Anasayfa - Kanser Haberleri - Prostat kanseri
Prostat kanseri
İdrarda kan gelmesinin 10 nedeni
Tıp dilinde hematüri olarak adlandırılan idrardan kan gelmesi sık görülen sağlık sorunlarından biridir. İdrarda kan, üriner sistem olarak adlandırılan idrar yolları organlarının herhangi birinden kaynaklanabilir. İdrar yolu organları; böbrekler, üreterler ( böbrekler ile mesane arasındaki tüpler ), ...
Prostat kanseri tedavisinde yeni bir dönem başlıyor
Dünya genelinde en sık görülen erkek kanseri prostat kanseridir. Yeni tanı konulan erkek kanser hastalarının %20’sini prostat kanseri oluşturmasına ragmen prostat kanserine bağlı yaşam kaybı oranı çok düşüktür. Bu gelişmede yeni geliştirilen tedavilerin katkısının payı çok büyüktür. Prostat kans...
Uzun boy ve bel çevresi artışı ile agresif prostat kanseri ilişkisi
Fazla kilonun ve uzun boyun prostat kanseri riskini artırdığı düşünülmekte idi fakat bu ilişkiyi net bir şekilde gösteren çalışmalar eksikti. Avrupa Kanser ve Beslenme Topluluğu’nun (EPIC) bu konuyla ilgili bir araştırmasında 141.896 erkekte prostat kanseri görülme sıklığı, boy, yağlanma ve yaşam ka...
Erken evre prostat kanserinde ameliyat, aktif takipten daha iyi değil
Yaklaşık 20 yıllık önemli bir çalışmanın sonucuna göre düşük riskli ve erken evre prostat kanserlerini ameliyat etmek, bu hastaları sadece aktif takip etmeye göre, yaşam kaybı oranlarını daha fazla azaltmıyor. Yani, erken evre prostat kanseri için ameliyat sonuçları gözlemden daha iyi değil. 13 T...
Prostat kanseri ile ilgili çalışmalar ASCO 2017'ye damgasını vurdu
ASCO 2017'ye damgasını vuran iki çalışmanın sonucuna göre, ileri evre prostat kanserinde başlangıç tedavisine Abirateron asetat (Zytiga) eklenmesi, kansere bağlı ölüm riskini ciddi oranında azaltmaktadır. Dünya genelinde en sık görülen erkek kanseri, prostat kanseridir. Erken tarama yöntemleri ve...
Bir öykü, bir kanser, bir ilaç, bir ekip: Prostat kanseri ve Abirateron
Abiraterone adlı prostat kanseri ilacının öyküsü 1990’lı yıllarda başlamaktadır. Hikayemiz, Londra’daki bir kanser araştırma enstitüsünde Cancer Research UK’e bağlı çalışan bilim insanlarının erkeklik hormonlarının üretimini durdurmanın yollarını aramasıyla başlamıştır. Prostat kanserinin gelişi...
Akciğer ve hormona dirençli prostat kanserinde sıvı-kandan biyopsi
Kan tahlili ile biyopsi anlamına gelen “sıvı-likit biyopsi” alanında ilerlemeler son hız devam ediyor. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastaları ile yapılan bir çalışmada, sıvı biyopsi sayesinde, eğer kanser tekrarlayacaksa, bunu aylar öncesinde öngörüp erken teşhis etmek mümkün gözüküyor. Baş...
Meyve tüketimi ve prostat kanseri riski
Yoğun meyve tüketen – özellikle turunçgiller – erkeklerde prostat kanseri gelişme riskini azaldığını gösteren bir çalışma 17 Nisan 2017 tarihinde Internationa Journal of Cancer adlı dergide yayımlandı… Bununla birlikte ne sebze ne de meyve tüketiminin prostat kanserine bağlı yaşam kaybı (mortalit...
BRCA mutasyonunun prostat kanserine de yol açması şaşırttı
Farklı kanser türlerinin aynı bireyde veya ailede erken yaşta ortaya çıkması bilim adamları için merak konusu olmuştur. İlk olarak 1990 yılında Science Dergisi'nde erken yaşta kalıtımsal geçişli meme- over kanserinden bahseden makalenin yayınlanmasından sonra 1994 de BRCA1, 1995 de ise BRCA2 keşfedi...
Prostat kanserlerinde meme kanserine benzer kalıtsal geçiş saptandı
Yeni yapılan bir araştırmaya göre ileri evre (metastaz yapmış) prostat kanserlerinde DNA onarım proteinlerinden  olan “BRCA2 , ATM ve CHEK2” genlerinde kalıtsal mutasyonlar saptandı. Hastaların yaklaşık %12’sinde saptanan bu mutasyonlar meme kanseri, over (yumurtalık) kanseri ve pankreas kanserinden...
Prostat kanseri için hormon tedavisi – 2
Prostat kanserinde hormon tedavisi yazımızın ikinci bölümünde anti-androjen denilen ilaçlardan bahsedeceğiz. Prostat hücrelerinin büyüme ve çoğalmasında kilit role sahip androjen hormonları, prostat hücrelerinin yüzeyindeki androjen reseptörü (algaç) denilen proteinlere bağlanarak çalışır. Anti-andr...
Prostat kanseri için hormon tedavisi
Hormon tedavisi “androjen deprivasyon terapisi (ADT)" veya "androjen baskılama tedavisi" olarak da adlandırılmaktadır. Bu tedavideki amaç, androjenler olarak adlandırılan erkeklik hormonlarının düzeylerini azaltmak, veya bunların prostat kanseri hücrelerini etkilemesini durdurmaktır. Androjenler,...
İdrarda RNA tahlili ile prostat kanseri teşhisine adımlar kaldı
İdrarda, kodlamayan-RNA (non-coding) denilen moleküllerin test edilmesine dayalı yeni bir yötem, PSA ölçümüne dayalı klasik testlerden daha hassas ve doğru bir şekilde prostat kanserini tespit etmeyi vaat ediyor. Bu fikir, 11-15 Mart 2016'da Almanya'da düzenlenen Avrupa Birliği Üroloji Kongresi'n...
Düşük ve orta risk prostat kanserinde cerrahisiz tedavi mümkün mü? FDA cerrahisiz prostat kanseri tedavisinde bir yöntemi daha onayladı: HIFU (ultrason dalgaları ile tümörü ısıtarak yok etme)
Özellikle gelişmiş ülkelerin rakamlarına bakıldığında prostat kanseri en sık görülen kanser türüdür. Hastaların uzun yaşaması, son yıllarda bu alandaki tedavi stratejileri üzerinde daha çok yoğunlaşılmasına neden olmuştur. Bugüne kadar erken evre prostat kanseri tedavisinde, cerrahi hep ilk seçenek ...
Erken evre prostat kanseri tedavisi de değişiyor... Prostat spesifik antijen (PSA) düzeyinin düşük olması, Gleason skoru yüksek hastalarda dezavantaj mıdır?
Son yıllarda prostat kanserinde stratejileri baştan sona değiştirecek gelişmeler yaşandı. Prostat kanserinde doğru tanıya ve evrelemeye götüren görüntüleme yöntemlerinde ve prostat kanserinin tedavisinde yaşanan değişimler, bu hastalığa bakışımızı olumlu yönde değiştirdiği gibi umudumuzu da çok artt...
Prostat kanseri tedavisinde yeni görüntüleme yöntemi: Galyum-68 PSMA-PET
PET/BT tetkikinde yeni bir görüntüleme maddesi ile prostat kanseri hücreleri, bilinen diğer tüm yöntemlerden çok daha doğru ve hassas bir şekilde tespit edebiliyor. Mevcut görüntüleme yöntemlerinin prostat kanserinde zayıf kalması, hastalığın yayılımını tahmin etmeyi, dolayısı ile başarılı tedavi...
Prostat kanseri tedavisinde taşlar yerinden oynadı
ASCO 2015 Toplantısı'nda sonuçları açıklanan ve dikkatimizi en çok çeken çalışmalardan biri RTOG 0521 isimli çalışma oldu. Bu çalışma, bölgesel olarak ilerlemiş veya yüksek riskli bölgesel prostat kanserli hastalara, erken dönemde kemoterapi uygulamanın sağ kalımı belirgin olarak arttırdığını göster...
Prostat Kanseri Hastaları Tedaviye Başlamadan Risk Gruplarını Bilmeli
Prostat kanserli hastaların, hekimlerinin de yardımıyla hangi risk grubunda olduğunu öğrenmesi; gerek tedavi kararı verilirken, gerekse hastalığıyla ilgili gelişmeleri takip ederken daha aktif bir rol oynayabilmeleri için son derece önemlidir. Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen ve en çok ...
Gelin hep birlikte prostat kanserini öğrenelim
14 Aralık, Pazar günü Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Medstar Kanser Merkezinin işbirliği ile düzenlenen “Kanser Okulu”nun 10. dersinde prostat kanseri anlatıldı. Prostat kanserinde erken tanı ve yeni tedavi yöntemlerinin anlatıldığı panelin moderatörlüğünü üstlenen Medstar Antalya Hastanesi, Nü...
Prostat kanserinin tedavi sonrası takibinde PSA testleri gerekli midir?
2014 Amerikan Klinik Onkoloji Derneğinin düzenlediği (ASCO) toplantıda açıklanan bir çalışmada; prostat kanseri tedavisi sonrası hastalığın tekrarlamasının takibinde PSA testlerinin önemli bir yarar sağlamadığı, aksine bu testlerin hastalarda ciddi stres ve kaygı yarattığı gösterilmiştir. Gerek p...
İleri evre prostat kanseri tedavisinde devrim niteliğinde gelişme
Geçtiğimiz günlerde, Amerikan Tıbbi Onkoloji Derneği (ASCO) tarafından yapılan toplantıda açıklanan bir çalışmanın sonucuna göre; metastatik (uzak dokulara yayılmış) prostat kanserinde, normalde hormon baskılama tedavisine direnç geliştikten sonra kullanılan kemoterapi ilacı dosetaksel’in, hormon ba...
Prostat kanserini önlemek için her erkeğe finasterid önerilmeli mi?
İngiliz Tıp dergisi New England Journal of Medicine’da yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre; düzenli olarak kullanılan finasterid adlı ilacın genel olarak prostat kanserine yakalanma riskini %30 azalttığı, ancak yaşam sürelerini uzatmada ve ileri evre prostat kanserlerini önlemede etkili olmad...
Daha fazla domates yiyerek prostat kanserinden korunabilir miyiz?
Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan bir araştırma, likopenin prostat kanserini önlemede etkili olduğu yönünde yapılan diğer araştırmaları destekler niteliktedir. Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerin kontrol dışı büyümesiyle ortaya çıkan, erkeklerde sık rastlanan ve yaşam kaybına neden olabile...
Erken evre prostat kanserinde tek seçenek ameliyat mıdır?
23 yıl sürdürülen ve geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan bir araştırmaya göre, erken evre prostat kanseri tedavisi olarak radikal prostatektomi uygulanan hastalarda, prostat kanserinden ölümlerin daha az görüldüğü belirtilmiştir. Prostat kanseri, erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görül...
İyi bir uyku çekmek, prostat kanserini önleyebilir mi?
Yeni yapılan bir araştırma, iyi bir uyku çekmenin erkekleri prostat kanserinden koruyabileceğini öne sürdü. Melatonin, beyindeki epifiz bezinden daha çok gece salgılanan bir hormondur. Bu hormonun seviyesi ne kadar yüksek olursa, o kadar uzun dinlenmiş ve güzel uyumuş olursunuz. Melatonin bağışık...
Prostat kanserinde ileri teknolojik tedaviler yaşamsal riski azaltıyor mu?
JAMA’nın yayınladığı araştırma sonuçları, prostat kanseri hastaların tercih sebebi olan ileri teknolojik tedavi yöntemlerinin kullanımının her geçen gün artmakta olduğu ve bu durumun sorgulanması gerektiğini vurguladı. Prostat kanseri, tüm dünyada en sık rastlanan kanser türleri arasında beşinci ...
İlerlemiş prostat kanserinde Xofigo (radyum 223 diklorür) farkı
Xofigo®(radyum 223 diklorür) ilerlemiş prostat kanserinde fark yarattı. Bu ilaç, özellikle kemikte yayılma tespit edilen ilerlemiş prostat kanseri hastalara umut vadediyor. İlerlemiş kanser teşhisi konduğunda, hasta korkmuş ve endişelidir. Onu neler bekliyordur? Nasıl tedavi olacaktır? Bu tedavi ...
Yağda kızarmış yiyecekler prostat kanseri riskini arttırıyor
Sağlıklı beslenmenin, kanser hastalığını önlemenin şartlarından biri olduğunu defalarca okudunuz ve dinlediniz. Ancak, ne yediğiniz ve yenen yiyeceğin hangi şartlarda hazırlandığı çok önemli. Sağlıklı kalmak için ne tür yiyecekler tüketmeniz gerektiği ile ilgili yapılan bu araştırmanın, yemek seçiml...