Hızlı Arama
Anasayfa - Kanser Haberleri - Kanserde yenilikçi tedaviler

Kanserde yenilikçi tedaviler

Solid-organ kanserlerinde ilk canlı ilaç CAR-T çalışmaları umut vadediyor
Kanser İmmünoterapi Derneği'nin (Society for Immunotherapy of Cancer) Kasım 2019'da 34.sü düzenlenen yıllık toplantısında, solid (organ, katı) tümörleri hedef alan ilk canlı ilaç CAR-T immünoterapi klinik çalışması duyuruldu. Kimerik antijen reseptörü T-hücresi (CAR-T) tedavisi son birkaç yıldır ...
Tıbbın geleceği – biyoteknoloji ve minyatür robotlar
Teknoloji, sağlık alanında her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır ve görüntüleme tekniklerinden tedavi seçeneklerine kadar yaptığı katkılarla tıpta vazgeçilemez bir hale gelmiştir. Tıbbi araştırma ve gelişmeleri artık teknolojiden bağımsız düşünemiyoruz ve böylelikle yeni bir kavram hayatımızın t...
Kök hücreleri, kanser hücrelerine saldıracak şekilde yeniden programlamak
Bağışıklık sisteminin en özel hücrelerine invariant doğal öldürücü T hücreleri (iNKT) adı verilir. Vücutta çok az bulunmalarına karşın, diğer bağışıklık sistemi hücrelerinden daha güçlüdür. Eylül 2019'da Cell Stem Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, invariant doğal öldürücü T hücrelerin, kanser hü...
Üçlü negatif meme kanserine karşı CRISPR tedavisi dikkatleri üstüne çekti
Genom düzenleme, yakın geleceğin en etkili kanser tedavilerinden biri olarak gösterilmektedir. Eylül 2019'da PNAS adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, bir meme kanseri türü olan üçlü negatif meme kanserine karşı CRISPR tedavi sistemi geliştirildi. Nanolipojel ile gönderilen CRISPR sistemi baş...
Sonunda akciğer kanserinde KRAS mutasyonunu hedef alan bir tedavi yola çıktı
Yeni geliştirilen bir antikanser ajan olan KRAS inhibitörü "AMG 510", 2019 Dünya Akciğer Konferansı'nda sunulan bir faz-1 klinik araştırma sonuçlarına göre, ileri evre, küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların neredeyse tümünde, tümör kontrolü sağladı. KRAS proteini, normal hücre büyümesind...
Osman Kibar ve şirketi Samumed, kanser ilacı buldu mu?
Kanser biyolojisi hakkında bilgi edinmeye başlayan herkesin ilk dikkatini çeken konulardan biri sinyal yolaklarıdır. Kanser hücrelerinin birikiminden oluşan malign bir tümörü, hızla büyüyüp yayılmaya başlayan bir koloni gibi düşünecek olursak, bu koloninin oldukça fazla sayı ve çeşitte ihtiyaçları o...
HPV ilişkili kanserler için T-hücre reseptör gen tedavisi
Journal of Clinical Oncology adlı dergide 13 Ağustos 2019'da bildirilen ilk insan faz I / II klinik çalışmasında, Doran ve ark., HPV 16 E6 onkoproteinine karşı yönlendirilen ve T-hücre reseptörü üzerinden genetik olarak modifiye edilen T hücrelerin, metastatik, HPV ile ilişkili kanserlerde tümör küç...