Dijital çağ diyebileceğimiz bu dönemde kanserli hastalar ve onları tedavi eden hekimler, bilgi bombardımanı diye ifade edilebilecek bir durumla karşı karşıyadırlar. Artık tek kaygı mevcut en iyi tedavilere ulaşmak değildir. Bunun yanında yeni tedavilerden haberdar olma ve mobil teknolojilerden de faydalanmak önemli hedeflerden biri haline gelmiştir. Her geçen gün bir yenisi geliştirilen ve kullanıma sunulan telefon uygulamaları, hatırlatıcılar, hastalar ve hekimler için yan etki takipçileri gibi mobil teknolojiler sağlık hizmetinin önemli bir alanı olma yolundadır.

Kişiselleştirilmiş Mobil Deneyim

Hastalıklara veya tedavi veren merkezlere özgü mobil programların bazı avantajları mevcuttur. Bu uygulamalar sayesinde hastalar, örneğin uzman olmadıkları fakat kendilerini hayati bir şekilde ilgilendiren bir durum olan kanser ve bu tedaviyi veren merkezler hakkında çok uğraşmadan doğru bilgilere ulaşabileceklerdir.

Bu tür mobil uygulamalar ancak hasta ve hekim işbirliğinde geliştirilebilir. Mesela meme kanseri için bir mobil uygulama geliştirdiğimizi düşünelim. Yazılımın mimarları, meme kanseri tedavisinde yer alan her bir uzmana (medikal onkolog, cerrah, patolog, radyoloji ve nükleer tıp uzmanı ve radyasyon onkoloğu) ayrı ayrı ulaşmalı ve hastalarına hangi konularda bilgi vermek istediklerini sormalı. Aynı şekilde hastalara da ulaşılmalı ve tedavileri sırasında nelere ihtiyaç duydukları sorgulanmalı. Yapılacak mobil uygulama tedavinin her aşamasında (tanı, cerrahi, kemoterapi, ve radyoterapi) hastaya yardımcı olabilmeli.

Örneğin, meme kanseri cerrahisi sonrası koltuk altı lenf bezlerinin alınmasına bağlı omuz hareketlerinde kısıtlılık gelişebilir. Bu durumdan günlük omuz egzersizleri ile korunmak mümkündür. Şu an için, hastalar egzersizleri tarif eden broşürler almaktadırlar. Mobil uygulama ile birlikte, hastalar bu egzersizler için hem günlük hatırlatmaya hem de egzersizleri tarif eden çizimlere kolayca ulaşabileceklerdir. Uygulama ayrıca hastaların gösterdikleri gelişimi de kaydedecektir.

Sağlık alanındaki mobil uygulamaların bir diğer hedefi ise tedavi yan etkilerini takip ve tespit etmektir. Bu sayede özellikle kemoterapilerin yan etkileri ile baş etmek daha kolay olacaktır. Uygulama, hastalara her gün potansiyel yan etkiler hakkında çeşitli sorular soracak ve hastanın yanıtlarına göre belirli bilgiler sunacaktır. Uygulama, tedavi süresince bildirimleri ve hatırlatmaları sunmaya devam edecek şekilde programlanacaktır.

Mobil uygulamaların bir diğer hedefi, hastaya ve hastalıklara özgü bilgilerin ulaştırılmasıdır. Hastalar, sıklıkla kendileri ile ilgili olmayan bilgilerle karşılaşmakta ve kafa karışıklıklarını artmakta veya durumları ile ilgili bilgi edinme motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.

Bunların dışında hastaların tansiyon, nabız, kan glukozu gibi birçok yaşamsal verisine, ayrıca diyet ve egzersiz verilerine de ulaşmak mümkün olacaktır. Böylelikle hayati fonksiyonlar daha yakın takip edilip, olası ciddi sıkıntılar henüz oluşmadan müdahale etme şansı doğacaktır.

Bu uygulamaların hastalarla sağlık hizmeti sunucularının iletişimini güçlendireceği, hastalık sürecinin olumlu geçmesini sağlayacağı, tedavi başarısını artacağı ve dolayısı ile yaşama katkıda bulunacağı her geçen gün bir yenisinin sonuçları açıklanan çalışmalarla gösterilmektedir.

Bir sonraki yazımızda hedefe yönelik kanser tedavileri konusunda hastaları bilgilendirme amacıyla geliştirilen bir mobil uygulama örneği ile konuyu daha detaylı tartışacağız.