Araştırmalar, yediğimiz şeylerin kanser riskimizi etkileyebileceğini göstermektedir. Ancak kanseri riskini azaltmak için hangi yiyeceklerin veya hangi beslenme tarzının en iyi olduğu her zaman net değildir.

Sanam Shah ve arkadaşları tarafından Amerikan Beslenme Derneği'nin Nutrition 2022 Live Online toplantısında sunulan yeni bir çalışma, diyet kalitesinin genel sağlığın anahtarı olabileceğini gösterdi.

2 yıldan fazla süredir takip edilen 65 binden fazla menopoz sonrası kadını kapsayan bu çalışma, sağlıklı bitki bazlı diyeti sürdürenlerin meme kanseri riskinin %14 daha düşük olduğunu göstermekte. Sağlıksız bitki bazlı diyetin (aşağıda açıklanıyor) ise meme kanseri riski %20 daha fazla artırdığı görülmüştür ve bu bulgular tüm meme kanseri alt tiplerinde geçerlidir.

Araştırma Merkezi'nde doktora adayı olan Sanam Shah "Bu bulgular, sağlıklı bitkisel gıdaların tüketimini artırmanın ve hayvansal gıdaları azaltmanın her tür meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini vurgulamaktadır." dedi.

Çalışmanın Detayları

Önceki çalışmalar; Batı diyeti, Akdeniz diyeti ve vejeteryan diyetleri gibi çeşitli diyet kalıplarıyla ilişkili kanser risklerini incelemiştir. Bazı araştırmalar ise daha az et tüketilen veya hiç tüketilmeyen diyetlerin sağlık açısından fayda sağladığını öne sürse de sonuçlar biraz karışıktır. Bu çalışmada ise araştırmacılar, sağlıklı bitki bazlı gıdalar (kepekli tahıllar, meyve, sebzeler, kuruyemişler, baklagiller ve bitkisel yağlar) ile daha az sağlıklı olan bitki bazlı gıdalar (meyve suları, rafine tahıllar, patates, şekerli içecekler ve tatlılar) kategorize edilerek arasında ayrımı yapmaya odaklanmaktadır.

Shah, “Çalışmamızın farklı yanı daha önceki çalışmaların odak noktası olmayan bitkisel gıdaların kalitesini çözebilmemizdir.” dedi.

Araştırmacılar, 1993 ve 2005 yılları arasında diyet alım anketlerini dolduran ve ortalama 21 yıl boyunca takip edilen Fransa'da yaşayan 65.574 postmenopozal kadının verilerini analiz etti. Çalışma boyunca, 3.968 çalışma katılımcısına meme kanseri teşhisi konuldu.

Farklı beslenme kalitesine sahip kadınlar arasında meme kanseri oranlarının karşılaştırılması, sağlıklı ve sağlıksız beslenenler arasında kanser riskinde önemli farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, katılımcıların bitki bazlı ve hayvan bazlı diyete bağlı kalma derecesini ve sağlıklı ve daha az sağlıklı gıdaları yeme derecesini sınıflandırmak için 18 gıda grubu kullandı.

Bu bulgular, sağlıklı bitkisel gıdaların tüketimini artırmanın ve daha az sağlıklı bitkisel gıdaların ve hayvansal gıdaların tüketimini azaltmanın her türlü meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini vurgulamaktadır.

Sonuç, sağlıklı bitki bazlı gıdaları seçmenin kanserin önlenmesi içi yararlı olduğu gözükmektedir, bununla birlikte farklı toplum gruplarında diyet ve kanser riski arasındaki bağlantıları değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

*