Prostat kanseri, dünya genelinde erkeklerde kansere bağlı ölümlerin ikinci sebebidir. Prostat kanseri için Prostat Spesifik Antijen (PSA) taramaların ötesinde daha duyarlı ve spesifik / özgül bir tanı stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kanser teşhisi için köpeklerin hassas burnuna güvenmek

Yaygın olarak kullanılan Prostat Spesifik Antijen (PSA) tarama testleri, agresif prostat kanseri olan erkeklerde bu durumu gözden kaçırabilir ya da düşük riskli durumlarda kanserin agresif olduğunu gösterebilir. Alternatif testler araştırılmaya devam ediyor. Ayrıca köpeklerin, idrar örneklerinden prostat kanserini tespit ederek yüksek derecede kesin sonuçlar vermeleri üzere eğitilebildiklerini gösteren bir çalışma da mevcuttur. Ancak köpeklerle geniş ölçülü kanser taramaları elverişsiz olacaktır.

Florin, prostat kanseri olan veya olmayan erkeklerden alınan idrar örneklerini içeren bir atlı karıncayı inceler. Durup örneğe bakarak kanser yönünden pozitif örneği işaret eder ve doğru seçim için bir ödüllendirilir.

Köpeklerin becerisi ile yapay zekayı kombine etmek

Guest ve meslektaşları, prostat kanseri teşhis testlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilecek yeni görüşleri gün yüzüne çıkarmak için yapay zeka gibi ümit verici diğer tespit yöntemleri ile köpeklerin güçlü koku yeteneklerini birleştirmeye koyuldular.

prostat kanseri tespit eden kopek calismasi semasi

Araştırmacılar, iki köpeği idrar örneğinden agresif prostat kanserini tespit etmek üzeri eğittiler. Bu köpekler, Gleason skoru 9 olan yüksek derecede agresif prostat kanserinin tespit edilmesinde %71 hassasiyet (gerçekten pozitif vakaları tanımlama yeteneği) ve %70 – 76 özgüllük (doğru birşekilde negatif vakaları tanımlama yeteneği) gösterdi.

prostat kanseri tespit eden kopek calismasi tablo

(A) Deneye katılan köpekler; Florin ve Midas. (B) Örnekleri kokladıkları kaplar. (C) Örneklerin kondukları metal test kaplarının yerleştirildiği kollar. (D) Çift – kör deneyde biyopsi – negatif kontrol ve kanser örneklerinin karşılaştırılması.

Ekip ayrıca idrar örneklerine iki laboratuvar tespit yöntemi de uyguladı: Uçucu bileşiklerin Gaz Kromatografisi – Kütle Spektrometresi (GC-MS) ve idrarda doğal olarak bulunan mikrobiyal türlerin analizi. Her iki yöntem de kanser-negatif ve kanser-pozitif arasındaki önemli farklılıkları ortaya çıkardı.

Son olarak, araştırmacılar köpeklerin tanılarına önemli ölçüde katkı sağlayan spektroskopi verilerinin belli kısımlarını tanımlamak için yapay bir sinir ağı (bir çeşit yapay zeka uygulaması) çalıştırdılar ve köpeklerin verilerini kullandılar. Bulgular, daha geniş çalışmaların ileri evre prostat kanserinin tespitini geliştirmek ve köpeklerin koku alma kabiliyetlerinin aynısı yapan yeni tanı araçlarının geliştirilmesine yardımcı olmak için bu bambaşka metodolojilerin daha entegre edebileceğini göstermiştir.

Çalışmanın yazarlarından bir yorum: “Köpeğin performansının sensörler ve beyinler olarak taklit edilmesinin mümkün olduğunu gösterdik, şimdi sıra bu teknolojiyi her akıllı telefona koymada.”