YouTube, diğer sosyal medya platformları gibi, kanser hakkında uzun süredir yanıltıcı olabilen bir bilgi kaynağı olmuştur. Ancak şirket, bu yanıltıcı bilgilerle savaşmak için yeni bir politika ile adımlar atmaktadır.

Yazıdan çıkarılması gereken dört anahtar nokta şu şekilde listelenebilir:

  1. Yanıltıcı Bilgilerin Yaygınlığı: Kanser hakkında yanıltıcı bilgilerin sadece YouTube'da değil, TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, Twitter ve Pinterest gibi diğer sosyal medya platformlarında da oldukça yaygın. Örneğin, bir çalışmada YouTube'da mesane kanseri videolarının %21'inde "orta ila yüksek miktarda yanıltıcı bilgi" olduğu ve bu videoların yaklaşık 1.3 milyon izleyiciye ulaştığı tespit edildi.
  2. Yanıltıcı Bilgilerin Etkisi: Yanıltıcı bilgilerin kanser hastaları üzerinde yaşamı tehdit edici etkileri olabilir. Bazı hastalar, internetten veya aile üyeleri ve arkadaşlarından aldıkları yanıltıcı bilgiler nedeniyle bilimsel olarak kanıtlanmış tedavileri reddediyor ve bu yüzden tedavi edilemez hale gelen kanserlerle geri dönüyor.
  3. YouTube'un Yeni Politikası: YouTube'un Ağustos 2023'te açıkladığı yeni politika, kanserle ilgili zararlı veya etkisiz tedavileri teşvik eden ya da hastaları profesyonel tıbbi tedaviler almaktan alıkoyma gibi içerikleri kaldırmayı hedefliyor. Ancak, bu politika belirli istisnalarla içeriklerin kalmasına izin verebilir.
  4. Doğrulama ve Güvenilir Kaynaklar: Sağlık içeriği üreticileri doğrulanmalı ve onkologlar hastalarını yüksek kaliteli online bilgi kaynaklarına yönlendirmeli. Örneğin, YouTube şu anda yalnızca en az 100.000 abonesi olan kanalları doğruluyor, bu da güvenilir bilgiye erişimi sınırlayabilir.

YouTube Politikasının Ayrıntıları

Bu politika, Ağustos 2023'te açıklandı ve kanserle ilgili zararlı veya etkisiz tedavileri teşvik eden ya da hastaları profesyonel tıbbi tedaviler almaktan alıkoyma gibi içerikleri kaldırmaya özel bir odaklanma göstermektedir.

Odak Noktasının Önemi

Bu özel odak, tedavi hakkındaki yanıltıcı bilgilerin kanser hastaları üzerinde yaşamı tehdit edici etkileri olabileceği için özellikle önemlidir.

Sıkça karşılaştığımız bir durum, hastaların internetten okudukları veya aile üyeleri ve arkadaşlarından duydukları alternatif tedavi yöntemlerini, bilimsel olarak kanıtlanmış kanser tedavilerine tercih etmeleridir. Maalesef, bu hastalar genellikle tedavi edilemez hale gelmiş kanserlerle birkaç hafta veya ay sonra geri dönüyorlar.

Sorunun Kapsamı: YouTube ve Ötesi

Kanser hakkında yanıltıcı bilgiler online olarak oldukça yaygındır. Bu, eski bilgiler, kanser tedavisi olarak kanıtlanmamış alternatif terapileri öne süren gönderiler ve risklerin tartışılmadığı önyargılı içerikler gibi çeşitli formlar alabilir.

2019'da yapılan bir çalışmada, Dr. Loeb ve meslektaşları, YouTube'da prostat kanseri taraması ve tedavisi hakkında ilk 150 videoyu inceledi. Araştırmacılar, genel olarak bilgi kalitesinin "orta" olduğunu ve düşük kaliteli içeriğin daha fazla izleyici etkileşimi, daha fazla izleyici ve daha fazla "beğeni" aldığını buldular.

2021'de yapılan bir başka çalışmada, Dr. Loeb ve ekibi, YouTube'da mesane kanseri videolarının kalitesini inceledi. Ekip, videoların %21'inde "orta ila yüksek miktarda yanıltıcı bilgi" olduğunu ve bu videoların yaklaşık 1.3 milyon izleyiciye ulaştığını buldu.

Dr. Loeb, "Bu sorun sadece YouTube ile sınırlı değil. Prostat kanseri hakkında TikTok ve Instagram'da bilgi araştırmaları yaptık ve bu diğer platformlarda da çok yüksek oranlarda yanıltıcı ve düşük kaliteli bilgi bulduk. Bu bir tehdittir, çünkü her türlü platformda, herhangi bir türden akran incelemesi veya değerlendirme sürecinden geçmeyen daha fazla kullanıcı tarafından oluşturulan içerik yayınlanmaktadır." diyor.

2022'de yapılan bir çalışmada, Dr. Johnson ve meslektaşları, Facebook, Reddit, Twitter ve Pinterest'te meme, prostat, kolorektal ve akciğer kanseri hakkında yüksek seviyede yanıltıcı bilgi buldular. Araştırmacılar, 2018 ve 2019 yılları arasında bu 4 sosyal medya platformunda yayınlanan 200 kanserle ilgili haber makalesi veya blogu analiz ettiler.

Bu makalelerin yaklaşık üçte biri (%32,5) yanıltıcı bilgi içeriyordu ve %30,5'i zararlı bilgi içeriyordu. YouTube üzerinde yapılan araştırmalara benzer şekilde, bu çalışma da yanıltıcı bilgi içeren makaleler için etkileşimin, gerçek makalelerden daha yüksek olduğunu gösterdi.

YouTube'un Yeni Politikası: "Daha Geç Olmamışken"

Birçok hasta için ana bilgi kaynağı online içeriklerdir. Ancak asıl zorluk, webde bulunan içeriğin denetimi ve doğruluk kontrolü nasıl yapılacak?

Yanıltıcı bilgilerle başa çıkmak kritik ama zor, çünkü kanser bilgisi çok dinamik ve sürekli yeni veriler geliyor. YouTube'un attığı bu ilk adımı gerçekten anlamlı ve nasıl harekete geçeceklerini görmek için meraklıyız.

YouTube'un Yeni Politikası Uzun Vadeli Bir Stratejinin Parçası

YouTube'un yeni politikası, platformun tıbbi bilgi yönergelerini sadece üç kategoriye indirgemeyi içeren uzun vadeli bir stratejinin parçasıdır: önleme, tedavi ve inkar (veya belirli sağlık koşullarının varlığını tartışma).

Politika, yerel sağlık otoriteleri veya Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergelerine aykırı içerikleri kaldırmayı öngörüyor. Örneğin, sezyum klorürü kanser tedavisi olarak teşvik eden videolar bu politika kapsamında kaldırılacaktır.

Ancak, YouTube belirli içeriklerin politikalara aykırı olmasına rağmen kalmasına izin verebilir, eğer bu içerikler ek bağlam sağlıyorsa, kamu yararına hizmet ediyorsa veya kişisel hasta deneyimlerini anlatıyorsa.

YouTube, yeni politika hakkında "Politikalarımızı ihlal eden yanıltıcı bilgileri teşvik etmeyi amaçlamayan içerik için istisnalar yapabiliriz," diye yazdı.

Aynı zamanda, YouTube otoriter kaynaklardan kanserle ilgili videoların bir çalma listesi oluşturdu ve Mayo Clinic ile yeni kanserle ilgili video içeriği oluşturmak için ortaklık kurdu.

Daha Fazla Çalışma Yapılması Gerekiyor

Sağlık içeriği üreticilerinin doğrulanması, hastaların güvenilir online bilgilere ulaşmalarına yardımcı olabilir. İnsanlar bir içerik üreticisinin kimlik bilgilerine kolayca erişebilmeli ve onlar hakkında daha fazla bilgi alabilmelidir.

Şu anda, YouTube bir kanalın adının yanına doğrulama işareti koyuyor, bu da onun bir yaratıcı, sanatçı, şirket veya kamu figürünün resmi kanalı olduğunu gösteriyor. Ancak, doğrulama yalnızca en az 100.000 abonesi olan kanallara mevcuttur.

Onkologlar, hastalarını yüksek kaliteli online bilgi kaynaklarına yönlendirmek için bir liste sağlayabilirler. Örneğin, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü ve Amerikan Kanser Derneği web siteleri, hastalar için yazılmış kanser türleri ve tedavi hakkında detaylı bilgiler içermektedir.

Onkologların hastaları nerede buluyorlarsa orada olmaları gerekiyor. Ancak, sosyal medya platformlarında aktif olmak önemli miktarda zaman alır ve sağlık sistemlerinin bu çabayı tanıması ve desteklemesi gerekmektedir.