Beslenme şeklimiz, son dönemin sağlık alanında en popüler konusu olmuştur desek yanlış olmaz. Beslenme ile ilgili detaylar, bir takım hastalıklar veya sağlıklı yaşam ile olan ilişkisi nedeniyle hemen herkesin ilgisini çekmekte ve bu konu ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Ancak buna rağmen günde kaç öğün yemeliyiz, ne kadar aralıklarla beslenmeliyiz, yemek miktarları ne olmalı gibi sorulara cevap olacak net bilimsel kanıtlar bulunamamıştır.

Özellikle bu konu ile ilgili olarak Kuzey Amerika ve Kanada’da, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalık riskleri düşük olan, yani nispeten sağlıklı 50 binin üzeri yetişkin ile Adventist Health Study 2 (AHS-2) çalışması yapılmış; beslenme alışkanlıkları ve sağlık sonuçları ortalama 7 yıl izlenmiştir.

AHS-2 çalışmasında öğün sayısı (yemek sıklığı), gece atıştırmaları, kahvaltıdaki yiyecek tüketimi ve gün içinde en fazla yemek yenilen öğün takip edilmiştir. Çalışmada özellikle insanların ne zaman ve ne sıklıkta yemek yediğiyle vücut kütle indeksi (VKİ) arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır.

Kahvaltıda Daha Çok, Akşam Yemeğinde ise Az Yemek Gerekiyor

  • Çalışmada günde bir veya iki öğün, düzenli yemek yiyen kişilerin vücut kitle indeksinde (VKİ) bir düşüş olduğu gösterilmiştir. Tersine, günde üç öğün ve daha fazla yemek yiyenlerin VKİ’sinde artış olduğu; atıştırmalıklar da dahil olmak üzere yediği öğün sayısı arttıkça kilo artışının buna eşlik ettiği saptanmıştır.
  • Kahvaltı yapan kişilerin (yapmayanlara göre) zayıflamaya daha yatkın oldukları gözlenmiştir.
  • Daha da önemlisi, günün en büyük öğünü olarak kahvaltıyı tercih edenlerin (öğlen veya akşam yemeğini en büyük öğün yapanların aksine) VKİ’sinde daha fazla azalma gözlenmiştir.
  • Kahvaltı yapılıp öğlen yemeğinin 5-6 saat sonra yenmesi ve daha sonrasında atıştırmalık dahi almadan yaklaşık 18-19 saat yemek yememenin kilo kaybına neden olduğu gözlenmiştir.

Bu sonuçlarla, nispeten sağlıklı erişkinlerde uzun süreli kilo alımını önlemede; genel olarak öğünlerde daha az yemek, gün veya gece boyunca atıştırma yapmamak, her sabah kahvaltı yapmak ve sabahları en büyük öğün olarak alışkanlık edinmenin etkili yöntemler olabileceğini söylemek mümkündür. Yemek yeme sıklığı, miktarı ve yemeklerin VKİ düzeyleri üzerindeki etkisini göstermede AHS-2 çalışması önemli bir yer tutsa da, bireysel sağlık ve ihtiyaçlarımıza göre beslenme konusunda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç her zaman olacaktır.