Aralık 2015’te düzenlenen San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda sunulan ve dikkat çeken bir çalışmaya göre; menopoz sonrası, erken evre meme kanserli kadınlarda aromataz inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanılan Denosumab’ın, kırık riskini ciddi oranda azaltmasının yanı sıra kanserin yineleme riskini de azalttığı görülmüştür.

Hormonal tedaviler esas olarak hormona duyarlı (ER ve PR pozitifliği olarak ifade edilir) meme kanserli hastalarda; cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi ile gerçekleştirilen ilk tedaviden sonra hastalığın tekrarlama (nüks) riskinin azaltılması amacıyla kullanılmaktadır. İlave olarak, meme kanseri açısından yüksek riskli olarak nitelendirilen kadınlarda ve bazı ileri evre meme kanserli hastalarda da kullanılabilmektedir. Menopoz sonrası kadınlarda tercih edilen hormonal tedavi ajanları; aromataz inhibitörleri (Anastrozol, Exemestan gibi) denilen, vücutta östrojen üretimini azaltan ilaçlardır. Ancak aromataz inhibitörlerinin osteporoza (kemik erimesi) neden olabilmesi ve buna bağlı kırık riskini artırması en önemli yan etkisidir.

Denosumab, kemik yıkımında görevli hücrelerin olgunlaşmasını engelleyerek kemik kaybını yavaşlatan bir ilaçtır. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aromataz inhibitörü tedavisi alan meme kanserli kadınlarda Denosumab’ın kullanımını onaylamıştır. Yani Denosumab’ın aromataz inhibitörü tedavisi alan meme kanserli hastalarda kemik yan etkilerinin azaltılmasında yarar sağladığı gösterilmiştir. Ancak geçtiğimiz ay yayımlanan bir çalışmayla, Denosumab’ın bu hastalardaki etkisinin yalnızca bununla sınırlı olmadığı; aynı zamanda hastalığın yineleme ve ilerleme riskini de azalttığı gösterilmiştir.

Çalışmada; aromataz inhibitörü tedavisi alan menopoz sonrası, erken evre meme kanserli yaklaşık 3,500 kadın 2 gruba ayrılıp, bir gruba 6 ayda bir Denosumab verilip diğer gruba verilmeyerek ortalama 4 yıl takip edilmiştir. Sonuçta Denosumab’ın aromataz inhibitörü tedavisinin neden olduğu kırık riskini yaklaşık %50 azaltmasının yanı sıra, kanserin yineleme riskini de %18 azalttığı görülmüştür.

Sonuç olarak; Denosumab, aromataz inhibitörü tedavisi alan meme kanserli kadınlarda kemik yan etkilerinin önlenmesi ve tedavisinde son derece değerli bir ilaçtır. Bu çalışma, bu ilacın yalnızca osteoporoz gelişen meme kanserli hastalarda değil; aromataz inhibitörü ilaçların verildiği menopoz sonrası her kadında düşünülmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir.