Kanserde yaşam kayıplarının yüzde 90’ından metastazlar sorumludur. Son yıllarda yapılan çalışmaların önemli bir kısmı metastazı önleyecek mekanizmaların keşfedilmesine yöneliktir. Aralık 2016’da Nature adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre, yüksek yağ içeren diyetlerin kanserin yayılmasına yardımcı olabileceği ileri sürüldü.

Araştırmada farklı evrelerde ağız kanseri hastalarından dokular alınarak metastaz başlatıcı hücrelerdeki biyobelirteçler analiz edilmiştir.

Araştırma Sonuçlarına Göre,

  • Kanserin farklı doku ve organlara göç etmesine olanak sağlayan ilk yağ asidi reseptörü CD36 keşfedildi.
  • CD36 hücrelerin yüzeyinde bulunan hücre içine yağ asitlerinin alımından sorumlu reseptördür. CD36 aktivitesi ağız, deri, yumurtalık, bağırsak, akciğer ve meme kanserinde yüksek bulunmuştur.
  • Araştırmacılar aynı zamanda CD36 reseptörünü metastatik olmayan kanser hücrelerine ekleyerek etkisini gözlemlemeye çalışmışlardır. CD36 eklenen kanser hücreleri metastatik bir yapıya kavuşmuş ve daha agresif çoğalmaya başlamışlardır.

Peki Bu Sonuçlar Klinik Açıdan Ne İfade Ediyor?

  • Kanser metastazı için ilk genel biyobelirteç keşfedilmiş olabilir. Bu çalışma yağ asidi reseptörlerini hedef alan anti-metastaz tedavilerinin önünü açabilir. Bu amaçla yapılan çalışmada CD36 proteini bloke edilen farelerde kanser hücrelerinin metastatik özelliklerinin kaybolduğu görüldü. Aynı zamanda, CD36 bloke eden antikorlar uygulandığında tüm farelerin % 20’sinde metastazların yok edildiği gözlemlendi. Metastatik tümörlerde ise %90’a varan küçülmeler gözlemlendi.
  • Tümör hücrelerinin metastatik potansiyelinin CD36 adlı yağ reseptörüne de bağlı olduğu keşfedilmiştir.
  • Metastaz başlatıcı hücrelerin yayılmak için diyet yağlarına da bağımlı olduğunu gösteren kanser tedavilerinde devrim yaratabilecek çalışmalardan biridir.
  • Bu çalışma ayrıca, statin grubu kolesterol düşürücü ilaçları kullanan kanser hastalarının yaşam sürelerinin daha uzun olduğuna dair yakın tarihli bir uluslararası kongre bildiri sonucunu açıklar niteliktedir. Bununla birlikte statinlerin bu olumlu etkisine dair çalışma henüz yayınlanmamıştır. Bu nedenle kolesterol düşürücü statin ilaçları, yüksek kolesterolü (LDL) olan hastalar dışında ve hekim önerisi olmadan kullanmamalıdır.