Değişen yaşam koşullarında, stresin yaşamımızın bir parçası haline geldiğini görmekteyiz. İnsanın olduğu her yerde yaygın görülen stresin bazı hastalıklarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Stres ve neden olduğu hastalıklar, uzun süredir birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. 

Ağustos 2020’de Circulation: Cardiovascular Imaging isimli dergide stres ile göğüs ağrısı arasındaki ilişkiyi gösteren bir makale yayımlandı. Makalede, beynin strese tepkisinin, koroner arter hastalığı olan hastalarda yaşanılan göğüs ağrısı sıklığına katkıda bulunduğundan bahsedildi.

Stresli olduğumuzda göğsümüz neden ağrır?

Beyinin özellikle ön-alt bölgesi (inferior frontal lob), strese verilen tepkilerde önemli rol oynamaktadır. Araştırmacılar, beyinin bu bölgesinin stres ile aktivasyonunun koroner arter hastalığı olan bireylerde, anjina (göğüs ağrısı) ile ilişkili olup olmadığını araştırdılar. 

Çalışmada, ortalama yaşı 62 olan 148 koroner arter hastası incelendi. Katılımcılar, sosyodemografik (yaş, cinsiyet, meslek vs) ve yaşam tarzı değişkenlerine göre düzenlendi. Hastalar hem konuşma hem de aritmetik stres faktörlerini içeren zihinsel stres testlerine tabi tutuldu. Tüm beyin akışına göre oran olarak değerlendirilen beyinin ön-alt bölgesi kan akışı ile anjina frekansı arasındaki ilişki incelendi. Kontrol amacıyla hastaların beyin ve kalplerindeki kan akışları, stresten uzakta olduğu dönemlerde yeniden ölçüldü. 

Araştırmacılar, stresi artan katılımcıların beyin ön-alt bölgesi aktivasyonunda iki kat artış olduğunu, anjina sıklığının da başlangıçta 13.7 birim ve takip sırasında da 11.6 birim arttığını buldular.  

Kalp fonksiyonlarının izlendiği stres testi sırasında anjina bildiren hastaların, bildirmeyen hastalara göre daha yüksek stres belirtileri gösterdiği belirlendi. Çalışmada aynı zamanda sosyoekonomik durumların da önemli bir stres faktörü olduğu belirtildi. 

Ayrıca testlerin sonucunda anjina sıklığı fazla olan hastalarda strese bağlı iskemi (kan akışı azalması), depresyon ve anksiyete oranlarının daha fazla olduğu gözlendi.

Kalp, beyin ve stres...

Çalışma kalp, beyin ve stres üçlüsü arasında bir ilişki olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, günlük hayatımızda göğüs ağrısı hisseden bireyin zihinsel stresinin de dikkate alınmasının gerekliliğini göstermesi açısında önemlidir. Stresini iyi yöneten bireylerin ise avantajlı olduğu söylenebilir. İyi bir stres yönetimi için, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının uygulanması önemlidir. Bunun için sigara ve tütün ürünleri kullanmamak, alkolü sınırlı tüketmek, yeterli ve kaliteli uyku uyumak, spor yapmak ve dengeli beslenmek, yapabileceğiniz yöntemler arasındadır. 

Yapılan çalışma stres ve anjina arasında küçümsenemeyecek bir bağlantı olduğunu açıkça göstermekte. Bu ve benzeri çalışmalar bizlere stresi hayatımızdan uzaklaştırmamız gerektiğini gösteriyor. Belki de hep hayalini kurduğumuz sağlıklı bir hayat çok da uzakta değil.