Yapılan bir çalışmaya göre; erken evre meme kanserli yaşlı hastalar, koruyucu meme cerrahisi sonrası radyoterapi almadığında bölgesel tekrarlama riski bir miktar artsa da, genel sağkalım yönünden bir fark oluşmamaktadır.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, meme dokusu hücrelerinin herhangi bir nedenle (genetik veya çevresel) kontrolsüz büyümesi ve çoğalması ile gelişir. Meme kanserinin temel tedavisi cerrahidir. Bu işlemde; anormal büyüyüp çoğalan bu hücrelerin oluşturduğu tümörlü doku çıkarılır ve sonrasında kanserin tekrarlamasının önlenmesi için radyoterapi uygulanır. Meme kanseri cerrahisinde; uzun yıllardır uygulanan yöntem; mastektomi denilen kanserli memenin tamamen alınması işlemidir. Ancak bu işlemin; hastalar üzerinde yarattığı ciddi kozmetik etki, hastaların yaşam kalitesini hayli düşürmektedir. Bu yüzden son yıllarda memenin tamamen alınması yerine sadece tümöral kitlenin, çevresindeki az bir miktar sağlam dokuyla beraber alındığı meme koruyucu cerrahi (lumpektomi) yöntemi ön plana çıkmıştır. Daha iyi kozmetik görünüm için tercih edilen bu yöntemde en önemli nokta; bölgesel nüks riskinin en aza indirilmesidir. Bunun için mutlaka cerrahi sonrası radyoterapi uygulanır.

Yapılan klinik çalışmaların sonuçları; erken evre meme kanserinde, koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi uygulanmasını temel yaklaşım haline getirmiştir. Ancak burada önemli bir nokta; bu çalışmalarda kullanılan hasta profilidir. Çalışmalarda değerlendirilen hastaların çok büyük kısmını genç hastalar oluşturmaktadır. Öyle ki; yaşlı hastalar sadece %1-2 oranında bu çalışmalarda yer almaktadır. Oysaki genç hastaların verileriyle yaşlı hastaların değerlendirilmesi doğru değildir. Çünkü yaşlı hastalarda ölüm oranları daha yüksek, beklenen yaşam süreleri daha kısadır. Dolayısıyla bu hastalar, radyoterapiden gerek psikolojik gerekse fiziksel yönden daha fazla etkilenecektir. Bunun yanında yaşlı hastaların tedavilere toleransı da daha düşüktür. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmada; çoğunluğunu erken evre meme kanserli yaşlı hastaların oluşturduğu araştırmalar derlenip analiz edilmiş ve bu hastalarda koruyucu meme cerrahisi sonrası radyoterapinin gerekliliği irdelenmiştir.

Bu çalışma; 5 ayrı araştırmadan 3190 hastaya ait verilerin derlenip analiz edilmesiyle yapılmış bir çalışmadır. Çalışmada; koruyucu cerrahi sonrası radyoterapi alan ve almayan hastalar kıyaslanmış ve 5 yıllık bölgesel tekrarlama riski radyoterapi alan grupta % 2,2 almayan grupta % 6,5 bulunmuştur. Ancak buna karşın, genel sağkalım yönünden gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.

Sonuç olarak bu çalışmaya göre; erken evre meme kanserli yaşlı hastalar, koruyucu meme cerrahisi sonrası radyoterapi almadığında bölgesel tekrarlama riski bir miktar artsa da, genel sağkalım yönünden bir fark oluşmamaktadır. Bu noktada; tekrarlama riski göz önünde bulundurularak bu hastalarda radyoterapi yapılması gerektiği söylenebileceği gibi, sağkalım yönünden bir fark oluşmaması ve hastanın yaşı da göz önünde bulundurulduğunda çok gerekli olmadığı da savunulabilir. Bu durumda; hastanın önceliklerini, olası tekrarlama riski ve etkilerini de göz önünde bulundurarak, hekimin kararı hasta ile birlikte vermesi en doğru yaklaşım olacaktır.