İleri evre (metastatik) pankreas kanseri tedavisi için FDA, Onivyde adlı ilacın kullanımına onay verdi. Bu ilaç, uzun yıllardır bilinmekte olan bir kemoterapi ilacı olan İrinotekan'ın lipozomal bir formudur. Onivyde'in, daha önce gemsitabin-bazlı kemoterapi görmüş ileri evre (metastatik) pankreas kanseri tedavisi için 5FU ve lökoverin kombinasyonu ile birlikte kullanılmasına onay verilmiştir.

İleri evre pankreas kanserli hastaların tedavisi için birinci basamak tedavi olan gemsitabin-bazlı kemoterapi sonrası etkili bir tedavi uzun süredir araştırılmaktaydı, fakat şimdiye değin yüz güldürücü sonuçlar alınamamıştı.

Nanoteknoloji kullanılarak üretilen ilaçlar klinik pratiğimize girmeye başlamıştır. Onivyde, nanoteknoloji ile üretilip FDA tarafından kullanım onayı verilen 3. kemoterapi ilacı olmuştur; daha önce de Abraxane ve Doxil adlı ilaçlar bu teknoloji ile üretilmiştir.

İrinotekan adlı klasik kemoterapi ilacı nanoteknolojik yöntemler kullanılarak lipozom miçellerle kaplanmış ve bu ilaç elde edilmiştir.

FDA'nin onay vermesine neden olan NAPOLI-1 çalışmasına göre, 5-FU ve lökoverin ikili kemoterapisi rejimine lipozomal irinotekan eklenmesi ortanca sağkalımı 4,2 aydan 6,1 aya çıkarmıştır. Lipozomal irinotekanın tek başına kullanılması ise anlamlı bir sağkalım faydası yaratmamıştır.

2015 yılı ülkemiz verilerine göre pankreas kanseri erkeklerde en sık görülen 9. kanser çeşididir. Pankreas kanserlerinin çoğu adenokarsinom yapısındadır. Bu çalışmaya kadar birçok hasta bölgesel olarak ilerlemiş pankreas kanserinin adjuvan/neoadjuvan veya metastatik hastalığın birinci veya ikinci basamak tedavisi için gemsitabin-bazlı tedaviler almaktaydı, fakat hastalık progresyon (kötüleşme) gösterdikten sonra hangi ilaçların kullanılabileceği konusunda bir netlik yoktu.

İrinotekanın lipozomal formunun, sadece FDA onayı aldığını, henüz ülkemizde kullanım onayı almadığını belirtmek gerekir. Kanser alanındaki tüm gelişmelerin yakın takipçisi olarak, ülkemizde kullanım onayı alması durumunda haber sayfamızdan gerekli duyuruyu paylaşacağız.

İlgili Konular:

- Pankreas Kanseri Belirtileri, Evreleri ve Tedavisi

- Pankreas kanseri tedavisinde şimdiye kadar alınan en iyi sonuçlar