Bölgesel olarak ileri evre, her2 reseptör negatif ve tümör küçültücü kemoterapiler sonrası ameliyat edilip geride tümörü devam eden yüksek riskli meme kanserli hastalarda koruyucu amaçlı kapesitabinin (capecitabine), meme kanserinin tekrarlama riskini azalttığı görüldü.

Bilindiği üzere meme kanseri bir tür akıllı ilaç testi olan Her2 reseptör durumuna göre iki gruba ayrılır. Her 2 reseptör (algaç) pozitif hastalarımıza kemoterapi ile birlikte akıllı ilaçlar (hedefe yönelik tedaviler) uygularken, Her2 reseptör negatif grubu da iki farklı alt gruba ayırarak tedavi ederiz. Her2 negatif meme kanseri hormona duyarlı ve üçlü (triple) negatif grup olarak ikiye ayrılır. Hormona duyarlı ve Her2 negatif meme kanserinin daha kolay yönetilebilir olmasına karşın üçlü negatif meme kanserli hasta grubumuzun tümörlerinin daha agressif olduğunu biliriz.

Bu yazımızda sizlere Her2 negatif yani hormona duyarlı ve üçlü negatif meme kanserli hastalarda önemli bir çalışmanın sonuçlarını paylaşacağız.

Biz onkologlar meme kanserini tedavi ederken tümörle ilgili iki önemli bilgiyi dikkate alırız. İlki yukarıda anlattığımız tümör özelliklerini, yani tümör biyolojisini, diğeri ise hastalığın yaygınlığını. Meme kanserinin yaygınlığını da kabaca üç alt grupta inceleriz. Erken evre meme kanseri, bölgesel ilerlemiş evre meme kanseri ve metastaz yapmış yani ileri evre meme kanseridir. Yazımıza konu olan meme kanserli hasta grubu Her2 negatif ve tümörleri bölgesel olarak ilerlemiş yani doğrudan ameliyat edilmesi uygun olmayan ve küçültücü kemoterapiler sonrası ameliyat edilen hasta grubuna yöneliktir.

New England Journal of Medicine (NEJM) Dergisi'nin 1 Haziran 2017 tarihli sayısında yayımlanan çalışmaya bölgesel olarak ileri evre, her2 reseptör negatif ve tümör küçültücü kemoterapiler sonrası ameliyat edilip geride tümörü devam eden yani yenileme riski daha yüksek olan 910 meme kanserli hasta alınmıştır. Bu hastalara koruyucu amaçlı kapesitabin (capecitabine) adlı ağızdan hap olarak içilen kemoterapi ilacı 6 ay süreyle uygulanmıştır.

Kapesitabin alan meme kanserli hastalarda hastalıklarının yenileme oranı %32’den %26’ya gerilediği ve aynı zamanda 5 yıllık yaşam sürelerinin ise %83’den %89’a yükseldiği gözlendi.

Bu hasta grupları içinde üçlü negatif olarak adlandırılan meme kanserli hastaların ise daha fazla yarar gördüğü gözlendi. Üçlü negatif hastalarda kapesitabin sonrası 5 yılda hastalıklarının yenileme oranları %44’den %30’a gerilediği gözlendi. Üçlü negatif meme kanserli hastaların 5 yıllık hayatta kalma oranları ise %70’den %79’a yükseldiği saptandı. Özellikle üçlü negatif meme kanserli hastalarda 5 yılda neredeyse ilave olarak yüzde 10 oranında hastanın daha yaşamının kurtulması son derece memnuniyet verici bulundu.

Çalışmanın sonunda elde edilen veriler günlük tedavi stratejimizi değiştirecek niteliktedir. Görüldüğü gibi yan etkisi son derece yönetilebilir bir kemoterapi ilacının doğru stratejide ilavesi ile hastalarımızın yaşamı önemli ölçüde değişebilmektedir. Bilim, hastalarımıza kanseri tedavi etme yolunda her gün yeni bir olanak ve yeni bir ışık sunmaktadır.