Son araştırmalar, ileri evre kanserli hastalara uzaktan rehabilitasyon hizmeti vermenin, hastanelerde ve huzurevlerinde daha az zaman geçirmelerini sağlarken fiziksel işlevlerini, ağrılarını ve yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular Cheville ve arkadaşları tarafından 4 Nisan 2019'da JAMA Oncology'de yayımlandı.

Mayo Klinikte Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon doktoru olan Andrea Cheville, "İleri evre kanserli hastalar, fonksiyonel yeteneklerini sıklıkla kaybederler ve bu kayıpla birlikte, daha düşük yaşam kalitesine sahip olurlar ve kanser tedavilerini tolere etme kabiliyetleri azalır" diyor ve ekliyor "Onkolojik rehabilitasyon ve egzersizin bu kayıpları tersine çevirebileceğini veya yavaşlatacağını biliyoruz, ancak genellikle hastaların bu hizmetleri alması çok zor… Bu hasta grubunda kolayca erişilebilir bir telerehabilitasyon programının işlevini ve hastaların genel durumunu iyileştiremeyeceğini araştırmak istedik."

Çalışmanın Detayları

Çalışmada fonksiyonel kısıtlamaları olan ileri evre kanserli 516 hasta yer aldı. Denekler rastgele üç gruptan birine atandı:

  • birincisi, hastaların olağan bakım ve faaliyetlerini sürdürdüğü bir kontrol grubuydu;
  • ikinci grup telerehabilitasyon müdahalesi aldı;
  • üçüncü gruba telerehabilitasyona ek olarak ilaç bazlı ağrı yönetimi uygulandı. Bu üçüncü grup ağrı yönetimi ilavesinin telerehabilitasyonun yararlarını arttırıp arttırmayacağını değerlendirmek için dahil edildi.

Telerehabilitasyon, bireysel fiziksel rehabilitasyon programlarını katılımcılara telefonla sunan bir fizyoterapistle başladı. İlerleme izlendi ve hastaların ağrı düzeyine ve fiziksel fonksiyonlarına ilişkin geri bildirim, hastanın tercihine bağlı olarak fizyoterapistler ile online veya telefonla fizik tedavi uzmanları arasında paylaşıldı. Gerektiğinde, hastalar programlarını daha da geliştirmek için yerel fizyoterapistlere yönlendirildi.

Bulgular

Sonuçlar, sadece telerehabilitasyona atanan deneklerin en fazla yararlandığını göstermiştir: daha yüksek fonksiyon ve bağımsızlık düzeyleri, daha az ağrı ve hastanelerde ve bakım evlerinde geçirilen daha az gün.

Dr. Chebille, "Telerehabilitasyonun faydalı olmasına şaşırmadık, ancak ilaç bazlı ağrı yönetimi ilavesinin sonuçları daha da iyileştirmediğine çok şaşırdık. Gelecekteki çalışmalarda bu bulguyu araştırmayı planlıyoruz" dedi.

Yazarlar, "Telerehabilitasyon, hastanede kalış süresini ve tıbbi bakım gereksinimini azaltırken mütevazı bir şekilde işlev ve ağrıyı iyileştirdi, ancak bu sonuçlar farmakolojik ağrı yönetiminin eklenmesiyle geliştirilmedi" sonucuna vardı.

  • Tüm kanser tedavileri kadar önemli: Onkolojik Rehabilitasyon!