Ülkemizde erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser çeşidi olan prostat kanseri, genellikle ileri yaş kişilerde görülür ve testosteron hormonuna duyarlıdır. Uzun süreli testosteron baskılayıcı tedavi ile kontrol altına alınabilen prostat kanseri, bu tedaviye cevap vermeyi kestiğinde hormona dirençli prostat kanseri olarak adlandırılır. Yeni ilaç onayı konusunda dünyadaki öncü kuruluşlarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kemiğe sirayet etmiş (metastaz yapma, 4. evre) prostat kanserinde Xofigo (Radyum-223) adlı ilaca 2013 yılında onay vermişti. Saygın tıp dergisi The Lancet Oncology'de 26 Temmuz'da yayımlanan yeni bir çalışma Radyum-223'ün, diğer yeni nesil prostat kanseri ilaçları olan abiraterone (Zytiga) veya enzalutamide (Xtandi) ile kombine edildiğinde tedavi başarısının ve yaşam sürelerinin daha da artığını göstermiştir.

Radyum-223 diklor hormona dirençli, kemik metastazları görülen ve herhangi bir iç organ sirayeti bulunmayan prostat kanseri hastalarında kullanılan önemli bir ilaçtır (radyofarmasötik ajan). Radyum-223 maddesinin temel hedefi kemik metastazlarıdır. Damardan uygulandıktan sonra kemiğe prostat kanserinin metastaz yaptığı bölgelere tutunur ve kemik mineralleri ile birleşir. Tümör mikro çevresine (tümöre yakın doku) radyoaktif olan alfa partikülleri yayarak kemikteki kanser hücrelerinin DNA’larına ölümcül hasarlar verir. Böylece kemik bölgesindeki kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlar. radium223

Araştırma detaylarına bakacak olursak, 696 hasta damardan en az 1 kez Radyum 223 enjeksiyonu alacak şekilde( 50 kBq/kg) gözleme tabi tutulmuştur. Enjeksiyonların sayısı her 4 haftada 6 adet olacak şekilde planlanmıştır. 403 hasta 6 enjeksiyonu da almıştır.

Çalışmanın Sonucu

Analizlerin sonucunda, ortanca sağkalım süresinin 16 ay olduğu bulunmuştur. Standart tedavilerle birlikte Radyum 223 alan hastalarda yaşam süresinin uzadığı tespit edilmiştir.

Yan etki değerlendirmesinde ise, 281 hastada farklı sınıflandırmalarda tedaviye bağlı yan etkiler görüldü. En yaygın görülen yan etki trombositopeni, nötropeni ve lökopeni gözlemlendi. Ciddi yan etkilerin görüldüğü hastaların oranı ise yüzde 35‘dir.

Bu çalışma sonuç olarak Radyum-223 adlı ilacın, artık standart 4. evre prostat kanseri tedavileri haline gelen abiraterone ya da enzalutamide tedavileriyle güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Son yapılan araştırmalar Radyum-223'ün hormona dirençli prostat kanseri hastalarında ağrı yönetiminde de etkili olduğunu göstermektedir.