Nazofarenks (üst yutak) kanseri, burun kavitesinin arkasında bulunan üst yutak bölgesinin yüzeyinden gelişir. Dünya genelinde yıllık 80,000 yeni nazofarenks kanseri tanısı konulmakta ve bu hastalığa bağlı yıllık 50,000 yaşam kaybı olmaktadır, fakat anlamlı olarak bölgesel ve ırksal farklılıklar mevcuttur. Öyle ki nazofarenks kanseri en sık Güney Çin, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve kutup bölgesinde görülmektedir.

Farklılaşmamış, keratinize olmayan yassı hücreli karsinom en sık görülen histolojik alttiptir. Nazofarenks kanseri erkeklerde, kadınlara nazaran 2-3 kat daha sık görülmektedir. Yüksek riskli toplumlarda, en sık 50-59 yaşları arasında görülmekle birlikte, düşük riskli toplumlarda görülme sıklığı genel olarak yaşla birlikte artmaktadır.

Nazofarenks kanseri görülme oranlarındaki coğrafi değişkenlik, hastalığın birçok faktörden etkilenerek oluştuğunu düşündürmektedir. Sık görülen toplumlarda, birçok faktörün risk oluşumuna etkisi mevcuttur: Ebstein-Barr virüs (EBV) enfeksiyonu, genetik yatkınlık, sigara ve uzun ömürlü olması için katkı maddesi içeren gıdalar gibi çevresel faktörler. Dahası, genç-yetişkinlerde görülen nazofarenks kanseri, yaşamın erken dönemlerinde karşılaşılan yaygın bazı kimyasallara maruziyetin kritik bir faktör olabileceğini düşündürmektedir. Gelişmiş ülkeler ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise nazofarenks kanserinin en sık sebepleri, diğer baş ve boyun kanserlerinde olduğu gibi, sigara ve alkol kullanımıdır.