Amerikan Kanser Derneği’nin (ASCO) 2016 yıllık toplantısında sunulan araştırma, erken evre meme kanseri olan menopoz sonrası kadınlarda bir aromataz inhibitörü olan letrozol adlı ilacın kullanım süresinin 5 yıldan 10 yıla uzatılmasının, meme kanserinin tekrarlama ihtimalini anlamlı derecede azalttığını ortaya koymuştur.

Bu hasta grubu için standart olan 5 yıllık hormon tedavisinin 10 yıla uzatılmasının meme kanserinin tekrarlama riskinin %34 azalttığı gözlenmiştir.

Erken evre hormon reseptör pozitif meme kanseri olan kadınlarda kanserin tekrarlama riskinin olduğu bilinmektedir. Yapılan bu çalışma uzatılan aromataz inhibitör tedavi süresinin meme kanserinin tekrarlama riskini azaltabileceğini onaylayarak birçok hasta ve doktora yol göstermektedir. Ayrıca daha uzun süreli aromataz inhibitör tedavisinin meme kanserininden korunmada etkisi olabileceğini de düşündürmüştür.

Hormon reseptör pozitif meme kanserleri, hastalık doğası gereği yavaş seyirlidir ve kanserin yinelemesi geç dönemlerde olabilmektedir. Bu nedenle, meme kanseri için uygulanan hormonal tedavilerin çoğunda hedef genel yaşam süresinden ziyade progresyonsuz sağkalım süresidir (tedavi sonrası hastalık kötüleşme ya da tekrarlayana kadar geçen süre). Bu çalışmada da genel sağkalım süresinden ziyade progresyonsuz sağkalım süresinin uzadığı gösterilmiştir.

Çalışma hakkında

Araştırma, öncesinde bir süre tamoksifen uygulanan veya ilk tedavi olarak üç aromataz inhibitör tedavisinden birini 5 yıl boyunca alan menopoz sonrası 1918 kadınla yapılmıştır. Öncesinde aromataz inhibitör tedavisi gören hastaların yaklaşık 90%’ı ilk tedavileri tamamlandıktan sonraki 6 ay içinde letrozol veya plasebo tedavisine başlamıştır.

Fiziksel ve ruhsal sağlığın yanında menopoza özel sorularında olduğu anket kullanılarak hastaların yaşam kalitesi ölçülmüştür. 1918 katılımcının 1428’i yaşam kalitesi değerlendirmelerine uygun bulunmuştur. Bu değerlendirmeler 12, 24, 36, 48 ve 60’ıncı aylarda kadınların 85%’inden fazlasıyla tekrarlanarak tamamlanmıştır.

Önemli bulgular

İlk tedavi sonrası uzatılan sürede letrozol verilen hastalarda meme kanseri tekrarlama riski 34% azalmıştır. Yıllık kontralateral (karşı göğüste) meme kanseri görülme oranının letrozol grubunda (0.21%), plasebo grubuna (0.49%) nazaran daha düşük olduğu gözlenmiştir. 5 yıllık sürede letrozol alan hastaların 95%’inde, plasebo alan kadınların 91%’inde meme kanseri görülmemiştir. 5 yıllık genel yaşam süresi, plasebo verilen kadınlarda 93% ve letrozol verilen kadınlarda 94% olarak kaydedilmiştir (bu son veri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır).

Sonuç olarak, sadece bu çalışmanın sonuçlarına bakarak tüm erken evre meme kanserli hastalara, hormon tedavilerini 10 yıla uzatmayı önermek için şu an için yeterli veri olmadığını düşünmekteyiz. Bununla birlikte erken evre olduğu halde yüksek risk grubunda olan hormon pozitif meme kanserli hastalar için hormonal tedaviyi uzatmak, bu çalışmadan sonra akılda bulundurulması gereken önemli gelişmelerden biri olmuştur.