Miyelodisplastik sendrom (MDS) ve kronik miyelomonositik lösemi (KMML) olan yetişkin hastaların tedavisi için desitabin ve sedazuridin (Inqovi) tabletleri, 7 Temmuz 2020 tarihinde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı aldı. Bu, daha önce intravenöz (toplardamardan) tedavi almak için bir sağlık kuruluşunu ziyaret etmesi gereken bir tür kan kanseri olan MDS hastalarının tedavi seçeneklerinde önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir.

Trial ASTX727-01-B çalışması

Onay, intravenöz desitabin ve Inqovi arasında benzer ilaç konsantrasyonları gösteren klinik çalışma sonuçlarına dayanmaktadır. Ek olarak, daha önce transfüzyona bağımlı olan hastaların yaklaşık yarısı 8 haftalık bir süre içinde transfüzyona ihtiyaç duymamayı başarmıştır.

Inqovi'nin güvenlik profili ayrıca intravenöz desitabine benzerdi. Inqovi'nin bazı yaygın yan etkileri arasında yorgunluk, kabızlık, kanama, kas ağrısı, mukozit (ağız yaraları), artralji (eklem ağrısı), bulantı ve düşük beyaz kan hücresi sayımı olan ateş sayılabilir.

Inqovi fetal (anne karnında yavruya) zarara neden olabilir ve üreme çağındaki erkek ve kadın hastaların etkili kontrasepsiyon (doğum kontrol) kullanmaları önerilir. Inqovi, her 28 günlük döngünün ilk 5 günü, günde bir kez ağızdan bir tablet olarak alınır.