Kanser hastaları ile ilgilenen kişiler, ki bu ülkemiz için çoğunlukla birinci derece aile fertleridir, kanser olmayan hastalıklarla ilgilenen kişilere nazaran çok daha fazla bu hastalık sürecinden olumsuz etkileniyor, zorlanıyor. Ayrıca kanserli hastalara bakım veren kişiler, diğer hastalıklara bakım verenlerle kıyaslandığında, haftalık olarak hesaplandığında, daha fazla zamanını bu işe harcıyor.

Amerika’da düzenlenen 2016 Kanserde Palyatif Bakım Sempozyumu’nda sunulan ve çok dikkat çeken bu çalışmanın bir başka sonucu, kanserli hasta yakınlarının (çalışmada “cancer caregivers” olarak ifade edilmiş), sağlık profosyonelleri ile daha yakın iletişim kurma ihtiyacı duymaları oldu. Hastalık sürecinde hasta yakınlarına birçok kez detaylı bilgiler verilmesine rağmen, yaşamın son dönemine dair kararlarda, kanserli hastalara bakım verenlerin, iki kat daha fazla yardıma ihtiyaç duydukları da ayrıca tespit edilmiş.

ABD’de yapılan çalışma kapsamında 1200 kanserli hasta yakını ile görüşülmüş. Sadece ABD’de yaklaşık 2.8 milyon kişinin kanserli bir yakınına (akraba veya arkadaş) bakım verdiği düşünülürse, kanserli hastaya bakım vermenin zorluğu oldukça büyük bir halk sağlığı sorunudur.

Kanserli hastaya bakım vermek, sorunları ile ilgilenmek birçok açıdan (fiziksel, duygusal ve ekonomik) zorlu ve stresli bir süreçtir. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, kanserli hastalara bakan kişiler daha iyi desteklenmelidir. Kanserli hasta yakınlarının desteklenmesi, hastanın da yaşam kalitesini hatta tedavi sonuçlarını olumlu etkileyecektir.