5 milyondan fazla kişinin yaşadığı Florida’da yürütülen bir çalışmaya göre 2012 yılından 2019 yılına kadar özofagus (yemek borusu) kanserinin orta yaşlı insanlarda görülme sıklığı, neredeyse iki katına çıkmıştır.

Çalışma süreci boyunca özofagogastroduodenoskopide hiçbir artış olmadığı için araştırmacılar, bu verilen özofagus kanserinin prevalansındaki (görülme sıklığı) gerçek artışı yansıttığı sonucuna vardı.

NOT: Prevalans, belirli bir süre (örneğin 1 yıl) içinde bir hastalığın toplumda görülme sıklığını gösteren ölçüttür. Kanserde prevalans, örneğin her 100 bin kişi o tanıya sahip hasta sayısını ifade etmektedir.

Gainesville, Florida Üniversitesi’nden Bashar J. Qumseya bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Ne zaman herhangi bir kanserin prevalansında artış görsek, bunun yalnızca daha iyi bir kanser taramasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da hastalığın prevalansındaki gerçek artış olup olmadığını sorgulamalıyız."

Dr. Qumseya, bu çalışmanın sonuçlarını 2022 Digestive Disease Week (Sindirim Sistemi Haftası) toplantısından önce bir basın açıklamasında sundu.

Dr. Qumseya ve meslektaşları, OneFlorida Klinik Veri Araştırma Ağı'ndan elde edilen elektronik sağlık verileri kullanılarak özofagus kanserinin ve Barrett özofagusu (ya da Barrett Sendromu) prevalansını değerlendirdi.

NOT: Mide asit reflüsü uzun süre özofagusun alt kısmına giderse, özofagusun iç yüzeyine zarar verebilir. Bu da, normalde skuamöz hücre ile kaplı alanın bez hücrelerle yer değiştirmesine neden olur (anormal metaplazik değişim). Bu bez hücreler mide ve bağırsak hücrelerine benzer ve mide asidine karşı daha dayanıklıdır. Gelişen bu duruma Barrett özofagusu adı verilmiştir. Reflü ne kadar uzun süre devam ederse Barrett özofagusu gelişme olasılığı da o kadar artacaktır.

Veri tabanındaki hasta sayısı yıldan yıla farklılık gösteriyordu ancak aralık, 4,2 ile 5,4 milyon arasındaydı. Hastalar yaşa göre 3 grupta kategorize edildi: genç hastalar (18 – 44 yaş), orta yaşlı hastalar (45 – 64 yaş) ve yaşlı hastalar (≥ 65 yaş).

Özofagus kanserinin prevalansı, yaşlı grupta orta yaşlı gruba göre önemli ölçüde daha yüksekti. Ancak zamanla yaşlı gruptaki prevalans sabit kalırken, orta yaşlı gruptaki prevalans artış gösterdi.

Orta yaşlı hastalar arasında özefagus kanserinin prevalansı, 2012 yılında 100 bin kişide 49 iken 2019 yılında 100 bin kişide 94’e yükselmiştir. Orta yaşlı grupta ayrıca Barrett özefagusunun prevalansı da 2012 yılında 100 bin kişide 304’ten 2019 yılında 100 bin kişide 466’ya bir artış göstermiştir.

Dr. Qumseya bu artışlar konusunda şunları söyledi: “Prevalanstaki bu büyük artış, biz hekimler için endişe verici olmalı ve orta yaşlı hastalardan eğer risk altındalar ise özofagus kanseri için daha fazla tarama istemeliyiz. Bu veriler ile yürüttüğümüz diğer analizlerden biliyoruz ki hastalar, özofagus kanseri için 4 veya daha fazla risk faktörüne sahip olsa bile endoskopi yaptırmıyorlar. Dolayısıyla hem hastanın hem de sağlık hizmetini sunan kişinin perspektifinden baktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. ABD'de artık çoğu kişi 45 yaşından itibaren kolonoskopilere başlıyor, birden fazla risk faktörüne sahip olan kişiler arasında aynı anda endoskopi yapmak, Barrett özofagusu ve özofagus kanseri olan daha fazla hastanın yakalanmasına yardımcı olabilir.”

Özofagus kanseri risk faktörleri şunları içermektedir:

  • İleri yaş ve kadın cinsiyet
  • Sigara ve alkol
  • Barrett özofagusu
  • Gastroözofageal reflü hastalığı
  • Obezite
  • Beslenme (sıcak ve liften fakir beslenme)
  • Akalazya
  • Tiloz
  • Plummer-Vinson sendromu
  • HPV enfeksiyonu