Online bir öğrenme programının, kemo beyin olarak adlandırılan nörolojik bir probleme sahip kanser hastalarına yardımcı olabileceği, saygın onkoloji dergisi Journal of Clinical Oncology Ocak 2017 sayısında yayımlanan çalışmada gösterilmiştir.

Kanser hastalarının bir kısmında, kemoterapiden sonra bilişsel (mental, kognitif) bazı şikayetler bildirilmektedir. Kanserin kendinden veya kemoterapiden kaynaklanabilen ve kemo beyin olarak adlandırılan bu durum, kötü hayat kalitesi ve artan depresyonla, kaygıyla ve tedavi sonrası uzayan kronik yorgunlukla bağlantılıdır. Ve bu duruma karşı kanıtlanmış herhangi bir tedavi yoktur.

Düşünsel fonksiyonlardaki bu bozulma, yakın zamana kadar tanımlanmamıştı. Çoğunlukla kemoterapi ile ilişkilendirildiği için kemoterapiye bağlı düşünsel bozukluk, kısa adı ile kemo beyin olarak isimlendirilmektedir.

Çalışma

3 ya da daha fazla kemoterapi kürünü son 5 yıl içinde tamamlayan ve konsantrasyon ya da hafıza problemlerini kendileri raporlayan 242 yetişkin kanser hastası araştırma için muayene edilmiştir. Katılımcıların %89’unu meme kanserli kadın hastalar oluşturmuştur.

Katılımcılar 2 gruba ayrılarak bir gruba online nöro-bilişsel öğrenme programları, diğer gruba standart bakım uygulanmıştır. İki grup tedavi başlangıcında, müdahaleden 15 hafta sonra ve 6 ay sonra karşılaştırılmıştır.

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • Standart bakım alan ve online programa katılan katılımcılar müdahaleden hemen sonra ve 6. ayın sonunda karşılaştırıldı.
  • Online programa katılan grupta kaygı, depresyon ve tükenmişlik semptomlarında, standart bakım uygulananlara kıyasla önemli oranda azalma meydana gelmiştir.
  • İlk başta hayat kalitesi değişiminde iki grup arasında farklılık yoktu fakat 6 ayın sonunda online programı alanların daha iyi hayat kalitesi olduğu gözlenmiştir.
  • İki grup arasında objektif nöropsikolojik fonksiyonda ne müdahaleden hemen sonra ne de 6 ayın sonunda değişiklik gözlenmemiştir.

Insight from Posit Science olarak adlandırılan bu online bilişsel rehabilitasyon programı, uyarlanabilir zihin egzersizleri ile düşünsel yetenekleri geliştirerek, bilginin hızlı ve doğru şekilde işlenmesini amaçlamış.

Kanser tedavisi alan bazı kişilerin konsantre olmada, odaklanmada ve bazı şeyleri hatırlamada zorluk yaşadıkları bir gerçek. Kanser deneyimi tedavinin son günü ile bitmez. Kanserle karşılaşan ve tedavi olan olan insanlar daha kaliteli yaşamak için aktif bir çaba ile yaşam tarzı değişikliklerini düşünmeliler.

Meme kanseri tedavisi ve sağkalım oranlarında yüz güldürücü gelişmeler olmaktadır. Bu da her geçen gün bu hastalığa yakalanan fakat başarılı bir tedavi ile hayatına devam eden daha çok sayıda kişi demektir. Bu zihin egzersizi çalışması gibi yaşam kalitesini artıran uygulamaların, hastalarımızın hayatlarında olumlu katkılar yapma potansiyeli bulunmaktadır.

Gelecekte yapılacak araştırmalarla düşünsel bozukluk riski altındaki hastalar tespit edilebilirse, daha çabuk müdahale edilebilir ve muhtemelen daha iyi sonuçlar elde edilir. Ayrıca fiziksel egzersiz ve düşünsel eğitim kombinasyonunun faydasının olup olmadığı da araştırılması gereken bir diğer önemli konudur.