Meme kanseri ameliyatı sonrası hastalığın tekrarlama riskini azaltmak için uygulanan adjuvan radyoterapi uygulaması için, tüm memeyi ışınlamak yerine, hızlandırılmış kısmi meme radyoterapisi (accelerated partial-breast irradiation) uygulamak için yoğun bir eğilim vardır. Bunun nedeni, kanserin memede çoğunlukla ilk oluştuğu bölgede ya da yakınında tekrarlıyor olmasıdır. Hızlandırılmış kısmi meme radyoterapisi ile, kanserin ilk oluştuğu bölgede sınırlandırarak olası yan etkilerin azaltılması ve tedavinin daha kısa sürede (genellikle yaklaşık 1 hafta) uygulanması mümkündür.

Hızlandırılmış kısmi meme radyoterapisi çeşitli tekniklerle uygulanabilir: eksternal radyoterapi [konformal (yalnız tümör ve yayıldığı alanı içeren daha bölgesel bir teknik) veya yoğunluk ayarlı radyoterapi (sağlıklı dokuları daha az zarar vererek hedeflenen bölgeye yüksek doz radyasyon gönderme tekniği)] veya intersitisyel multikateter brakiterapi-intrakaviter brakiterapi, ya da genellikle birincil tümörün ameliyatı sırasında uygulanan intraoperatif radyoterapi gibi çeşitli teknikler.

Amerika’da hızlandırılmış kısmi meme radyoterapisi için en sık kullanılan teknik dışarıdan radyoterapidir (eksternal radyoterapi). Amerikalı radyasyon onkologlarının çoğu doku içerisine uygulanan brakiterapinin (intersitisyel multikateter brakiterapi) kullanımı konusunda yeterli tecrübeye sahip değildir.

ASCO Post Dergisi’nde yayınlanan 5 Yıllık Avrupa GEC-ESTRO çalışmasında, hızlandırılmış kısmi meme radyoterapisi ile tüm meme radyoterapisi karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları umut vericidir. Meme koruyucu tedavi gören Evre 0, I veya IIA meme kanseri olan 1184 kadında, doku içerisine uygulanan brakiterapi yöntemi ile uygulanan adjuvan hızlandırılmış kısmi meme radyoterapisi ile tüm meme radyoterapisi karşılaştırıldığında kanserin bölgesel olarak tekrarlaması, hastalıksız sağkalım, toksisite veya genel yaşam süresinde bir farklılık görülmemiştir.

5 Yıllık Çalışma Sonuçları ile Kısmi Meme Radyoterapisi, Tüm Meme Radyoterapisini Yerini Alabilir Mi?

Hızlandırılmış kısmi meme radyoterapisinden elde edilen verilerin tüm meme radyoterapisinden elde edilen verilere denk olduğunu söylemek için henüz erkendir. Çalışmaların olgunlaşmış 10 yıllık sonuçlarını elde etmek gerekmektedir. 5 yıllık çalışma sonuçları umut vadetmektedir, ancak 10 yıllık sonuçlar hem tümör kontrolünde hem de yan etkiler açısından sorunlu gözükmektedir. Sonuç olarak 10 yıllık sonuçlar netleşene kadar kısmi meme radyoterapisini meme kanserli hastalara önerme konusunda ihtiyatlı davranılması gerekmektedir.