Osteoartrit kadınlarda en sık görülen eklem rahatsızlıklardan biridir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar kadınlarda neden daha sık görüldüğünü açıklayamamıştı. Yayınlanan yeni bir çalışmaya göre eklem sıvısındaki genetik mekanizmaların farklılığı bu durumu belirliyor.

Osteoartrit Nedir?

Tıbben dejenaratif eklem hastalığı, halk arasında kireçleme olarak bilinen osteoartrit, eklemlerde en sık görülen kronik hastalıktır. Osteartrit herhangi bir eklemde meydana gelebilir. Ancak sıklıkla dizlerde, kalçada, belin arka kısmında, çenede, parmaklarda görülür.

Normal eklemlerde, sert kıkırdak dokusu kemiklerin uç kısmını kaplayarak eklem hareketleri için pürüzsüz ve kaygan bir zemin oluşturur. Aynı zamanda kemikler arasında bir nevi yastık görevi görür.

Osteartritte ise kıkırdak dokusu parçalanmaya ve bozulmaya başlar. Ağrı ve eklemlerin hareketinde zorluk görülür.

Osteoartrit zamanla kötüleşen kemiklerde kırılmaya yol açabilen ve anormal çıkıntılara neden olabilir. Eklemlerde biriken kemik veya kıkırdak parçaları inflamasyonu tetikler. Buna bağlı olarak aktifleşen sitokinler ve enzimler kıkırdağın daha fazla zarar görmesine neden olur. Osteartritin ileri evrelerinde kıkırdak yapısı tamamen bozulmuştur. Eklem hasarı artar ve daha fazla ağrı görülür (osteoartrit, iltihaplı eklem romatizması olarak bilinen romatoid artritten farklı bir hastalıktır). Osteoartit her yaşta insanda görülebileceği gibi, en yaygın görülen yaşlar 65 ve üzeridir. Genel risk faktörler yaş, obezite, eklem yaralanmaları, eklemleri aşırı zorlama, kaslarda güçsüzlük ve genlerdir. Osteoartrit, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir. Uzun süredir bunun sebebi bilinmiyordu. Yapılan çalışmada genetik mekanizmaların bu durumda etkili olduğu tespit edildi.

mikroRNA’lardaki Farklılıklar Orteoartrit İçin Belirleyici Rol Oynuyor

Çalışmada osteoartritli erkek ve kadınların eklem sıvıları analiz edilmiş sağlıklı bireylerle karşılaştırılmıştır. Artaştırmacılar, eksozom adı verilen mikrorna parçacıklarına yoğunlaşmışlardır.

Araştırma Sonuçlarına Göre

  • Kadınlarda mikroRNA bozuklukları, erkeklere oranla daha fazla bulunmuştur.
  • Bu mikroRNAların östrojen sinyal yolakları ve kollajen senteziyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
  • Menopozun sonucu olarak ortaya çıkan düşük östrojen seviyesi kemik parçalayıcı hücrelerin sayısını artırmaktadır. Pek çok çalışmada hormon yerine koyma tedavisinin osteoartrit riskinin düşürdüğü gösterilmiştir.
  • Tüm bu bilgilerin ışığında östrojenin eklem sıvısındaki mikrorna seviyelerini etkilediği düşünülmektedir.

Peki Bu Çalışma Klinik Açıdan Ne İfade Ediyor?

  • Bu çalışma erkek ve kadınlar arasında eklem sıvısındaki mikrorna farklılıklarını belirleyen ilk çalışma özelliğini taşıyor.
  • Aynı zamanda kadınlarda ve erkeklerdeki osteoartritin meydana gelmesinde etkili olduğu düşünülen miR-504-3p adlı mikrorna keşfedilmiş oldu. Bu mikrornanın kıkırdak dokusu bozulmasında rol oynadığı düşünülmektedir.
  • Çalışma ile kadınlardaki osteartrit sıklığının nedenlerinden biri aydınlatılmış oldu.