Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), daha önce hastalığı ile ilgili ilaç tedavisi görmemiş, ileri evre (metastatik) küçük hücreli dışı akciğer kanserinin yassı (skuamoz) hücreli alt tipinin tedavisinde Necitumumab etken maddeli Portrazza adlı ilacın iki kemoterapi ilacı ile kombine edilerek kullanılmasını onaylamıştır.

Ülkemizde akciğer kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türü iken, kadınlarda ilk beş kanser türü arasında yer almaktadır. Akciğer kanserinin en sık rastlanan türü, küçük hücreli dışı akciğer kanseridir. Akciğer kanserinin bu türü, kanserli hücre tiplerine göre yassı hücreli ve yassı hücreli dışı olmak üzere iki ana türde değerlendirilir.

Akciğer kanseri tek bir hastalık değil, farklı türleri olan bir hastalık grubudur. Dolayısıyla uygulanacak tedavi seçenekleri akciğer kanserinin türüne uygun olmalıdır. Onaylanan bu uygulama yöntemi, yassı hücreli akciğer kanserli hastalarının tedavisinde yaşam süresini uzatabilecek yeni bir seçenek olmuştur.

Necitumumab (Portrazza), yassı hücreli akciğer kanserinde sık rastlanan bir protein olan EGFR aktivitesini bloke eden monoklonal bir antikordur.

Necitumumab’ın güvenliği ve etkinliği, ileri evre yassı hücreli akciğer kanseri olan 1093 hastanın katıldığı bir çalışma ile değerlendirilmiştir. Bu hastaların bir kısmına gemsitabin ve sisplatin adlı standart kemoterapi ilaçları ile birlikte Necitumumab verilirken, bir kısmına sadece gemsitabin ve sisplatin tedavisi uygulanmıştır. Kemoterapi tedavisi ile birlikte Necitumumab verilen hastaların ortalama yaşam süresinin 11.5 ay, bu ilacın uygulanmadığı hastaların ise 9.9 ay olduğu görülmüştür. Bunun yanında çalışmada Necitumumab’ın yassı hücreli olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarının tedavisinde etkili olmadığı tespit edilmiştir.