Bu durumda Tecentriq, iki kemoterapi ilacı (karboplatin ve etoposid) ile kombine bir şekilde ilk basamak tedavi seçeneği olarak kullanılması için onaylanmıştır.

Non-skuamöz küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte Tecentriq kullanımı

Tecentriq non-skuamöz küçük hücreli akciğer kanseri (KHDAK) için kullanıldığında, diğer üç ilaçla birlikte kullanılır: bevasizumab (Avastin), paklitaksel ve karboplatin. Bu durumda kanser metastatik olmalıdır. Bu ilaç kombinasyonu, akciğer kanserinin bu tipi için ilk basamak tedavisi seçeneği olarak onaylanmıştır ve ayrıca eğer kanser EGFR ya da ALK gen mutasyonlarına sahip değilse kullanılmalıdır.

Ek olarak Tecentriq, non-skuamöz KHDAK’yi tedavi etmek için hem proteine bağlı paklitaksel (Abraxane) hem de karboplatin ile kombine bir şekilde kullanılması için onaylanmıştır.

Karaciğer kanseri tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte Tecentriq kullanımı

Karaciğer kanseri için Tecentriq, bevasizumab (Avastin) ile kombine bir şekilde verilir. Bu durumda kanser metastatik olmalı ya da ameliyatla tedavi edilemeyecek durumda olmalıdır.

Melanom tedavisinde diğer ilaçlarla Tecentriq kullanımı

Melanom için Tecentriq, kobimetinic (Cotellic) ve vemurafenib (Zelboraf) ile kombine bir şekilde verilir. Bu durumda kanser metastatik olmalı ya da ameliyatla tedavi edilemeyecek durumda olmalıdır.

Paklitaksel ile Tecentriq ve protein bağlı paklitaksel ile Tecentriq’in karşılaştırılması

Belli kullanımlar için Tecentriq ya paklitaksel ya da protein bağlı paklitaksel (Abraxane) ile birlikte verilir.

Paklitaksel ve proteine bağlı paklitaksel arasındaki farkın ilaçların sıvı bir çözeltide çözülme şekli olduğuna dikkat etmek önemlidir. Her bir ilaç çözüldüğünde, ortaya çıkan çözeltiler aynı aktif ilacı içerir: paklitaksel. Ancak, vücutta paklitaksel çözeltisi, protein bağlı paklitaksel çözeltisinden daha çok yan etkiye sebep olabilir.

Tecentriq yan etkileri

Tecentriq, hafifi veya ciddi yan etkilere sebep olabilir. Yan etkiler, tedavi için Tecentriq kullanım durumuna bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Ayrıca Tecentriq ile birlikte başka ilaçlar kullanıyorsa da yan etkiler farklılık gösterebilir.

* Not: FDA onayladığı ilaçların yan etkileri izler. Tecentriq ile bir yan etkiye sahipseniz, bu durumu FDA internet sitesinden bildirebilirsiniz.

Hafif yan etkiler;

 • Yorgunluk (enerji yoksunluğu)
 • Mide bulantısı
 • Öksürük
 • Nefes almada zorluk
 • İştahta azalma

Tecentriq, diğer ilaçlarla kombine bir şekilde kullanıldığında bildirilen hafif yan etkiler;

 • Kabızlık
 • İshal
 • Saç dökülmesi
 • Baş ağrısı
 • Kusma

Bu yan etkilerin çoğu birkaç gün veya birkaç hafta içinde geçebilir. Fakat eğer daha şiddetli hale gelirse veya geçmezse doktorunuz veya eczacınıza başvurun.

Ciddi yan etkiler;

Tecentriq kaynaklı ciddi yan etkiler yaygın değildir fakat yine de bu yan etkiler gözlemlenebilir.

Şiddetli infüzyon reaksiyonları (vücuda ilaç verildiği sırada veya sonrasında meydana gelen etkilerdir);

 • Titreme
 • Kaşıntı veya kızarıklık
 • Nefes almada zorluk
 • Yüzde veya dudaklarda şişlik
 • Baş dönmesi
 • Ateş

Pnömoni gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan akciğer problemleri;

 • Göğüs ağrısı
 • Nefes almada zorluk
 • Yeni veya kötüleşen öksürük

Hepatit (karaciğerde iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan karaciğer problemleri;

 • Gözlerin beyaz kısmında veya ciltte sararma
 • Mide bulantısı veya kusma
 • Karın ağrısı

Kolit (kolonda iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan bağırsak problemleri;

 • İshal
 • Kanlı dışkı
 • Şiddetli karın ağrısı

Bağışıklık sisteminin hormon üreten belli bezler (tiroid, pankreas, böbrek üstü ve hipofiz gibi) üzerinde sebep olduğu değişiklikler;

 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk hissi
 • Kiloda değişiklik (kilo alma veya kilo kaybetme)
 • Normalden daha aç veya susuz hissetme
 • Mide bulantısı veya kusma
 • Karın ağrısı
 • Ruh halinde değişiklikler (normalden daha rahatsız edici hissetmek gibi)

Üveit (gözde iltihaplanma) gibi göz problemleri

 • Gözde ağrı ya da kızarıklık
 • Çift görme ya da diğer görme problemleri

Miyokardit (kalp kasında iltihaplanma) gibi kalp problemleri;

 • Göğüs ağrısı
 • Düzensiz kalp atışı
 • Nefes almada zorluk
 • Kafa karışıklığı

Yan etkilerin detayları

Alerjik reaksiyon

Hafif bir alerjik reaksiyon belirtileri;

 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık (sıcaklık ve kırmızılık ciltte)

Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri (şiddetli reaksiyonlar nadir meydana gelir ancak mümkündür);

 • Özellikle göz kapaklarında, dudaklarda ellerde veya ayaklarda olmak üzere ciltte şişlik
 • Dil, ağız ya da boğazda şişlik
 • Nefes almada zorluk

Çalışmalarda Tecentriq alan kişilerden kaçının reaksiyon gösterdiği bilinmemektedir. Mesane veya idrar yolu kanseri kişiler üzerinde yapılan bir çalışmada, kişilerin %0,8’i alerjik reaksiyon nedeniyle Tecentriq almayı bıraktı.

Yorgunluk

Yorgunluk (enerji yoksunluğu), Tecentriq’in yaygın bir yan etkisidir. Bu durumda kendinizi yorulmuş ya da dinlenmeye ihtiyacınız varmış gibi hissedebilirsiniz.

Klinik çalışmalarda, Tecentriq kullanan kişilerin %25 ila %60’ında yorgunluk bildirildi. (Bu yüzde, tedavi edilen kanser tipine bağlı olarak değişebilir.) Buna kıyasla, başka ilaçlarla (bevasizumab (Avastin), paklitaksel, proteine bağlı paklitaksel (Abraxane), karboplatin ve dosetaksel (Taxotere)) veya plasebo ile Tecentriq alan kişilerin %32 ila %60’ında yorgunluk bildirildi.

Mide bulantısı

Tecentriq kullanımında mide bulantısı yaygındır. Klinik çalışmalarda, Tecentriq kullanan kişilerin %12 ila %50 ‘si nde bulantı gözlemlendi. (Bu yüzde, tedavi edilen kanserin türene bağlı olarak değişmektedir.) Buna kıyasla, başka ilaçlarla (bevasizumab (Avastin), paklitaksel, proteine bağlı paklitaksel (Abraxane), karboplatin ve dosetaksel (Taxotere)) veya plasebo ile Tecentriq alan kişilerin %16 ila %46’sında mide bulantısı meydana geldi.

Ek olarak mide bulantısı, kanser tedavisinde tek başına Tecentriq alanlara kıyasla çoklu ilaç kullanan kişilerde daha sık meydana geldi.

Saç dökülmesi

Tecentriq tedavisi sırasında saç dökülmesi olabilir. Klinik deneyler sırasında Tecentriq alan bazı kişiler saç dökülmesi yaşadıklarını bildirdi fakat Tecentriq belli kanser türlerini tedavi etmek için tek başına kullanıldığında saç dökülmesi bildirilmedi.

Tecentriq ile başka ilaç kullanan kişilerin tedavi sırasında %32 ila %56’sında saç dökülmesi bildirilmiştir. (Bu yüzde, tedavi edilen kanserin türüne bağlı olarak değişmektedir.) Buna kıyasla, başka ilaçlarla (bevasizumab (Avastin), paklitaksel, proteine bağlı paklitaksel (Abraxane) ve karboplatin) veya plasebo ile Tecentriq alan kişilerin %27 ila %58’inde saç dökülmesi gözlemlendi.

Bağışıklık sistemi reaksiyonları

Tecentriq, vücutta kanserle savaşmaya yardımcı olmak için bağışıklık sistemini uyararak çalışır. Fakat bazen, bağışıklık sistemi daha çok güçlenebilir ve vücudun diğer bölgelerine saldırmaya başlayabilir.

Bu sebepten de Tecentriq alırken bağışıklık sisteminin sebep olduğu belli durumların geliştirilme riski artar. Bu durumlar şunlardır;

 • Pnömoni gibi akciğer problemleri
 • Hepatit gibi karaciğer problemleri
 • Kolit gibi bağırsak problemleri
 • Aşağıda belirtilen durumlar gibi endokrin bezi problemleri;
  • Tiroid
  • Böbrek üstü
  • Pankreas (bu bezdeki değişiklikler diyabete yol açabilir)
  • Hipofiz
Bağışıklık sistemi reaksiyonları ne kadar yaygındır?

Klinik deneylerde Tecentriq, farklı tip kanserleri tedavi etmek için tek başına kullanıldığında kişilerde (yüzdeleri verilmiştir) aşağıdaki durumlar gözlemlendi;

 • %3’ünde zatürre
 • %1,8’inde hepatit
 • %1’inde kolit
 • %4,9’unda hipotiroidizm (azalan tiroid işlevi)
 • %0,8’inde hipertiroid (artan tiroid işlevi)
 • %0,1’den daha azında pankreasın işlevi ile ilgili problemlerden kaynaklı diyabet
 • %0,1’den daha azında hipofiz bezi işlevinde azalma

Tecentriq veya plasebo’dan başka ilaç alan kişilerin kaçında pnömoni, hepatit, kolit ya da endokrin bezi değişiklikleri yaşandığı bilinmemektedir.

Çok yaygın olmamasına rağmen bu durumlar, Tecentriq alırken meydana gelebilir ve bazı durumlarda ciddi olabilir.

Bağışıklık sistemi reaksiyonum olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

Tecentriq tedavisi sırasında doktorunuz kan testleri isteyecektir. Bu testlerin sonuçları bağışıklık sistemi reaksiyonu geliştirip geliştirmediğiniz konusunda doktorunuzun emin olmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca ciltte veya gözlerde sararma, karın ağrısı, nefes almada zorluk, kanlı dışkı ya da ruh halinde değişiklikler gibi belirtileriniz varsa, vakit geçirmeden doktorunuz ile konuşun. Bu belirtiler bağışıklık sistemi reaksiyonuna sahip olduğunuzun göstergesi olabilir ve doktorunuz sizin için doğru olan tedaviyi önerecektir.

Tecentriq için kullanım dozları

Doktorunuzun yazdığı Tecentriq dozu aşağıda belirtilen birkaç duruma bağlı olacaktır;

 • Tedavi için Tecentriq kullandığınız durumun türü ve şiddeti
 • Sahip olabileceğiniz diğer sağlık durumları
 • Geçmişte Tecentriq kullandıysanız, herhangi bir dozuna nasıl tepki verdiğiniz

Genel olarak, doktorunuz tedaviye düşük bir dozla başlayacaktır. Sonrasında, sizin için doğru olan miktarı ayarlamak için zamanla dozunu düzenleyeceklerdir. Sonuç olarak, doktorunuz istenen etkinin sağlandığı en düşük dozu yazacaktır.

Aşağıdaki bilgiler yaygın olarak kullanılan veya önerilen dozları tanımlamaktadır. Fakat siz doktorunuzun yazdığı dozu aldığınızdan emin olun. Doktorunuz ihtiyacınıza uygun olan en iyi dozu belirleyecektir.

İlaç formları ve güçleri

Tecentriq, intavenöz (IV) infüzyonu olarak verilen bir çözeltidir. Bir IV infüzyonu ile verilen ilaç belli bir süre boyunca damardan enjekte edilir.

İlk Tecentriq dozunuz için ilaç 60 dakikalık bir sürede verilecektir. İlk infüzyona karşı gösterdiğiniz bir reaksiyonunuz yoksa, takip eden infüzyonları 30 dakikalık bir sürede alabilirsiniz.

Tecentriq çözeltisinin iki gücü mevcuttur; 840 mg / 14 mL ve 1200 mg / 20 mL.

Üçlü negatif meme kanseri için Tecentriq dozu

Üçlü negatif meme kanseri için önerilen Tecentriq dozu 2 haftada bir 840 mg’dır.

Her 28 günlük tedavi döngüsünün 1. ve 15. günlerinde Tecentriq dozunuzu alacaksınız. Ek olarak, Abraxane olarak adlandırılan bir ilacın dozunu da 1., 8. ve 15. günlerde alacaksınız. Bu, her bir tedavi döngünün 1. ve 15. Günlerinde Tecentriq’in ardından Abraxane alacağınız anlamına gelmektedir. (Tecentriq gibi Abraxane da IV infüzyon ile verilir.)

Küçük hücreli akciğer kanseri için Tecentriq dozu

Küçük hücreli akciğer kanseri için önerilen Tecentriq dozu 3 haftada bir 1200 mg’dır. Bu durum için Tecentriq iki kemoterapi ilacı ile birlikte verilir: karboplatin ve etosid.

Tecentriq ile aynı gün karboplatin ya da etoposid dozu almayı planlıyorsanız, ilk olarak Tecentriq dozunuzu almalısınız. (Tecentriq gibi hem karboplatin hem de etoposid IV infüzyon ile verilir.)

4 tane 3 haftalık karboplatin ve etoposid tedavisi tamamlandıktan sonra, doktorunuz Tecentriq dozunu değiştirebilir. O zaman da dozunuz aşağıdaki gibi olabilir;

 • 2 haftada bir 840 mg
 • 3 haftada bir 1200 mg
 • 4 haftada bir 1680 mg

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için Tecentriq dozu

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için önerilen Tecentriq dozu tek başına ya da başka ilaçlarla birlikte kullanılmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıda Tecentriq’in hem tek başına ve başka ilaçlarla kullanıldığında genel olarak tanımlanan dozları verilmiştir.

Tek başına kullanıldığında, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için Tecentriq dozları;

 • 2 haftada bir 840 mg
 • 3 haftada bir 1200 mg
 • 4 haftada bir 1680 mg

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için önerilen Tecentriq dozu 3 haftada bir 1200 mg’dır.

Bu durumda Tecentriq, Avastin olarak adlandırılan bir kanser ilacı ile birlikte verilir. Tecentriq ayrıca karboplatin olarak adlandırılan ve platinle uygulanan bir kemoterapi ilacı ile birlikte verilir.

Eğer Tecentriq ile aynı günde karboplatin ve Avastin de alıyorsanız, ilk olarak Tecentriq almalısınız. (Tecentriq giib karboplatin ve Avastin de IV infüzyon ile verilir.)

4 ila 6 tane 3 haftalık kemoterapi döngüsünü bitirdikten sonra, muhtemelen doktorunuz hem karboplatin hem de Avastin kullanımınızı bıraktırabilir. Eğer bu olursa, doktorunuz Tecentriq dozunuzu değiştirebilir. O zamanda, Tecentriq dozlarınız şu şekilde olabilir;

 • 2 haftada bir 840 mg
 • 3 haftada bir 1200 mg
 • 4 haftada bir 1680 mg

Mesane kanseri için Tecenriq dozu

Mesane kanserinin belli bir türü olan ürotelyal karsinom için önerilen Tecentriq dozu aşağıdakilerden biri olabilir;

 • 2 haftada bir 840 mg
 • 3 haftada bir 1200 mg
 • 4 haftada bir 1680 mg

Karaciğer kanseri için Tecentriq dozu

Karaciğer kanseri için önerilen Tecentriq dozu 3 haftada bir 1200 mg’dır. Bu durum için Tecentriq, Avastin ile birlikte verilir. Her iki ilaç da aynı gün IV infüzyon ile alınır.

Bazı durumlarda, doktorunuz Avastin almayı bırakmanızı fakat Tecentriq almaya devam etmenizi önerebilir. Eğer durum böyleyse, aşağıdaki Tecentriq dozlarından birini alacaksınız;

 • 2 haftada bir 840 mg
 • 3 haftada bir 1200 mg
 • 4 haftada bir 1680 mg

Melanom için Tecentriq dozu

Melanom için önerilen Tecentriq dozu 2 haftada bir 840 mg’dır. Bu durum için Tecentriq’e başlamadan önce başka iki ilaç alacaksınız: kobimetinib (Cotellic) ve vemurafenib (Zelboraf). Bu ilaçlar ağızdan alınır.

21 gün kobimetinib ve 28 gün vemurafenib alacaksınız. 21 gün kobimetinib ve vemurafenibi birlikte alacaksınız. Daha sonra kobimetinib almayı bırakacak ve kalan 7 günde vermurafenib almaya devam edeceksiniz.

Ya bir dozu kaçırırsam?

Tecentriq infüzyonu randevunuzu kaçırırsanız, hemen doktorunuzu arayın. Sağlık personeli sizin için başka bir randevu ayarlayacaktır.

Bu ilacı uzun süre kullanmam gerekecek mi?

Evet, uzun süre kullanmanız gerekebilir. Tecentriq, uzun süre kullanılan bir ilaçtır. Genellikle kanseriniz kötüleşene kadar ya da ciddi veya rahatsız edici bir yan etki olana kadar alınır.

Eğer siz ve doktorunuz Tecentriq’in sizin için güvenli ve etkili olduğuna karar verirseniz, büyük olasılıkla uzun süre bu ilacı alacaksınız.

Tecentriq için alternatifler

Durumunuzu tedavi edecek başka ilaçlar da mevcuttur. Bazıları sizin için diğerlerinden daha uygun olabilir.

* Not: Aşağıda listelenen ilaçlardan bazıları, bu belli durumların tedavisinde prospektüsü dışında kullanılır.

Üçlü negatif meme kanseri için alternatifler

Üçlü negatif meme kanserinin tedavisi için kullanılabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır;

 • Kapesitabin (Xeloda)
 • Gemcitabine (Infugem)
 • Eribulin (Halaven)
 • Cisplatin
 • Karboplatin
 • Olaparib (Lynparza)
 • Talazoparib (Talzenna)
 • Paklitaksel proteinine bağlı (Abraxane)

Küçük hücreli akciğer kanseri için alternatifler

Küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisi için kullanılabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır;

 • Etoposit
 • Cisplatin
 • Karboplatin
 • İrinotecan (Camptosar)
 • Pembrolizumab (Keytruda)
 • Nivolumab (Opdivo)

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için alternatifler

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin tedavisi için kullanılabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır;

 • Cisplatin
 • Karboplatin
 • Paklitaksel veya paklitaksel proteine bağlı (Abraxane)
 • Dosetaksel (Taxotere)
 • Etoposit
 • Pemetrexed (Alimta)
 • Gemcitabine (Infugem)
 • Vinorelbin
 • Pembrolizumab (Keytruda)
 • bevasizumab (Avastin)
 • Ramucirumab (Cyramza)
 • Osimertinib (Tagrisso)
 • Necitumumab (Portrazza)
 • Nivolumab (Opdivo)
 • Durvalumab (Imfinzi)

Mesane kanseri için alternatifler

Mesane kanserinin belli bir türü olan ürotelyal karsinomun tedavisi için kullanılabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır;

 • Cisplatin
 • Fluorouracil, 5-FU olarak da adlandırılır
 • Gemcitabine (Infugem)
 • Durvalumab (Imfinzi)
 • Avelumab (Bavencio)
 • Pembrolizumab (Keytruda)
 • Nivolumab (Opdivo)

Karaciğer kanseri için alternatifler

Karaciğer kanserinin tedavisi için kullanılabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır;

 • Cabozantinib (Cabometyx)
 • Cisplatin
 • Lenvatinib (Lenvima)
 • Nivolumab (Opdivo)
 • Pembrolizumab (Keytruda)
 • Ramucirumab (Cyramza)
 • Sorafenib (Nexavar)
 • Regorafenib (Stivarga)

Melanom için alternatifler

Melanomun tedavisi için kullanılabilecek diğer ilaç örnekleri şunlardır;

 • İnterferon alfa-2b (Intron A)
 • İnterlökin-2 (aldesleukin, Proleukin)
 • İpilimumab (Yervoy)
 • Nivolumab (Opdivo)
 • Pegile interferon alfa-2b (Sylatron)
 • Pembrolizumab (Keytruda)
 • Talimogene laherparepvec (Imlygic)

Tecentriq ve Keytruda karşılaştırılması

İçerikleri

Keytruda aktif ilaç pembrolizumab içerirken, Tecentriq aktif ilaç atezolizumab içerir. Bu ilaçların her ikisi de immünoterapi ilacıdır. Bu da kansere karşı savaşmaya yardımcı olmak için bağışıklık sisteminiz ile birlikte çalıştıkları anlamına gelir.

Kullanımları

Hem Keytruda hem de Tecentriq, belli durumlarda melanom ve karaciğer kanserinin tedavisi için onaylanmıştır. Tecentriq gibi Keytruda da üçlü negatif meme kanserinin tedavisinde kullanılabilir.

Ayrıca Tecentriq aşağıdaki kanser türlerine sahip yetişkinlerde belli kullanımlar için onay almıştır;

 • Küçük hücreli akciğer kanseri
 • Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
 • Bir tür mesane ve idrar yolu kanseri olan ürotelyal kanser

Keytruda, Tecentriq ile aynı tür ürotelyal kanserin tedavisi için onay almıştır. Ek olarak, Keytruda sadece mesane duvarını etkileyen ve diğer belli tedavilere yanıt vermeyen yüksek riskli bir mesane kanseri türünün tedavisi için de onay almıştır.

Ayrıca Keytruda akciğer kanserinin belli türlerinin tedavisi için de onay almıştır. Özellikle onay aldığını tedavi türleri;

 • Metastatik küçük hücreli akciğer kanseri
  • Bu kullanım için, Keytruda daha önce plantin ile uygulanan kemoterapi ilacı + bir başka tedavinin denendiği kişilere verilir.
 • Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
  • Metastatik Non-skuamöz küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan ve EGFR ya da ALK gen mutasyonlarına sahip olmayan kişilere verilir. Bu durumda Keytruda pemetrexed (Alimta) ve platinle uygulanan bir kemoterapi ilacı ile birlikte verilir.
  • Metastatik skuamöz küçük hücreli olmayan akciğer kanserine sahip kişilere verilir. Bu durumda Keytruda karboplatin ve paklitaksel ya da protein bağlı paklitaksel ile birlite verilir.
  • PD-L1 proteinlerine sahip küçük hücreli olmayan akciğer kanserine sahip kişilere verilir. Fakat KHDAK, EGFR ya da ALK gen mutasyonlarına sahip olmaz. Bu durum için Keytruda sadece 3. Evre KHDAK ‘yasahip, ameliyat olamayan ve kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alamayan kişilerde kullanılmak üzere onaylanmıştır.
  • Metastatik ve PD-L1 proteinlerine sahip küçük hücreli olmayan akciğer kanserine sahip kişilere verilir. Bu kullanım için Keytruda, kanseri platinle uygulanan kemoterapi ile tedavisinden sonra veya tedavi sırasında kötüye giden kişilere verilir. Ayrıca bu durum için eğer kanseriniz EGFR veya ALK gen mutasyonuna bağlı olarak gelişmiş bir kanser ise Keytruda’yı denemeden önce durumuz için FDA onaylı bir başka ilaç denemelisiniz.
 • Mesane kanseri, KHDAK ve KHAK’ya ek olarak Keytruda ayrıca aşağıdaki belli kanser türlerinin tedavisi içinde onay almıştır.
  • Baş ve boyun skuamöz hücreli kanser
  • Klasik Hodgkin Lenfoma (cHL), belli beyaz kan hücrelerini etkileyen bir tür kanser
  • Büyük B hücreli Lenfoma, belli beyaz kan hücrelerini etkileyen bir tür kanser
  • Genomik kararsızlığı yüksek kanser (MSI-H), belli kanser türlerine yakalanma riskinizi artıran genetik bir durum
  • Mide kanseri
  • Yemek borusu (Özofagus) kanseri, boğaz ve mide arasındaki bölgeyi etkileyen bir tür kanser
  • Rahim ağzı (Serviks) kanseri
  • Merkle hücreli karsinom, bir tür nadir görülen cilt kanseri
  • Böbrek hücreli karsinom (böbrek kanseri)
  • Endometriyal karsinom, bir tür rahim iç yüzeyini etkilen kanser
  • Diğer katı tümörler
  • Kutanöz skuamöz hücreli karsinom, bir tür cilt kanseri

İlaç formları ve yönetimi

Tecentriq, intravenöz (IV) infüzyon olarak verilir. Bu, ilacın belli bir süre boyunca damarınıza enjekte edilmesi anlamına gelir. Tecentriq infüzyonları yaklaşık 30 ila 60 dk sürer.

Keytruda da IV infüzyon olarak verilir. Bu infüzyonlar yaklaşık 30 dk sürer.

Yan etkileri ve riskleri

Hem Tecentriq hem de Keytruda belli kanser türlerinin tedavisi için bağışıklık sisteminiz ile birlikçe çalışan ilaçlar içerir. Bu yüzden bu ilaçlar benzer yan etkilere sebep olabilir.

* Not: Ayrıca Tecentriq’i başka ilaçlar ile birlikte kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak bu yan etkiler farklılık göstere bilir.

Aşağıda Tecentriq, Keytruda veya hem Tecentriq hem de Keytruda kullanımda görülebilecek en yaygın yan etkiler listelenmiştir.

Hafif yan etkiler

 • Sadece Tecentriq kullanımına bağlı olarak baş ağrısı meydana gelebilir.
 • Sadece Keytruda kullanımına bağlı olarak şu yan etkilier meydana gelebilir;
  • Kas ağrısı
  • Deri döküntüsü
  • Kaşıntı
  • Ateş
  • Ağrı
  • Karın ağrısı
 • Hem Tecentriq hem de Keytruda kullanımına bağlı olarak şu yan etkiler meydana gelebilir;
  • Yorgunluk (enerji yoksunluğu)
  • İştahta azalma
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İshal
  • Öksürük
  • Nefes almada zorluk
  • Kabızlık
  • Saç dökülmesi

Ciddi yan etkiler

 • Sadece Tecentriq kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi yan etki gözlemlenmemiştir.
 • Sadece Keytruda kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi yan etki gözlemlenmemiştir.
 • Hem Tecentriq hem de Keytruda kullanımına bağlı olarak şu yan etkiler meydana gelebilir;
  • Pnömoni gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan akciğer problemleri;
  • Kolit (kolonda iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan bağırsak problemleri
  • Hepatit (karaciğerde iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan karaciğer problemleri
  • Nefrit (böbrekte iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan böbrek problemleri
  • Ciltte kızarıklık gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan cilt reaksiyonları
  • Bağışıklık sisteminin hormon üreten belli bezler (tiroid, pankreas, böbrek üstü ve hipofiz gibi) üzerinde sebep olduğu değişiklikler
  • Şiddetli infüzyon reaksiyonları (vücuda ilaç verildiği sırada veya sonrasında meydana gelen etkilerdir)
  • Üveit (gözde iltihaplanma) gibi göz problemleri
  • Miyokardit (kalp kasında iltihaplanma) gibi kalp problemleri
  • Şiddetli alerjik reaksiyon

Etkinlikleri

Tecentriq ve Keytruda farklı onaylanmış kullanımlara sahiptir. Fakat ikisi mesane kanseri, KHAK ve KHDAK’nın belli türleri için onay almıştır.

Bu ilaçlar klinik deneylerde direkt olarak karşılaştırılmamıştır. Fakat farklı çalışmalar hem Tecentriq hem de Keytruda’nın mesane kanseri, KHAK ve KHDAK ‘nın belli türlerinin tedavilerinde etkili olduğunu bulmuştur.

Ek olarak, KHDAK tedavisinde Keytruda’ya karşı Tecentriq’e bakan dolaylı bir karşılaştırma yapılmıştır. (Dolaylı karşılaştırma aynı çalışmadaki belli ilaçların karşılaştırılması değildir. Bunun yerine, birçok farklı araştırmaya bakar, bilgileri bir havuzda toplar ve ilaçları karşılaştırır. Bu yüzden dolaylı karşılaştırmalar direkt olarak yapılan karşılaştırmalardan çok daha az doğrudur.)

Bu karşılaştırmada, Tecentriq alan kişilere göre Keytruda alan kişilerin daha fazlasının tümörlerinde küçülme ya da tamamen yok olma gözlemlendi. Ancak bu karşılaştırma bu iki ilacı aynı koşullar altında test etmedi. Bu yüzden birkaç faktör sonuçları etkilemiş olabilir.

Tecentriq ve Opdivo karşılaştırılması

İçerikleri

Opdivo aktif ilaç nivolumab içerirken, Tecentriq aktif ilaç atezolizumab içerir. Bu ilaçların her ikisi de immünoterapi ilacıdır. Bu da kansere karşı savaşmaya yardımcı olmak için bağışıklık sisteminiz ile birlikte çalıştıkları anlamına gelir.

Kullanımları

Hem Opdivo hem de Tecentriq, belli durumlarda melanom ve karaciğer kanserinin tedavisi için onaylanmıştır.

Ayrıca Tecentriq aşağıdaki kanser türlerine sahip yetişkinlerde belli kullanımlar için onay almıştır;

 • Üçlü negatif meme kanseri
 • Küçük hücreli akciğer kanseri
 • Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
 • Bir tür mesane ve idrar yolu kanseri olan ürotelyal kanser

Ayrıca Opdivo da ürotelyal kanser, KHDAK ve KHAK’nın belli türlerinin tedavisinde onaylanmıştır. Özellikle onay aldığı tedavi türleri;

 • Hem metastatik hem de platinle uygulanan kemoterapi tedavisi sonrasında veya tedavi sırasında kötüleşen KHDAK’ya sahip kişilere verilir. Ayrıca bu durum için eğer kanseriniz EGFR veya ALK gen mutasyonuna bağlı olarak gelişmiş bir kanser ise Opdiva’yı kullanmadan önce durumuz için FDA onaylı bir başka ilaç denemelisiniz.
 • Metastatik ve platinle ve en az başka bir tür tedavi ile uygulanan kemoterapi tedavisi sonrasında kötüleşen KHAK’ya sahip kişilere verilir.
 • Metastatik veya lokal olarak ilerlemiş ürotelyal kansere sahip kişilere verilir. Bu kullanımı için Opdivo;
  • Platinle uygulanan kemoterapi ile tedavi sonrasında veya tedavi sırasında kanseri kötüleşen kişilere verilir.
  • 12 aylık platinle uygulanan kemoterapi ile birlikte neoadjuvan tedavisi ya da adjuvan tedavisinde kanseri kötüleşen kişilere verilir. 

Yukarıdaki listeye ek olarak, Opdivo belli kanser türlerinin tedavisi için de onaylanmıştır.

 • Böbrek hücreli karsinom (Böbrek kanseri)
 • Klasik Hodgkin Lenfoma (cHL), belli beyaz kan hücrelerini etkileyen bir tür kanser
 • Baş ve boyun skuamöz hücreli kanser
 • Genomik karasızlığı yüksek kanser (MSI-H) ya da DNA yanlış eşleşme tamiri eksikliğinden kaynaklı kanser (dMMR), ikisi de belli kanser türlerine yakalanma riskini artıran genetik durumlardır.
 • Mezotelyoma
 • Kolorektal kanser
 • Yemek borusu (Özofagus) kanseri

İlaç formları ve yönetimi

Tecentriq, intravenöz (IV) infüzyon olarak verilir. Bu, ilacın belli bir süre boyunca damarınıza enjekte edilmesi anlamına gelir. Tecentriq infüzyonları yaklaşık 30 ila 60 dk sürer.

Opdivo da IV infüzyon olarak verilir. Bu infüzyonlar yaklaşık 30 dk sürer.

Yan etkileri ve riskleri

Hem Tecentriq hem de Opdivo mesane ve akciğer kanserlerinin belli türlerini tedavi edebilecek ilaçlar içerir. Bu ilaçların ikisi de immünoterapiler olarak adlandırılan aynı ilaç sınıfına aittir.

Bu yüzden bu ilaçlar benzer yan etkilere sebep olabilir.

* Not: Ayrıca Tecentriq’i başka ilaçlar ile birlikte kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak bu yan etkiler farklılık göstere bilir.

Aşağıda Tecentriq, Opdivo veya hem Tecentriq hem de Opdivo kullanımda görülebilecek en yaygın yan etkiler listelenmiştir.

Hafif yan etkiler

 • Sadece Tecentriq kullanımına bağlı olarak saç dökülmesi meydana gelebilir.
 • Sadece Keytruda kullanımına bağlı olarak şu yan etkilier meydana gelebilir;
  • Deri döküntüsü
  • Sırt ağrısı
  • Eklem ağrısı
  • Sinüs enfeksiyonu gibi üst solunum yolu enfeksiyonları
  • Ateş
  • Karın ağrısı
  • Kemiklerde, bağ dokularında, kaslarda, sinirlerde ve tendonlarda ağrı
 • Hem Tecentriq hem de Opdivo kullanımına bağlı olarak şu yan etkiler meydana gelebilir;
  • Yorgunluk (enerji yoksunluğu)
  • İshal
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Öksürük
  • Nefes almada zorluk
  • İştahta azalma
  • Kabızlık
  • Baş ağrısı

Ciddi yan etkiler

 • Sadece Tecentriq kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi yan etki gözlemlenmemiştir.
 • Sadece Opdivo kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi yan etki gözlemlenmemiştir.
 • Hem Tecentriq hem de Keytruda kullanımına bağlı olarak şu yan etkiler meydana gelebilir;
  • Pnömoni gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan akciğer problemleri;
  • Hepatit (karaciğerde iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan karaciğer problemleri
  • Kolit (kolonda iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan bağırsak problemleri
  • Nefrit (böbrekte iltihaplanma) gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan böbrek problemleri
  • Ciltte kızarıklık gibi bağışıklık sisteminden kaynaklanan cilt reaksiyonları
  • Bağışıklık sisteminin hormon üreten belli bezler (tiroid, pankreas, böbrek üstü ve hipofiz gibi) üzerinde sebep olduğu değişiklikler
  • Şiddetli infüzyon reaksiyonları (vücuda ilaç verildiği sırada veya sonrasında meydana gelen etkilerdir)
  • Üveit (gözde iltihaplanma) gibi göz problemleri
  • Miyokardit (kalp kasında iltihaplanma) gibi kalp problemleri
  • Şiddetli alerjik reaksiyon

Etkinlikleri

Tecentriq ve Opdivo farklı onaylanmış kullanımlara sahiptir. Fakat ikisi mesane kanseri, KHAK ve KHDAK’nın belli türleri için onay almıştır.

Bu ilaçlar klinik deneylerde direkt olarak karşılaştırılmamıştır. Fakat farklı çalışmalar hem Tecentriq hem de Opdivo’nın mesane kanseri, KHAK ve KHDAK’nın belli türlerinin tedavilerinde etkili olduğunu bulmuştur.

Ek olarak, KHDAK tedavisinde Opdivo’ya karşı Tecentriq’e bakan dolaylı bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmada, Tecentriq alan kişilere göre Opdivo alan kişilerin daha fazlasının tümörlerinde küçülme ya da tamamen yok olma gözlemlendi. Ancak bu karşılaştırma bu iki ilacı aynı koşullar altında test etmedi. Bu yüzden birkaç faktör sonuçları etkilemiş olabilir.

Tecentriq nasıl çalışır?

Tecentriq bir immünoterapi ilacıdır, bu da kanser tedavisinde bağışıklık sistemi ile birlikte çalıştığı anlamına gelmektedir.

Özellikle Tecentriq, kanserle savaşabilmesi için bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıması için bağışıklık sistemini harekete geçirir. İlaç programlanmış ölüm ligandı 1 (PD-L1) olarak adlandırılan bir proteini bloke ederek çalışır. Bu protein vücutta doğal olarak yapılır ve işlevi bağışıklık sisteminin vücuttaki çok fazla hücreye saldırmasını engellemektir.

Yani eğer sahip olduğunuz kanser hücrelerinde yüksek PD-L1 seviyeleri varsa, bağışıklık sisteminiz kanser hücrelerine saldıramaz. Bu da kanserin vücutta büyümeye devam etmesini sağlar.

Tecentriq, PD-L1’i bloke ederek çalışır ve bu böylece bağışıklık sistemi kanser hücrelerini tanıyabilir. Daha sonra bağışıklık sistemi kanser hücrelerinin öldürülmesine ve kötüye gitmesini ya da yayılmasını durdurmaya yardımcı olur.

Ne kadar süre etki eder?

Tecentriq, ilk ilaç dozundan sonra işe yaramaya başlayacaktır. İlacın vücudunuzda işe yaradığını fark etmeye bilirsiniz. Fakat kanser türüne bağlı olarak, doktorunuz ilacın işe yaramaya başladığını kontrol etmek için testler isteyebilir.

Tecentriq, uzun vadeli bir tedavi olarak kullanılmak adına yapılmıştır. Dolayısıyla, ilacın şiddetli ya da rahatsız edici yan etkilerini göstermediğiniz sürece ya da kanseriniz tedavi sırasında kötüye gitmediği sürece büyük olasılıkla dönem bu ilacı uzun süre alacaksınız.

Tecentriq ve Alkol

Tecentriq ve alkol arasında bilinen herhangi bir etkileşim yoktur. Ancak, Tecentriq, hepatit gibi karaciğer problemleri risklerini artırabilir. Ayrıca alkol de karaciğer problemleri risklerini artırabileceği için Tecentriq kullanmak ve alkol içmek daha büyük risklere yol açabilir.

Ayrıca eğer Tecentriq başka belli ilaçlar ile alınıyorsa, alkolün bu ilaçlarla etkileşime girebilmesi de muhtemeldir.

Tecentriq tedavisi sırasında alınan ilaçların tümü hakkında doktorunuz ya da eczacınız ile mutlaka konuşun. Tecentriq alırken içebileceğiniz güvenli alkol miktarını da doktorunuz ve eczacınıza sormalısınız.

Tecentriq etkileşimleri

Tecentriq’in diğer ilaçlar, şifalı bitkiler, takviyeler ya da yiyeceklerin herhangi biriyle etkileşime girip girmediği bilinmemektedir.

Ancak, Tecentriq kullanmaya başlamadan önce aldığınız herhangi bir ilaç hakkında doktorunuzla mutlaka konuşmalısınız. Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçları, kullandığınız vitaminleri, şifalı bitkileri ve takviyeleri söylemelisiniz. Bu bilgileri paylaşmak potansiyel etkileşimlerden kaçınmanıza yardımcı olacak.

Tecentriq, hamilelik ve doğum kontrolü

Tecentriq’in hamilelik boyunca alınması güvenli değildir. Bu ilacı kullanan hamile kadınlar hakkında bilinen mevcut bir bilgi yoktur. Ancak hamilelik sırasında Tecentriq’e benzer ilaçların kullanımı ile ilgili hayvan çalışmaları yapılmıştır.

Bu çalışmalar, bağışıklık proteini PD-L1’i bloke eden ilaçların vücudun gelişmekte olan fetüsü reddetmesine sebep olabileceğini göstermiştir. Bu, Tecentriq’in hamilelik sırasında kullanılırsa, bağışıklık sisteminizin harekete geçebileceği ve fetüsü öldürebileceği anlamına gelmektedir.

Hamile olma ihtimaliniz varsa da doktorunuza bildirmelisiniz. Böylece doktorunuz sizden Tecentriq almaya başlamadan önce bir hamilelik testi isteyecektir.

Tecentriq alırken kontrasepsiyon kullanarak hamileliği önlemeniz ayrıca önerilmektedir. Fakat hamileyseniz ve hamile kalmayı planlıyorsanız Tecentriq almaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız. Doktorunuz kanser tedavinizde büyük olasılıkla Tecentriq’ten başka bir ilaç önerecektir.

Tecentriq kullanan kadınlar için

Eğer hamile olma ihtimaliniz varsa, Tecentriq alırken etkili bir doğum kontrol yöntemi (prezervatif, doğum kontrol hapları, bantları ya da enjeksiyonları) kullanmalısınız ve son Tecentriq dozunuzdan sonra en az 5 kadar daha etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmaya devam etmelisiniz.

Tecentriq kullanan erkekler için

Tecentriq üreticileri, bu ilacı kullanan erkeklerin doğum kontrol yöntemleri kullanıp kullanması gerektiğine dair bir açıklama yapmadı. Bu durumu doktorunuz ile konuşmalısınız.

Tecentriq ve emzirme

Emziriyor iken Tecentriq almanın güvenli olup olmayacağı bilinmemektedir. Ayrıca ilacın anneden anne süt ile çocuğa geçip geçmediği de bilinmemektedir.

Ancak, Tecentriq emzirilen bir çocukta ciddi yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden bu ilacı emzirirken almanı önerilmez ve son Tecentriq dozunuzdan sonra en az 5 ay emzirmekten kaçınmaya devam etmelisiniz.

Tecentriq hakkında sık sorulan sorular (SSS)

Tecentriq bir kemoterapi ilacı mıdır?

Hayır, Tecentriq bir kemoterapi ilacı değildir. Tecentriq bir immünoterapi ilacıdır.

Kemoterapi, kanser tedavisinde kullanılan geleneksel bir ilaçtır. Genel olarak kemoterapi, hızlı bir şekilde çoğalan hücrelere saldırarak çalışır. Kanser hücreleri hızlı bir şekilde çoğaldığı için kemoterapiden etkilenir. Ancak vücuttaki bazı sağlıklı hücreler de ayrıca kemoterapiden etkilenebilir.

Kemoterapinin aksine Tecentriq, bağışıklık sisteminin vücuttaki kanser hücrelerini tanıma yeteneğini artırarak çalışır. Bağışıklık sisteminiz kanser hücrelerini tanıdığı zaman onlara saldırabilir ve büyümelerini ve yayılmalarını durdurabilir. Tecentriq sadece belli bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde çalıştığı için kemoterapiye göre vücudunuzdaki daha az hücreyi etkiler.

Belli kanser türlerinin tedavisinde bazen kemoterapi ilaçları ile Tecentriq kombine bir şekilde kullanılabilir.

Ne kadar süre Tecentriq almam gerekecek?

Bu durum değişiklik gösterir. Bunun için doktorunuz ne kadar süre kullanmanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir. Ancak çoğu durumda, kanseriniz kötüleşene ya da şiddetli veya rahatsız edici yan etkiler gösterene kadar almaya devam edeceksiniz.

Tecentriq kanserimi tedavi edecek mi?

Hayır, Tecentriq kanserinizi tedavi etmeyecek. Aslında henüz bilinen bir kanser tedavisi yoktur. Ancak, ilaç tümörünüzün boyutunu küçültmeye yardımcı olabilir ve bazı durumlarda tümörünüzün tamamen yok olmasına bile neden olabilir.

Ancak kanseriniz tamamen yok oluyor gibi bile olsa (bu durum remisyon olarak adlandırılır), vücudunuzda hala kanser hücreleri olabilir. Bu yüzden doktorunuzun sizi tedavi sonrasında izleyebilmesi için önerildiği düzende görmesi önemlidir.

Tecentriq, kanserinizi iyileştirmese de ilerleme olmadan hayatınıza devam etme (prograssion-free survival: bu terim kanserinizin kötüleşmeden yaşadığınız süreyi tanımlar) olasılığınızı artırabilir. İlaç ayrıca genel sağkalımınızı artırabilir.

Tecentriq ile tedavi başarı oranı nedir?

Tecentriq’in ne kadar iyi çalıştığı birkaç şeye bağlıdır;

 • Kullanıldığı kanser türüne
 • Belli başka ilaçlarla alınıp alınmadığına
 • Tedaviye ne kadar süre devam edildiğine

Tecentriq kolorektal kanseri için kullanılır mı?

Hayır, şu anda kolorektal kanseri için onay almamıştır. Tecentriq’in belli kişilerde kolorektal kanseri için bir tedavi seçeneği olması adına çalışmalar yapılıyordu. Ancak çalışma, ilacın bu durum için etkili olduğunu göstermedi.

Tecentriq tedbirleri

Tecentriq almadan önce doktorunuz ile sağlık geçmişiniz hakkında konuşmalısınız. Tecentriq, sağlığınızı etkileyen tıbbi koşullara ya da diğer faktörlere sahipseniz sizin için doğru olmaya bilir.

 • Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları: Crohn hastalığı ya da lupus gibi bir bağışıklık sistemi rahatsızlığınız varsa ve Tecentriq alırsanız, bu durum daha kötüye gidebilir. Bunun sebebi Tecentriq’in kanser hücrelerini tanımak ve öldürmek için bağışıklık sistemini harekete geçirmesidir. Ancak, bazı bağışıklık sistemi rahatsızlıkları zaten bağışıklık sisteminin aşırı aktif olmasından kaynaklandığı için, Tecentriq almak bağışıklık sistemi rahatsızlığınızı daha da kötüleştirebilir. Herhangi bir bağışıklık sistemi rahatsızlığınız varsa, Tecentriq almadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız. Doktorunuz bu durum için Tecentriq dışında başka bir ilaç önerebilir.
 • Organ nakli: Eğer organ nakli operasyonu geçirdiyseniz, Tecentriq sizin için doğru olmaya bilir. Bunun sebebi Tecentriq’in kanser hücrelerini tanımak ve öldürmek için bağışıklık sistemini harekete geçirmesidir. Ancak ilaç vücudunuzun nakledilen organı tanımasına ve ona saldırmasına da sebep olabilir. Organ nakli geçmişiniz varsa, Tecentriq almadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız. Doktorunuz bu durum için Tecentriq dışında başka bir ilaç önerebilir.
 • Akciğer ya da solum rahatsızlıkları: Herhangi bir akciğer ya da solunum rahatsızlığı öykünüz varsa, Tecentriq alırken doktorunuz sizi normalden daha yakın takibe alabilir ya da Tecentriq dışında başka bir ilaç önerebilir. Bunun sebebi, Tecentriq’in pnömoni gibi belli akciğer ve solunum rahatsızlıklarına sebep olabilmesidir. Eğer zaten bir akciğer probleminiz varsa ya da nefes almakta güçlük çekiyorsanız, Tecentriq bu durumu kötüleştirebilir. Herhangi bir akciğer ya da solunum rahatsızlığı öykünüz varsa, Tecentriq almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz bu durum için Tecentriq dışında başka bir ilaç önerebilir veya sizi normalden daha yakın bir takibe alabilir.
 • Göğsünüze radyasyon tedavisi uygulanmış olması: Tecentriq, pnönomi gibi belli akciğer ve solunum rahatsızlıklarına sebep olabilir. Geçmişte göğsünüze radyasyon tedavisi uygulandıysa, bu yan etki riskiniz daha yüksek olabilir. Göğsünüze radyasyon tedavisi uygulandıysa, Tecentriq almaya başlamadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz bu durum için Tecentriq dışında başka bir ilaç önerebilir ya da sizi normalden daha yakın bir takibe alabilir.
 • Karaciğer rahatsızlıkları: Siroz gibi karaciğer problemi öykünüz varsa, Tecentriq alırken doktorunuz sizi normalden daha yakın bir takibe alabilir veya Tecentriq dışında başka bir ilaç önerebilir. Tecentriq bağışıklık sisteminden kaynaklanan hepatit gibi karaciğer problemlerine sebep olabilir. Zaten bir karaciğer rahatsızlığınız varsa, Tecentriq durumu daha da kötüleştirebilir. Herhangi bir karaciğer rahatsızlığına dair öykünüz varsa Tecentriq almadan önce doktorunuzla konuşun.
 • Zaten var olan bir enfeksiyon: Mevcut bir enfeksiyonunuz varsa Tecentriq almamalısınız. Bunun sebebi, Tecentriq almak enfeksiyonu daha da kötüleştirebilir. Tecentriq almaya başlamadan önce, olası enfeksiyonlar hakkında doktorunuz ile konuşun. Tecentriq bağışıklık sistemini etkilediği için doktorunuz ile konuşmanız önemlidir. Aslında ilaç zaten pnönomi ve idrar yolu enfeksiyonu gibi belli enfeksiyon türleri için artan bir riske sahiptir. Bu yüzden Tecentriq’e başlamadan önce herhangi bir enfeksiyonunuz olmadığından emin olmak adına mutlaka doktorunuza danışın.
 • Sinir sistemi rahatsızlıklar: Myastenia Gravis (MG) gibi sinir sistemi ile ilgili herhangi bir rahatsızlığınız varsa, Tecentriq’e başlamadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız. Eğer MG rahatsızlığına sahipseniz, ki bu şiddetli kas güçsüzlüğü ve muhtemel nefes darlığına sebep olur, Tecentriq için doğru olmayabilir. Bunun sebebi Tecentriq’in baş ağrısı ve kollarınızda ya da bacaklarınızda uyuşma veya karıncalanma gibi belli sinir sistemi yan etkilerine sebep olabilmesidir. Ek olarak Tecentriq ayrıca nefes almada zorluğa da sebep olabilir. Zaten bir sinir sistemi rahatsızlığınız varsa, Tecentriq almak bu durumu daha da kötüleştirebilir. Bu yüzden doktorunuz ile konuşmalısınız. Doktorunuz Tecentriq’in sizin için güvenli olup olmadığını kararlaştıracaktır. Bazı durumlarda ise size Tecentriq dışında başka bir ilaç önerebilir.
 • Hamilelik: Tecentriq’in hamilelik sırasında alınması güvenli değildir. Bu sebepten Tecentriq alırken hamileliği önlemek adına doğum kontrol yöntemleri kullanmalısınız.
 • Emzirme: Tecentriq’in emzirme döneminde alınması güvenli değildir. Bununla birlikte, emzirilen çocuğa ciddi zarar verebileceğinden, ilaç tedavisi döneminde emzirme önerilmez.

Klinisyen ve uzmanları için bilgiler

Göstergeler

Tecentriq aşağıdaki durumları tedavi etmek için onaylanmıştır;

 • Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik ürotelyal karsinoma:
  • Cisplatin içeren ilaçlar alamayan ve tümörleri PD-L1’e (tümörün en az %5’ini ya da daha fazlasını kaplayan) sahip kişiler
  • Platin içeren ilaçlar alamayan ve tümörleri PD-L1’e sahip veya sahip olmayan kişiler
  • Platin içeren ilaçların kullanımı sırasında veya sonrasında ya da 12 aylık neoadjuvan veya adjuvan tedavisinde hastalığı ilerleyen kişiler
 • Küçük hücreleri olmayan akciğer kanseri (KHDAK):
  • EGFR veya ALK mutasyonları olmayan metastatik non-skuamöz KHDAK için birinci basamak tedavisi olarak Tecentriq, bevasizumab (Avastrin), paklitaksel ve karboplatin veya protein bağlı paklitaksel (Abrazane) ve karboplatin ile kobine bir şekilde kullanılır.
  • Platin içeren ilaçlarla tedavi sırasında ya da sonrasında hastalığın ilerlediği metastatik KHDAK için birinci basamak tedavisidir. Eğer tümör EGFR+ ya da ALK+ ise, Tecentriq yalnızca tedavi denendikten sonra kullanılmalıdır. Fakat EGFR+ veya ALK+ tümörler için onaylanmış diğer ilaçlar ile kullanıldığında kanser daha da kötüye gitmiştir. Bu durumda Tecentriq tek başına verilmelidir.
  • Platin içeren bir ajanla daha önceki kemoterapi ile ilerleyen metastatik KHDAK için ikinci basamak tedavisidir. Eğer tümör EGFR+ ya da ALK+ ise, Tecentriq yalnızca tedavi denendikten sonra kullanılmalıdır. Fakat EGFR+ veya ALK+ tümörler için onaylanmış diğer ilaçlar ile kullanıldığında kanser daha da kötüye gitmiştir. Bu durumda Tecentriq tek başına verilmelidir.
 • Üçlü negatif meme kanseri: PD-L1 tümör ekspresyonuna sahip metastatik ya da cerrahi olarak alınamayan lokal olarak ilerlemiş üçlü negatif meme kanserinde Tecentriq, proteine bağlı paklitaksel (Abraxane) ile kombine bir şekilde kullanılır.
 • Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK): İleri evre KHAK için birinci basamak tedavisi olarak Tecentriq, kaboplatin ve etoposid ile kombine bir şekilde kullanılır.
 • Hepatosellüler karsinom (HCC): Metastatik ya da önceden sistematik tedaviler ile tedavi edilmemiş ve cerrahi olarak çıkarılamayan HCC tedavisinde Tecentriq, bevasizumab (Avastin) ile kombine bir şekilde kullanılır.
 • Melanom: BRAF V600 mutasyonuna sahip ve metastatik ya da ameliyatla alınamayan melanom tedavisinde Tecentriq, hem kobimetinib (Cotellic) hem de vemurafenib (Zelboraf) ile birlikte verilir.

Çalışma mekanizması

Tecentriq, özellikle kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden gizlenmesine yardım eden bir protein olan programlanmış ölüm ligandı 1’i (PD-L1) bloke ederek çalışan bir immünoterapi ilacıdır.

PDL-1, hem sitokinlerin hem de T hücrelerinin üretimini azaltmak için PD-1 ve B7.1 reseptörleri kadar T hücreleri üzerinde de çalışır. Bu protein ayrıca T hücrelerinin kanser hücrelerini yok etme yeteneğini de azaltır.

Tecentriq, PD-L1’e bağlanarak ve onu bloke ederek çalışır, böylelikle PD-1 ve B7.1 ile etkileşime giremez. Bu da bağışıklık sisteminin kanser gibi tümör hücrelerini tanımasına ve tümör büyümesini azaltmasına imkan sağlar.

Farmakokinetik ve metabolizma

Çalışmalarda Tecentriq’in klirensi, ilaç kararlı duruma ulaştığında 6,9 L dağılım hacmi ile 0,20 L / gün olmuştur. Tecentriq’in yarı ömrü 27 gündü. İlaç birkaç dozdan sonra yaklaşık 6 ila 9 haftada kararlı duruma ulaşır.

Kontrendikasyonlar

Tecentriq’in herhangi bir kontrendikasyonu (bir tedavinin uygun olmadığını belirten hal) yoktur.

Saklama

Tecentriq buzdolabında 36 °F ile 46 °F (2 °C v 8 °C) arasında saklanmalıdır. Işıktan korumak için orijinal kartonunun içinde saklanmalıdır. Tecentriq uygulamadan önce asla dondurulmamalı ya da çalkalanmamalıdır.

* Bu makale, diplomalı bir sağlık uzmanının bilgisi olarak kullanılmamalıdır. Herhangi bir ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza veya bir sağlık uzmanına danışmalısınız.