Meme kireçlenmeleri olarak bilinen kalsifikasyonlar, meme dokusunda küçük kalsiyum birikimidir. Genellikle mamografilerde görülürler ve en fazla 50 yaşın üzerinde kadınlarda görülür. Meme kireçlenmeleri tipik olarak kanserli değildir veya iyi huyludur. Bununla birlikte, bazı formlar zaman zaman meme kanserini gösterebilir.

Bu yazıda meme kireçlenmesinin nedenlerini ve tarama testinde ortaya çıkarlarsa neler olabileceğini tartışıyoruz.

Meme kireçlenmesi NEDİR?

Kalsifikasyonlar memelerde gelişen küçük kalsiyum birikintileridir. Belirti veya şikayetlere neden olmazlar ve bir doktorun bunları rutin meme kontrolünden teşhis etmesi mümkün değildir.

Bunun yerine, genellikle X ışını ile memenin röntgeni olan mamografide beyaz noktalar olarak görünürler. Ultrason veya manyetik rezonans (MR) taramaları gibi diğer meme taramaları kalsifikasyon göstermez.

Menopoz sonrası kalsifikasyonların gelişme olasılığı daha yüksektir.

Çoğu meme kalsifikasyonu iyi huyludur

Ancak kalsiyum birikimi kümeleri meme kanserinin erken bir belirtisi de olabilir. Bazı araştırmalar, tarama programlarındaki kadınların % 12.7 ila 41.2'sinde kanserin tek uyarı işaretinin memede kalsifikasyon olduğunu bildiriyor.

Kalsifikasyonlar kansere dönüşmemekle birlikte, meme kanserine bağlı olabilecek altta yatan bir sürecin meydana geldiğini önerebilirler.

Memede kalsifikasyon TÜRLERİ nelerdir?

Mamogramlarda makro-kalsifikasyonlar ve mikro-kalsifikasyonlar olmak üzere iki tip meme kalsifikasyonu görülebilir. Bazı kadınlarda her ikisi birlikte görülebilir.

Makrokalsifikasyonlar

Makrokalifikasyonlar, meme dokusunda rastgele oluşan büyük beyaz noktalar olarak görünür. Çapı 0,5 milimetreden (mm) fazladır.

Makrokalifikasyonlar çok yaygındır ve radyoloji uzmanları bu yapıları iyi huylu olarak değerlendirir. Sonuç olarak, memede makro-kalsifikasyonu olan kişiler için genellikle yakın takip testi gerekmez.

Mikrokalsifikasyon

Mikrokalsifikasyonlar küçük beyaz lekeler veya taneler şeklinde görünür. Birçok mikrokalsifikasyon vakası iyi huyludur. Ancak, belli özelliklere sahiplerse, meme kanserini gösterebilirler.

Mikrokalsifikasyonlar aşağıdaki özelliklere sahiplerse daha fazla araştırmaya vardır:

 • Çapı 0,5 mm'den az ise
 • Memenin bir bölgesinde kümelenme eğiliminde ise
 • Boyut ve şekil bakımından farklılıklar gösteriyorsa
 • Bir küme genellikle beş veya daha fazla kalsifikasyondan oluşur, ancak bu sayı kesin değildir. Gevşek kümelerin, kompakt/sıkı kümelere daha iyi huylu olmaları olasıdır.

Ana meme dokusu dışındaki kalsifikasyonlar

Bazen, bir mamografi ana meme dokusunun dışında kalsifikasyonlar gösterebilir. Bunlar ciltte veya kan damarlarının içinde görünebilir.

Cildinizde, deodorant veya toz kalıntısından dolayı röntgen sonuçlarında beyaz noktalar görünebilir.

Eğer radyolog, kalsifikasyonların göğüs dokusunun dışında konumlandığını onaylarsa, bu kalsifikasyon türleri başka test gerektirmez.

Memede kalsifikasyon / kireçlenme NEDEN olur?

Meme dokusunda kalsifikasyon şu sebeplerden oluşabilir:

 • Yaralanma veya ameliyattan kaynaklanan travma. Meme ameliyatları sonrası kalsifikasyon görülmesi olağandır.
 • Enfeksiyon
 • Kan damarlarındaki ateroskleroza benzer oluşumlar
 • Kistler, memede sıvı dolu keseler
 • Meme kanalı ektazisi veya tıkalı süt kanalları
 • Yağ nekrozu veya ölü yağ hücreleri
 • İyi huylu bir meme tümörü olan fibroadenom
 • Meme kanseri için radyasyon tedavisi
 • Duktal karsinom in situ (süt kanallarını kaplayan hücrelerin kanserleşmesi, çok erken evre meme kanseri)
 • İnvaziv meme kanseri (klasik meme kanseri)

- İlginizi çekebilir: Duktal karsinoma in situnun (DCIS) meme kanserine dönüşümü için 6 risk faktörü

Yukarıdaki faktörlerden herhangi biri meme kireçlenmesinin gelişmesine neden olabilir.

Riski artıran diğer faktörler şunlardır:

 • Kişisel meme kanseri öyküsü
 • Ailede meme kanseri öyküsü
 • BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarına sahip olmak gibi meme kanserine kalıtsal yatkınlık

Not: Deodorant, losyonlar veya pudra, bir mamogramda kalsifikasyon olarak görünebilir. Bu nedenle, insanlar taramadan önce herhangi bir cilt ürününü uygulamaktan kaçınmalıdır.

Kalsiyum bakımından zengin yiyecekler yemek meme kireçlenmelerine neden olmaz!

Memede kalsifikasyon nasıl TEŞHİS edilir ?

Ne zaman ileri inceleme gerekli?

memede kalsifikasyon nasil teshis edilir

Bir mamogramda kireçlenme görülürse, radyolog daha fazla araştırma gerekip gerekmediğine karar verir. Genel olarak, makro-kalsifikasyonların şüpheli olduğunu düşünmezler.

Bununla birlikte, mikro-kalsifikasyonların yanı sıra büyük kümelenmiş kalsifikasyonlar saptanırsa, radyolog daha fazla test önerebilir.

Kalsifikasyonların kanser açısından şüpheli olduğu düşünülürse, şunlar yapılabilir:

 • Kireçlenmeleri daha yakından görüntülemek için başka bir mamografi,
 • Kireçlenme özelliklerinde değişiklik olup olmadığını görmek için önceki mamografi görüntüleri ile karşılaştırma
 • Kalsifikasyonlardaki değişiklikleri kontrol etmek için her 6 ayda bir tarama yapılmasını önermek,
 • Meme MR taraması önermek,
 • Meme biyopsisi yapmak,

Memede kalsifikasyon TEDAVİSİ

Bir doktor meme kireçlenmesine neden olan tıbbi durumlar için olası tedavileri tartışabilir. İyi huylu kalsifikasyonlar herhangi bir tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, kireçlenmeler başka bir tıbbi durumla - örneğin meme kanalı ektazisi gibi - bağlantılara sahipse, doktor o kişiye durum ve mevcut tedaviler hakkında daha fazla bilgi verecektir.

Kireçlenme meme kanserini işaret ediyorsa, kişi kanserin yayılmasını durdurmak ve kanserli hücreleri öldürmek için elbette tedaviye ihtiyaç duyacaktır. Bir kişinin ihtiyaç duyacağı tedavi tipi, meme kanserinin tipine, büyüklüğüne, evresine ve diğer faktörlere bağlıdır.

*

- Meme Kanseri Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi (detaylı)