16 Haziran 2022'de JAMA Oncology'de yayımlanan bir çalışmaya göre, ABD'de kanserli hamile hastaların sıklığı artıyor ve bu şekilde tanı alan kişilerde hastalık sonuçlarının daha olumsuz olma riski de önemli ölçüde artıyor.

Araştırmacılar, kanserli gebelik prevalansının 2016'dan 2019'a %13,8 arttığını buldu.

NOT: Prevalans, belirli bir süre (örneğin 1 yıl) içinde bir hastalığın toplumda görülme sıklığını gösteren ölçüttür. Kanserde prevalans, örneğin her 100 bin kişi o tanıya sahip hasta sayısını ifade etmektedir.

Ek olarak, kanserli gebe hastalar, kanser olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, hastanede kaldıkları süre boyunca daha fazla ek sorun ve yaşam kaybı riskine sahipti.

Bu bulguları ortaya çıkarmak için araştırmacılar, Ocak 2016'dan Aralık 2019'a kadar 14,6 milyondan fazla hasta kaydını analiz etti. 

Kanserli gebeliğin prevalans oranı 100.000 doğumda 69.3 vakaydı. Prevalans 2016'da 100.000 doğumda 64,5 vakadan 2019'da 100.000'de 73.4'e yükseldi (aradaki fark istatistiki olarak anlamlı idi p <.001). 

Kaydedilen en yaygın kanser türleri meme kanseri, lenfoma, lösemi ve jinekolojik (kadınlara özgü) kanserlerdi. İncelenen dönem boyunca, deri, yumuşak doku, meme ve ağız boşluğu/yutak kanseri için yıllık ortaya çıkan yeni kanser sayısında artış olmuştur. 

Araştırmacılar kanserli ve kansersiz hastaların sonuçlarını karşılaştırdı. Veriler kanserli hastaların doğuma kadar geçen sürede hastanede kalışları sırasında ciddi hastalık ve yaşam kaybı risklerinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Gebelikte yaşanan ciddi ek sağlık sorunlarının prevalansı kanser hastaları arasında 1000 doğumda 97.4 ve kanser olmayan hastalarda 1000 doğumda 17.3 idi. 

Doğum için hastanede kalış sırasında yaşam kaybı prevalansı kanser hastaları arasında 1000 doğumda 2.2 ve kanser olmayan hastalarda 1000 doğumda 0.1'den azdı.

Araştırmacılar, kanser evresi, anti-kanser tedavisi ve doğum sırasındaki hastalık durumu hakkında bilgi eksikliği de dahil olmak üzere bu çalışmanın çeşitli sınırlamalarına dikkat çekti. Ayrıca veri seti yaşam kaybı nedeni, onkolojik sonuçlar, yenidoğan sonuçları veya taburcu olduktan sonraki bilgiler hakkında bilgi içermiyordu.

Sonuç olarak bu çalışma, Batılı bir ülkede, gebelikte kanser sıklığının arttığına dair önemli bir kanıt sunuyor. Bu artışın nedenleri ise bu çalışmada ortaya çıkarılmadı. Daha ileri yaşta hamile kalmak ilk akla gelen sebep olarak görülüyor, fakat tek başına bu neden, artan lösemi-lenfoma sıklığını açıklamak için yeterli olmayacaktır. Gelecekteki çalışmalar, bu durumun nedenlerine odaklanabilir.

*