Dünya üzerindeki en yaygın kanser çeşidi cilt kanseridir. Bu kanserin en önemli tetikleyicisi de güneşe ve ultraviyole ışınlarına maruziyetin yüksek olmasıdır. Bu nedenle cilt kanserinden korunmada ilk savunma; güneş ışığının bu zararlı etkisini minimuma indirilmesidir. Bunun yanında yapılan araştırmalar yeni bir silaha sahip olduğumuzu göstermiştir: B3 vitamini.

Avustralya'nın Sydney kentinde 2012 ve 2014 yıllarında B3 vitamininin bu etkisini değerlendiren çalışmalar yapılmıştır. Son 5 yılda teşhis edilmiş en az iki tip melanom dışı cilt kanseri (bazal hücreli ve yassı hücreli cilt kanserleri) tanısı alan 386 katılımcı rastgele iki gruba ayrılmıştır. Bu hasta gruplarına 12 ay boyunca, bir gruba vitamin B3 (nikotinamid) verilirken diğer gruba plasebo (içeriğinde etken madde olmayan yalancı ilaç) tedavisi uygulanmıştır. On iki ay sonunda melanom dışı cilt kanserindeki değişme oranları incelenmiştir. Bu kanser türleri ayrı ayrı incelendiğinde B3 vitaminiyle tedavi edilen grupta; bazal hücreli cilt kanserinde %20, yassı hücreli cilt kanserinde %30, aktinik keratozda (ultraviyole radyasyona maruz kalma sonucu deride anormal deri hücrelerinin gelişimi) %13 oranında azalma gözlenmiştir. B3 vitamini bu etkisini; DNA tamirini artırmak ve ultraviyole radyasyonunun immün sistemi baskılayıcı etkisini önlemek yoluyla gerçekleştirmektedir.

Amerikan Onkoloji Derneği (ASCO)’nin 2015 yıllık toplantısında çalışmalarının sonuçlarını sunan ekip şu sonuca varmıştır: yapılan çalışmalarda melanom dışı kanser oranları düzenli vitamin B3 kullanan hastalarda anlamlı ölçüde düşmüştür. Fakat vitamin kullanımın düzenli olmadığı veya ara ara kesildiği hastalarda aynı etki gözlenmemiştir.

Sonuç olarak; bu çalışmada cilt kanserinin tekrarını engellemek için B3 vitaminin düzenli kullanımda etkili bir silah olduğu görülmüştür. Basit ve ucuz bir tedavi olması yönüyle de oldukça avantajlıdır. Fakat bu çalışmalar hasta bireyler üzerinde yapıldığı için, hasta olmayan bireyler üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir. Hasta olmayan bireylerde de cilt kanseri gelişimi riskini azaltabileceği öngörülmekle beraber kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu çalışmadan yola çıkarak genel vitamin kullanımına bir atıf yapılmamalı ve gerek kanserli hastalarda tedavi amaçlı gerekse kanserden korunma amaçlı vitamin kullanımı hekim önerisi olmadan özendirilmemelidir.

Kaynak