Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. 80 yaşın üzerindeki her 100 erkeğin 30'unda prostat kanseri görülmektedir. Yaşlı erkeklerde prostat kanseri taraması, hastalığın erken teşhisine ve daha iyi tedavi sonuçlarına yardımcı olabilir.

Geleneksel olarak, prostat kanseri taraması, prostat spesifik antijen (PSA) kan testi ve transrektal ultrasonografi (TRUS) ile birlikte prostat biyopsisini içerir. PSA testi, prostat kanseri riskini tahmin etmede yardımcı olabilir, ancak TRUS ve biyopsi, kanseri doğru bir şekilde teşhis etmek için her zaman güvenilir değildir.

PSMA PET/CT görüntüleme, prostat kanserini daha doğru bir şekilde teşhis etmek için yeni bir teknolojidir. PSMA, prostat kanseri hücrelerinde yüksek oranda bulunan bir proteindir. PSMA PET/CT, PSMA'ya bağlanan bir radyoaktif madde kullanılarak prostat kanserini tespit eder.

Araştırmalar, PSMA PET/CT görüntülemenin, yaşlı erkeklerde prostat kanseri taraması için ön görüntüleme biyopsisine gerek kalmadan prostat kanserini tespit edebileceğini göstermiştir. Bu, yaşlı erkekler için daha az invaziv ve daha az riskli bir tarama yöntemidir.

"Ön görüntüleme biyopsisi" veya "görüntüleme eşliğinde prostat biyopsisi", prostat kanseri taramasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, prostat bezinden küçük bir parça doku alınır ve mikroskop altında incelenir. Bu yöntem, prostat kanserinin teşhis edilmesinde oldukça etkilidir, ancak invaziv ve riskli bir yöntemdir. Yazının devamında ön görüntüleme biyopsisi yerine kısaca "prostat biyopsisi" terimi kullanılacaktır.

Araştırma Yöntemleri ve Sonuçlar

The Journal of Nuclear Medicine adlı dergide Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan yeni çalışmada, araştırmacılar 80 yaş ve üstü 100 hastayı Ga-68-PSMA-11 PET/CT görüntüleme ile evreleme için dahil ettiler. Daha sonra, araştırmacılar prostat biyopsilerinin yapılıp yapılmadığını, klinik özellikleri, PET tabanlı evreleme parametrelerini ve hastaların aldığı primer tedaviyi belgeledi.

Araştırmacılar, çalışmada yer alan hastaların %34'üne prostat biyopsisi yapılmadığını buldular. Prostat biyopsilerini yaptırmayan hastalar, biyopsi yaptıran hastalara göre daha yaşlı, daha kötü klinik duruma sahip ve daha yüksek prostat spesifik antijen (PSA) seviyelerine sahip olma eğilimindeydi. Dahası, prostat biyopsilerini yaptırmayan tüm hastaların Ga-68-PSMA-11 PET/CT görüntülemesinden sonra avid hastalık olduğu gösterildi, kemik metastazları ve genel ileri hastalık oranları daha yüksek olma eğiliminde idi.

Avid hastalık, radyoaktif maddeye çok fazla bağlanan bir hastalıktır. Bu, kanser hücrelerinin radyoaktif maddeye daha fazla bağlandığı anlamına gelir. Avid hastalık, PSMA PET/CT görüntülemesinde, kanser hücrelerinin daha iyi tespit edilmesine yardımcı olur.

Prostat biyopsilerini yaptıran ve yaptırmayan hastaların benzer oranları hormonal tedaviye yönlendirildi. Öte yandan, biyopsi yapılan hastaların %63'ü görüntüleme sonrası radyoterapiye yönlendirildi, ancak prostat biyopsilerini yaptırmayan hastaların sadece %8.8'i.

Bu sonuçlar, PSMA PET/CT görüntülemenin, yaşlı erkeklerde prostat kanseri taraması için prostat biyopsisine gerek kalmadan prostat kanserini tespit edebileceğini ve bu teknolojinin, yaşlı erkeklerde prostat kanserinin daha erken teşhisine ve daha iyi tedavi sonuçlarına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Aşağıda, çalışmanın grafik özeti görülebilir:

grafik özet Yaşlılarda 68 Ga PSMA 11 PET CT ile Prostat Kanserinin Evrelenmesi Ön Görüntülem

Özet

  • Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür.
  • Yaşlı erkeklerde prostat kanseri taraması, hastalığın erken teşhisine ve daha iyi tedavi sonuçlarına yardımcı olabilir.
  • PSMA PET/CT görüntüleme, prostat kanserini daha doğru bir şekilde teşhis etmek için yeni bir teknolojidir.
  • PSMA PET/CT, yaşlı erkeklerde prostat kanseri taraması için prostat biyopsisine gerek kalmadan prostat kanserini tespit edebilir.
  • Bu teknoloji, yaşlı erkeklerde prostat kanserinin daha erken teşhisine ve daha iyi tedavi sonuçlarına yardımcı olabilir.