Oxford Dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, hareketsiz bir yaşam bazı kanser türlerinde riski belirgin düzeyde arttırıyor.

Oxford dergisinde yayınlanan kapsamlı bir çalışma, hareketsiz yaşamın kolon kanseri (kalın barsak kanseri), rahim kanseri ve akciğer kanseri riskini belirgin düzeyde arttırdığını göstermiştir. Özellikle televizyon karşında geçirilen zaman, bunda ciddi pay sahibidir.

Hareketsiz yaşam tarzının kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi ciddi sağlık problemlerine zemin hazırladığı bilinmektedir. Ayrıca hareketsizlik; iskelet, kas, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım sistemi, endokrin sistem gibi vücuttaki pek çok mekanizma, pek çok sistem üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bunların yanı sıra hareketsiz yaşam, bazı kanser türleriyle de yakından ilişkilidir. İşte geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmada, hareketsiz yaşamın ilişkili olduğu kanser türleri üzerine şimdiye kadar yapılmış çalışmalar değerlendirilmiş ve elde edilen verilerde hareketsiz yaşamın özellikle kolon kanseri, rahim kanseri ve akciğer kanseriyle ilişkisinin oldukça güçlü olduğu ortaya konulmuştur.

Yapılan araştırma, bu konuda şimdiye kadar yayınlanan 43 çalışmanın meta-analizidir. Meta-analiz, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir ve kanıt değeri en yüksek araştırma yöntemidir. Bu çalışmada, 4 milyondan fazla kişiye ait veriler incelenmiş ve yapılan analizler sonucu, hareketsiz yaşamın kolon kanseri, rahim kanseri ve akciğer kanseri riskini arttırdığı ortaya konulmuştur. Dahası, günlük hareketsiz geçirilen her 2 saatin, (televizyon karşısında, iş yerinde, masa başında veya diğer hareketsiz aktivitelerde) kolon kanseri riskini yaklaşık % 8, rahim kanseri riskini yaklaşık %10, akciğer kanseri riskini yaklaşık %6 arttırdığı belirtilmiştir. Bunda özellikle en büyük pay sahibi olarak televizyon karşısında geçirilen zaman gösterilmektedir. Çünkü kişiler, televizyon izlerken yüksek oranda hareketsizliğin yanı sıra, sağlıksız yiyecek ve içecekleri daha fazla tüketmekte, bu da obeziteye ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Ayrıca televizyonun, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne davetiye çıkaran sigaraya başlama eğilimini tetiklediği de bilinmektedir.

Sevgili okurlarımız, insanoğlu sahip olduklarının kıymetini ancak kaybettiğinde anlamakta ve bunların da en başında maalesef ki sağlık gelmektedir. Çoğu kimse başına gelmeden, kendilerinin de bir gün kanser gibi ciddi hastalıklara yakalanabileceğini, aklının ucundan dahi geçirmez. Ancak, her yıl milyonlarca insan kanser yüzünden yaşamını yitirmekte, gerek kendisi gerekse çevresinde ciddi yıkımlara sebep olmaktadır. Her yıl dünyada kansere yakalanan yaklaşık 14 milyon kişinin yaklaşık 8 milyonu bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Oysaki kanser önlenebilir bir hastalıktır. Sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve egzersiz yapma gibi günlük hayatın içinde yapılan ufak değişiklikler ile birçok kanser türünü önlemek mümkündür. Lütfen sağlığımızın kıymetini kaybetmeden önce bilelim ve gereken önlemlerimizi alalım. Bu doğrultuda da, biraz daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeye özen gösterelim. Eğer televizyon ve bilgisayar başında harcadığımız onca zamanı sevdiklerimizle daha kaliteli bir şekilde geçirerek değerlendirirsek, emin olun hem sosyal hayatımız hem fiziksel ve ruhsal sağlığımız adına son derece faydalı bir adım olacaktır.

Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu kalın..