Annals of Surgical Oncology'de yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, deneyimli kanser cerrahları, gastrointestinal kanserler için laparoskopi (kapalı ameliyat) sırasında benign (iyi huylu) peritoneal (karın zarı) lezyonları metastazlardan ayırmak için sadece lezyonun görüntüsünü kullanırlarsa, kabul edilemez oranda hata yapmaktalar.

Periton (karın zarı), mide-bağırsak kanserlerinin en sık metastaz yaptığı organlardan biridir ve peritoneal metastazların tanımlanması, gastrointestinal kanserde ameliyat sırasında evreleme için kritik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, kansere sahip olmayan kişilerde bile benign peritoneal lezyonlar bulunmaktadır ve bu da periton metastazlarının ameliyat sırasında gözle değerlendirilme işini zor bir hale getirmektedir. Birçok vakada, görülen tüm peritoneal lezyonlardan tek tek biyopsi yapıp sonucunu beklenmek uygun bulunmamakta ve hangi lezyonlardan biyopsi yapılacağı, peritoneal lezyonun kaba fiziksel özelliklerine bakılarak karar verilmektedir.

Bu çalışma, 2014 ve 2017 yılları arasında ABD Massachusetts'teki Lahey Hastanesi'nde tek bir cerrah tarafından gerçekleştirilen ve videoya kaydedilen laparoskopik (kapalı) gastrointestinal sistem kanseri ameliyatı geçiren 35 hastayı içermektedir (özofagus, karaciğer ve kolorektal kanser hariç).

Ameliyat sırasında peritoneal lezyonların her birinden biyopsi yapıldı. Lezyonların biyopsilerinin yapıldığı konusunda bilgilendirilmeyen 10 deneyimli gastrointestinal onkoloji cerrah, lezyonları, görünümlerine bağlı olarak benign veya metastatik olarak sınıflandırdı.

Ek olarak, biyopsi sonuçlarından habersiz 3 deneyimli araştırmacı, lezyon boyutu, renk ve gradyan (yani, her bir lezyonun kenarındaki parlaklıktaki değişiklikler için) bilgileri ile dijital görüntü işleme yazılımı ImageJ kullanılarak, görüntülenen lezyonları analiz etti. Lezyonlar ayrıca derin yapay sinir ağı olan makine öğrenme modeli kullanılarak değerlendirildi.

Çalışmanın sonuçları

  • Patoloji sonuçlarına göre, çalışmaya dahil edilen lezyonların % 68'inin benign ve % 32'sinin metastatik olduğu tespit edildi.
  • Deneyimli gastrointestinal onkolojik cerrahlar grubunda, peritoneal metastazların % 36'sı benign olarak sınıflandırıldı (yanlış negatif oran). Yani cerrahlar, lezyonun sadece görüntüsüne bakarak bir tahminde bulunduklarında, aslında kanserli olan lezyonların %36'sına iyi huylu dedi.
  • Lezyonların benign-malign ayrımını, ImageJ yazılımı %66, makine öğrenme modeli ise %47 doğrulukta yaptı. Sonuç olarak bu çalışmanın verilerine göre araştırmacılar, gastrointestinal kanserlerin gözle görülebilir tüm peritoneal lezyonlarının, laparoskopi ortamında biyopsi ile değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.