Kanserli hastalar 21. yy şartlarında tedavi olup yaşam sürelerini uzatmakta; hem de daha kaliteli, daha dolu dolu bir yaşam kazanmaktadır. Yapılan çalışmalar sayesinde kanserin her türünde sağ kalım oranları giderek artmakta. Fiziksel anlamda hastalığı iyileştirmek ana hedefimizdir fakat bir insanı %100 sağlıklı kabul edebilmemiz için psikolojik sağlığının da iyi durumda olması gerekmektedir. Kanser sadece be yeni tedavi yaklaşımlarında psikososyal ihtiyaçlara daha çok önem verilmektedir.

Gelişen teknolojiyle sağlık alanında bilgiye kolay ulaşılan bir çağda yaşamaktayız. Hastalar hastalıkları ve tedavileri hakkında verilen kararlara aktif şekilde yorumda bulunulabilmektedir. Konu kanser görüntüleme yöntemleri, tedbirler ve hatta tedavi seçimine geldiğinde; hastanın duygusal durumu ve değerleri göz önünde bulundurularak seçim yapılmakta. Kararları mutlak doktorun verdiği dönemler geride kalmakta, hastanın daha ön planda olduğu bir tedavi protokolü izlenmektedir. Hedefe yönelik ilaçlar geliştirilirken genetiğin yanı sıra yaşam biçimi ve çevresel faktörler de göz önünde bulundurulmaktadır.

Her kanser hastasının en iyi tedaviyi, bakımı alması sağlanmalıdır. Geliştirilmekte olan web tabanlı uygulamalar ile hasta günlük şikayetlerini kaydedebilmekte, hastalığı konusunda bilgi alabilmektedir. Navigasyon uygulamalarıyla çeşitli yardımlar almaktadır. Kemoterapi nedeniyle oluşmuş mide bulantısını engellemek hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için üzerinde çalışılan diğer konulardır.

Klinik Araştırmalara Devlet Desteği

Klinik araştırmaları devlet ya da özel sektör tarafından desteklenmektedir. Ne var ki kanserden korunma, görüntüleme yöntemleri ve tedavi karşılaştırmaları gibi önem arz eden araştırma çalışmaları özel sektör desteği azdır, çoğunlukla devlet desteği almaktadır.

Kanser araştırmalarına ve diğer araştırmalara verilen önem ülkenin gelişmişlik düzeyi ve değerleriyle de alakalıdır. İlerlemeyi hızlandırır, atılımların önünü açar, hayat kurtarır. Bilimin tüm alanına yatırım geleceği öngörmemizi sağlar. Belki de gelecekte kanser ve diğer yaşam süresini azaltan hastalıkların önüne geçebiliriz.

Klinik kanser arastirmalarina devlet destegi infografik JCO ASCO 2017

Tablo: 1 Kasım 2015-31 Ekim 2016 Tarihleri Arasında FDA Onayı Almış Kanser İlaçları:

Yeni Onaylar

Hangi durumlarda?

Onaylanma Tarihi

Osimertinib

Metastaik EGFR T790M mutasyonu olan küçük hücre dışı akciğer kanseri / EGFR TKI terapisi sırasında veya sonrasında kötüleşme (progresyon) gösteren

Kasım 2015

Daratumumab

Daha önce 3 basamak veya daha fazla seri tedavi almış Multiple myelom hastaları için

Kasım 2015

Ixazomib

Daha önce en az 1 basamak tedavi almış Multiple myeloma tedavisinde, Lenalidornidin ve dexamethasone ile komibine olarak

Kasım 2015

Necitumumab

Metastatik skuamöz (yassı) hücreli küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavisinin ilk ayağında gemcitabine ve cisplatin ile kombine edilerek kullanılmakta

Kasım 2015

Alectinib

İlerlemekte olan metastatik, ALK pozitif küçük hücre dışı akciğer kanserinde / crizotinibin intoleransı olan durumlarda

Aralık 2015

Venetoclax

17p delesyonu olan KLL (kronik lenfositer lösemi) hastalarında bir ya da birkaç tedaviden sonra

Nisan 2016

Cabozantinib

İlerlemiş böbrek kanserinde öncül anti-anjiyogenik (yeni damar oluşumunu önleyici) tedaviden sonra

Nisan 2016

Atezolizumab

Lokal ilerlemiş ya da metastatik üroteliyal karsinomalarda platin içerikli kemoterapiden sonra ya da tedavi sırasında – veya neoadjuvant – adjuvant tedavinin 12 aylık bir süre içerisinde platin içerikli kemoterapi ile birlikte verilmektedir.

Mayıs 2016

Tablo 2: Kasım 2015-31 Ekim 2016 tarihleri arasında FDA onayı almış kanser ilaçlar içinden, daha önce başka endikasyonlar için onayı olup, yeni kullanım alanı tanımlanan ilaçlar

Yeni Kullanımlar

Hangi durumlarda?

Onaylanma Tarihi

Trametinib ve Dabrafenib

BRAFV600E veya V600K mutasyonu tespit edilmiş metastatik melanoma (cilt kanseri)

Kasım 2015

Nivolumab

İlerlemiş böbrek kanserinde öncül anti-anjiyogenik tedaviden sonra

Kasım 2015

Ofatumumab

Tekrarlayan ya da ilerleyen KLL hastalarında bir iki tedaviden sonra kısmi ya da tam cevap verilen durumlardan sonra

Ocak 2016

Eribulin

İlk antrasiklin içeren tedaviden sonra metastatik Liposarkomalarda

Ocak 2016

Palbociclib

Hormon reseptör pozitif, HER2 negatif, ilerlemiş ve metastatik meme kanserli hastalarda, endokrin tedaviden sonra fulvestrant ile kombine şekilde

Şubat 2016

Obinutuzumab

Foliküler lenfoma tedavisi için, bendamustine ile kombine

Şubat 2016

Everolimus

İlerleyen, iyi diferansiye, fonksiyonsuz sindirim sitemi ya da akciğer kaynaklı nöroendokrin tümörler

Şubat 2016

Crizotinib

ROS1 pozitif, metastatik küçük hücre dışı akciğer kanserinde

Mart 2016

Lenvatinib

Daha önce anti-anjiojenik ilaç almış, ileri evre Böbrek kanserinde everolimus ile kombine olarak

Mayıs 2016

Nivolumab

Tekrarlayan klasik Hodgkin Lendomalarda ya da otolog hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonrası progresyon durumunda

Mayıs 2016

EGFR mutasyon test v2

Küçük hücre dışı akciğer kanserinde erlotinib adlı ilacın uygunluğu için EGFR genindeki ekson 19 delesyonu veya ekson 21 substitüsyon mutasyonlarının tespiti için

Haziran 2016

Pembrolizumab

Tekrarlayan veya metastatik skuamöz (yassı) baş ve boyun kanserlerinde platin içerikli kemoterapiden sonra ya da platin altında iken progresyon olursa

Ağustos 2016

Atezolizumab

Metastaki küçük hücre dışı akciğer kanserinde platin içerikli kemoterapiden sonra ya da tedavi sırasında progresyon gelişmesi halinde

Ekim 2016