II. evre kolon kanseri hastalar için uygulanan en yeni testlerden biri olan Oncotype DX, doğru tedavi kararı için rehber niteliğinde olabilir.

Erken evre meme kanseri hastalar için kullanılan testle benzerlik gösteren Oncotype DX, cerrahi müdahale sonrası uygulanan bir testtir. Ancak son karar cerrahi müdahale sonrası uygulanan adjuvan (koruyucu kemoterapi) tedavinin seyrine göre verilir. Bu test, tümör dokusundan alınan örnekte belli bazı genlerin aktivitelerini değerlendirerek, kanserin tekrarlama riskini tespit eder. II. evre kolon kanseri, yaklaşık olarak %25 oranında tekrarlama riski taşıdığı için Oncotype DX testi karar aşamasında önemlidir. Bu testle birlikte tespit edilen risk olasılığı, kişiye özgü tedavi kararının verilmesine yardımcı olacaktır. Cerrahi müdahale sonrası adjuvan kemoterapi, II. evre kolon kanseri olan tüm hastalara rutin olarak önerilmez. Bu tarz bir tedavinin yüksek risk taşıyan hastalar için uygulanması söz konusudur. Bu nedenle, gerçekten yarar görecek hastaların belirlenmesi son derece önemlidir.

Oncotype DX kolon kanser testi, Genomic Health tarafından geliştirilmiştir. Testin geliştirilme sürecinde 3 ana adım gerçekleştirilmiştir:

  1. Kolon kanser genleri araştırılmıştır. Genomic Health tarafından yapılan araştırmada, bazı genlerde RNA seviyelerini ölçebilen araştırma araçları kullanılarak kolon kanseri ile ilgili gen grubuna bakılmıştır.
  2. Klinik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Kolon kanserinin tekrarlama riski ile en fazla ilgisi olan genlerin belirlenmesi için tanımlanan genler üzerine araştırmalar yapılmıştır.
  3. Tekrarlama riskini belirlemek için test oluşturulmuştur. 1.800’den fazla hastadan alınan örnekler incelendikten sonra bir algoritma yaratılmıştır. Formül, kolon kanseri tekrarlama olasılığı yüksek sonuçlara bağlı sayısal tekrarlama puanını elde etmektedir.

Gen tanımı analiz teknolojisi ve algoritma, Oncotype DX kolon kanser testinin iki kilit bileşenidir. 2.100’ün üzerinde kolon kanseri hastanın katıldığı klinik araştırmalar bu testin geçerliliğini onaylamıştır. Titizlikle hazırlanmış işlemler serisi, doktor için doğru teşhis ve tedavi yöntemi için aydınlatıcı ve bilgi içerikli olduğu kadar, hasta içinde iyileşme yolunda fayda sağlayacak nitelikte standartlaştırılmış bir test uygulamasıdır.

Oncotype DX Kolon Kanser testi, kolon kanseri hastaya uygulanan biyopsi veya cerrahi müdahale işlemi sırasında alınan tümördeki 12 genin seviyesini değerlendirerek II. evre kolon kanseri tekrarlama riskini belirlemek için kullanılan yeni bir yoldur. Bu 12 genin nasıl veya ne kadar aktif olduğu araştırılır. Test sonuçları, kanserin tekrarlama olasılığını gösteren sayısal tekrarlama puanı olarak 0 ile 100 arası verilir. Ayrıca, kolon tümör örneği üzerinde immünhistokimya ile yapılan uyumsuzluk onarım testi, doktorunuzun tedavi yöntemi ile ilgili vereceği kararda etken rol oynayacaktır.

Cerrahi müdahale sonrası uygulanan kemoterapi, kolon kanserinin tekrarlamasını önlemek amacıyla yapılır. Kolon kanseri tekrarlama olasılığı, II. evre kolon kanseri hastalarda, cerrahi müdahale sonrası kemoterapi kararında önemli rol oynayan bir başka faktördür.

Oncotype DX Testinin Hastaya Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesi

Erken evre kolon kanseri hastalarda, kanserin tekrarlama olasılığını belirlemede etkili bir test yöntemi olan Oncotype DX® Kolon Kanser testinin sonuçları, cerrahi müdahale sonrasında tedavi planının geliştirilmesi için kullanılır. Aşağıdaki kontrol listesi, Oncotype DX Kolon Kanser testi için potansiyel aday olup olmadığınızı belirlemede yardımcı olabilir.

Eğer;

  • II. evre kolon kanseri teşhisi konmuşsa ve ilk cerrahi müdahaleleri geçirmişseniz,
  • Yakın geçmişte II. evre kolon kanseri teşhisi konmuşsa ve kemoterapi ile ilgili tedavi seçeneklerini doktorunuzla konuşuyorsanız,

Oncotype DX Kolon Kanser testi için aday olabilirsiniz demektir.

Sadece kemoterapi tedavisi öncesi yapılması uygun olan Oncotype DX testinin gerekliliği, yapılan tetkikler sonucu doktorunuz tarafından verilmesi gereken bir karardır. Bu test, standart testlerin ötesinde hastanın ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için kullanılan T-evresi, lenf nodu tutulumu, test puanı ve uyumsuzluk onarımı gibi özelliklerin tespitine de yardımcı olur. Bu yolla, en iyi kişiye özgü tedavi kararını vermiş olan doktor ve hasta, etkin tedavi başarı oranının artmasını sağlayacaktır.