Kolon ve rektum (kalın bağırsak) kanseriyle ilgili Türkiye istatistikleri

Kolon ve rektum kanserleri ülkemizde hem erkekler hem kadınlarda en sık görülen 3. kanser türüdür. 2014 yılı resmi kanser istatistiklerimize göre, her 100 bin kişi başına yıllık erkeklerde 21 yeni kolon ve rektum kanseri görülürken; kadınlarda bu sayı 13’tür. Ülkemiz için sıklığında artış olduğunu gösteren bir istatistik mevcut değildir.

Kolon ve rektum kanserleri genel olarak yaşlılıkta daha sık görülen kanserlerden biridir, öyle ki ortanca tanı konulma yaşı 67’dir, fakat gelişmiş ülkelerde gençlerde kolon kanseri görülme oranlarında artış mevcuttur. Bu durum batı tarzı beslenme alışkanlığı ve obezite oranlarındaki artışa bağlanmaktadır.

kolon kanseri farkindalik ayi mart erken tani

Kalın bağırsak (kolorektal) kanseri belirtileri nelerdir?

 • Makattan kan gelmesi: en sık karşılaşılan ve kişiyi doktora getiren bulgudur.
 • Dışkılama alışkanlıklarında değişiklikler: hem kabızlık hem ishale neden olabilir. Örneğin kabızlık ve ardından bir süre ishal olunması, tuvalet yapılmasına rağmen rahatlayamama (makatta dolgunluk) hissi. 
 • Karın ağrısı: sık rastlanan ve kansere özel olmayan bir bulgudur. Sıklıkla gaz sıkışması şeklinde tarif edilir. Ancak şikayetin uzaması halinde akla gelmelidir.
 • Kilo kaybı: özellikle kısa süre içinde %10’un üzerinde kilo kaybı önemlidir.
 • Kansızlık - solukluk: özellikle 45 yaşın üzerinde bir kişide yeni başlangıçlı anemi (kansızlık) tespit edilmesi halinde akla kalın barsak kanseri getirilmeli ve mutlaka gerekli tetkiklerin yapılmalıdır.
 • Şişkinlik: kolon ve rektum kanserleri büyük boyutlara ulaştıklarında bağırsakta kısmi veya tam tıkanıklığa neden olabilir.

-İlgili konu: Bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri azalırken, kolon artıyor mu?

Aslında her iki kanserin de sıklığında bir azalmadan söz edilebilir. Fakat mide kanserinin sıklığındaki azalma daha belirgindir, çünkü artık genel olarak daha temiz beslendiğimizi söyleyebiliriz. Buzdolaplarının hayatımıza girmesi gıdaların uygusuz koşullarda (örneğin tuzlama, salamura gibi) saklanıp tüketilmesi ihtiyacını azaltmıştır. Ayrıca mide kanserinin en önemli nedeni olan Helikobakter bakterisinin tespit edilip tedavi edilmesi de mide kanseri sıklığının kolon kanserine göre daha fazla azalmasının nedenlerinden biridir. Kolon kanseri oranlarını kontrol atında tutan ana faktör ise kolonoskopi gibi kolon kanseri erken tanı araçlarının yaygınlaşmasıdır. Bununla birlikte her iki kanserin halen en sık görülen ilk 5 kanser olduğu unutulmamalıdır.

- İlgili konu: Himalaya tuzu nedir? Etkileri, yanlış bilinenler ve sağlık riskleri

Kolon kanseri ile beslenme arasındaki ilişkiyi nedir?

Mide-bağırsak sistemi kanserleri, gıdalarla direk temas etmelerinin de etkisi ile, beslenme ile en yakın ilişkili kanserlerdir. Posalı gıdaların azlığı, işlenmiş gıdalar ve kızartmalarla karakterize batı tarzı beslenmenin ve aşırı tüketimin bir sonucu olan obezitenin kolon kanseri riskini belirgin bir şekilde artırdığı artık net bir şekilde bilinmektedir.

- İlgili konu: Kolon kanseri riskini azaltan ve nüks (tekrar) riskini artıran gıdalar nelerdir? (detaylı)

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kolon kanserine yol açtığı bilinen karsinojenler hangileri?

Son yılların kanser alanında en çok konuşulan konularından biri, salam, sosis, jambon, sucuk gibi işlenmiş etlerin yoğun tüketiminin kolon kanseri riskini artırdığının gösterilmesi oldu. İşlenmiş etler günde 50 gr ve üstü tüketildiğinde kolon kanseri riskini % 18 artırmakta. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş et tüketimini, kategori 1 karsinojen grubuna aldı. Ayrıca alkol tüketiminin azı bile kolon kanseri için karsinojendir. Ilımlı alkol tüketimi kolon kanseri riskini % 17, yoğun alkol tüketimi % 44 artırmaktadır.

Son yıllarda kırmızı et tüketimi motive eden hekimler, süper star gibi kasaplar vs. var… Bu çabalar kırmızı et tüketimi artırıyor mu?

Kırmızı et tüketimin arttığı ve bu artışta popüler yaklaşımların rolü olduğu doğrudur.

"Kırmızı et zararsızdır, kanser yapmaz" diyen profesörler var. Bu doğru bir bilgi midir?

Kırmızı etin kanserle ilişkisi işlenmiş etten farklıdır. İşlenmiş et, Dünya Sağlık Örgütü tarafından grup 1 karsinojen olarak sınıflandırılırken; kırmızı et, grup 2A yani “insanlarda yüksek olasılıkla karsinojen” olarak sınıflandırılmıştır. Bu haliyle direk kırmızı et kanser yapar diyemeyiz. Bununla birlikte sağlıklı diyetlerin hiçbirinde kırmızı et yoğun bir şekilde tüketilmez; tüketim sıklığı balık ve kanatlılardan daha az olmalıdır.

-İlgili Konu: Artıları ve Eksileri ile Kırmızı Et

Türkiye’deki yaygın beslenme alışkanlıkları ile kolon kanseri arasında bir ilişki var mı?

Ülkemizde hem erkekler hem kadınlarda en sık görülen 3. kanser türü olarak beslenme alışkanlıklarımızla kolon kanseri sıklığının fazla olması arasında bir ilişki olduğundan söz edebiliriz. Ayrıca ülkemiz hem yetişkinler hem çocuklar bazında obezite oranlarının hızla arttığı ülkelerdendir. Batılı tarzı beslenmeyi her geçen gün biraz daha benimsememizle posalı gıdalardan uzaklaşmamız da bir başka faktördür. Ayrıca kolon kanserinin bir diğer önemli nedeni hareketsiz/sedanter yaşamdır.

Kolon kanserinde kolonoskopinin önemini nedir? İlk kolonoskopi için hangi yaşlar uygun? Sonra hangi sıklıkla devam etmeli?

Kalın bağırsak kolon ve rektum kanserlerinde erken tanı ve tarama mümkün müdür Kolonoskopi

Kolonoskopi, kalın bağırsak kanserleri için hem erken tanı hem polipleri tespit etmek hem de biyopsi almak ve/veya polipi tamamen çıkarmak için en iyi yöntemdir. Kolorektal kanser ve bu hastalığa bağlı yaşam kaybı oranlarını azalttığı kanıtlanan bir kanser tarama yöntemidir. Bununla birlikte işlem ilişkili kaygı, ağrı ve rahatsızlıkla ilgili bazı soru işaretleri nedeniyle halen birçok ülkede istenilen yaygınlıkta kullanılmamaktadır. Kolon kanseri erken tanısı amacıyla kolonoskopi hem erkeklere hem kadınlara 45 yaşından başlamak üzere 10 yılda bir önermekteyiz. Kolonoskopi yaptırmak istemeyenler yine 45 yaşından itibaren başlamak üzere yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırabilir. 45 yaş sınırı, normal bir kanser riskine sahip olan kişiler içindir. Ailesinde kolon kanseri öyküsü olan veya kalıtsal kolon kanseri riski taşıyanlar taramaya daha erken yaşta başlamalıdır.

Kolonoskopi ile ilgili konular:

Kolon kanseri tedavisinde hangi aşamadayız?

Kolon kanseri erken evrede tamamen tedavi edilebilir kanserlerden biridir ve hem kanser tarama programlarının yaygınlaşması hem farkındalığın artması ile kolon kanserinde erken dönemde tanı koyulma oranları artmaktadır. Erken evre kolon kanserinin tedavisi ameliyattır. 2. evre kolon kanserlerinin çok az bir kısmı ve 3. evre kolon kanserinde ameliyat sonrası, kanserin tekrar etme riskini azaltmak için adjuvan (koruyucu) kemoterapi gereklidir. 2. evre kolon kanserlerinde hangi hastaların kemoterapiden fayda göreceğini belirlemek için genetik testler kullanılmaya başlandı. 4. evre, yani diğer organlara metastaz yapmış kolon kanserinin temel tedavisi ise kemoterapi ve damardan uygulanan hedefe yönelik akıllı ilaçlardır. 4. evre kolon kanseri öncelikli olarak karaciğere metastaz yapma eğilimindedir. Karaciğerdeki metastaz odakları lokal ablatif işlemler olarak adlandırılan ve girişimsel radyoloji uzmanları tarafından uygulanan ileri teknolojik yöntemlerle, örneğin radyofrekans ablasyon (FRA) ile yakılabilmekte ya da kriyoablasyon ile dondurulabilmektedir. Çok daha yeni bir gelişme olarak, kolon kanserli hastaların yaklaşık % 5 kadarında yeni nesil immünoterapiler oldukça etkili olmaktadır. Bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı körlüğünü ortadan kaldırarak etki eden immünoterapi ilaçlarının hangi hastalara fayda edeceğini, yeni genetik testlerle öngörebilmekteyiz.

-İlgili Konu: Kolon ve rektum (kalın bağırsak) kanseri tedavisinde yenilikler - 2017 ve 2018

Korunma için önerileriniz nedir?

Kolon ve rektum kanserlerinin önemli bir kısmı kontrol edilebilecek risk faktörleri nedeniyle oluşmaktadır, bunun yanında kolorektal kanserlerde tarama yöntemleri ile erken tanı da mümkündür.

Kolorektal kanserlerden korunmak için;

 • Sağlıklı bir kiloda kalmayı,
 • Sebze ağırlıklı beslenmeyi,
 • Alkol almamayı veya mümkün olduğunca azaltmayı,
 • Sigara kullanmamayı, 
 • İşlenmiş etlerden uzak durmayı, kırmızı et tüketimini azaltmayı ve
 • Mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tarzını benimsemeyi öneriyoruz.