Geçtiğimiz günlerde yapılan 2014 Avrupa Meme Kanseri Konferansı’nda açıklanan bir çalışmanın sonuçları, günde en az 1 saat yapılan düzenli egzersizin yaş, kilo ve yaşanılan coğrafyadan bağımsız olarak meme kanseri riskini azalttığını göstermiştir.

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her yıl yaklaşık 227.000 kadına meme kanseri teşhisi koyulmakta ve her yıl yaklaşık 40.000 kadın meme kanserinden yaşamını yitirmektedir. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanıyor olması ve bu oranların her geçen gün daha da artıyor olması hayli düşündürücü ve endişe vericidir. Bu durum, bu hastalıktan korunmanın ne kadar elzem olduğunu gözler önüne sermektedir. Çünkü her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de en etkin tedavi hastalığın hiç oluşmadan önlenmesi, yani korunmadır. İşte geçtiğimiz günlerde açıklanan bu çalışmayla düzenli egzersizin meme kanserine yakalanma riskini azalttığı güçlü delillerle ortaya koyulmuştur.

Daha önceleri yapılan pek çok güvenilir çalışmada güçlü kanıtlarla, düzenli egzersizin östrojen seviyelerini azalttığı gösterilmişti. Meme kanseri riskinde yüksek östrojen seviyelerinin önemli rol oynadığı da düşünülürse, bu durum düzenli egzersizin meme kanseri riskini nasıl azalttığını açıklar niteliktedir.

2014 Avrupa Meme Konferansında açıklanan bu çalışma; son 26 yılda yayınlanan 37 çalışmanın meta-analizidir. Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir. Bu sebeple de kanıt değeri en yüksek araştırma yöntemidir. Yapılan çalışma, 4.2 milyondan fazla kadına ait verileri içermektedir. Bu çalışmada, yüksek seviyede fiziksel aktiviteye sahip kadınlar ile düşük seviyede fiziksel aktiviteye sahip kadınlar karşılaştırılmış ve düzenli egzersizin yaş, kilo ve yaşanılan coğrafyadan bağımsız olarak meme kanseri riskini azalttığı belirtilmiştir. Yani bu çalışmaya göre kişi kaç yaşında, kaç kilo ve nerede yaşıyor olursa olsun, egzersiz meme kanseri riskini azaltmaktadır. Yine bu çalışmada; tedavi amaçlı dışarıdan alınan östrojenin, meme kanseri riskini arttırdığı ve bu kişilerde düzenli egzersizin bu risk artışını da engellediği görülmüştür.

Sonuç olarak; yapılan çalışma düzenli egzersizin meme kanseri riskini azalttığı yönündeki bulguları daha da güçlendirmiş ve düzenli egzersizin faydaları arasına net bir şekilde bir yenisinin daha eklenmesi yolunda ciddi katkı sağlamıştır. Esasında bilindiği gibi düzenli egzersiz sadece meme kanseri değil, genel olarak pek çok kanser türü ve hatta kalp hastalıkları, şeker hastalıkları gibi kanser dışı birçok hastalıktan korunmak açısından son derece faydalıdır. Günümüzde meme kanseri gibi pek çok önlenebilir hastalık yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durumda, bizim de genel sağlığımıza dikkat etmemiz ve bu hastalıklardan korunmak için gerekli önlemleri almamız daha da önemli hale gelmektedir. Çünkü sağlık; kaybedilmesi en kolay, bir kere kaybedilince de yerine konulması en zor şeylerden biridir.